STOP DLA MOBBINGU !

MOBBING AKADEMICKI
na uczelniach i w instytucjach naukowych

Czy w ludziach, pomiędzy ludźmi, pomiędzy społeczeństwami, narodami, państwami rośnie sprawiedliwość, solidarność, miłość społeczna, poszanowanie praw każdego.. ?

z ENCYKLIKI REDEMPTOR HOMINIS

STOP DLA MOBBINGU !

Terror psychiczny, dręczenie, nękanie psychiczne, molestowanie moralne, szykany w pracy, coraz częściej i w języku polskim nazywa się mobbingiem. Chodzi tu o długotrwały proces trwający miesiącami a nawet latami, a nie o pojedyncze zdarzenia, jakkolwiek pojedynczy konflikt, szczególnie źle rozwiązany może być przyczyną  mobbingu. Mobbing jest wymierzony w godność osoby ludzkiej, w solidarność międzyludzką. Stanowi on zagrożenie dla miejsca pracy stąd dobrze sie stało, że wchodzi  do nowego prawa pracy obowiązującego od 1 stycznia 2004 r., któregoArt. 94.3. mówi:§ 1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.§ 2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników

§ 3. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

§ 4. Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za prace, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

To spory postęp w stosunku do obecnie obwiązujących norm prawnych. Dotychczas możliwość obrony przed mobbingiem w Polsce była jedynie iluzoryczna. Obowiązujące przepisy prawne a głównie ich niekorzystna dla poszkodowanych interpretacja stosowana przez sądy stawiały poszkodowanego często w sytuacji tragicznej – bez pracy, bez środków do życia.

W niektorych krajach europejskich, jak we Francji czy Belgii molestowanie moralne jest karalne. Duża w  tym zasługa spopularyzowania tego problemu przez francuską psychiatrę Marie-France Hirigoyen – autorkę bestselleru ‚Molestowanie moralne’ przetłumaczonego bardzo szybko także na język polski. Ostatnio  ukazała się w wydawnictwie ‚W Drodze’ kolejna jej książka  ‚Molestowanie w pracy’ , która winna być lekturą obowiązkową dla pracodawców, jak i pracowników

Opóźnienie Polski w stosunku do innych krajów nie  jest znaczne jeśli chodzi o problem mobbingu, który u nas został zauważony i podjęty przez organizacje pozarządowe – Stowarzyszenia Antymobbingowe

Do tej pory nie było takiego stowarzyszenia w Krakowie, ale i Kraków nadrabia opóźnienia. Z inicjatywy SJ Jarosława Naliwajko  powstał Oddział Krakowski Krajowego Stowarzyszenia Antymobbingowego.

Oddział zamierza pomagać osobom mobbingowanym, których w Krakowie nie brakuje, gdyż problem jest  wszędzie obecny, najczęściej w szkołach, ale też często w administracji, w służbie zdrowia.

Skutki mobbingu  są nie tylko niekorzystne dla osób poszkodowanych tracących zdrowie i zwykle pracę, ale także dla całego społeczeństwa. To społeczeństwo musi pokrywać  koszty leczenia osób poszkodowanych,  koszty  zasiłków dla niezatrudnionych, mimo że przygotowanych do efektywnej pracy. Mobbingowi podlegają bowiem bardzo często osoby bardzo aktywne zawodowo, kreatywne, ‚zbyt’ uczciwe  i z tego względu postrzegane jako zagrożenie dla nie zawsze kompetentnych pracodawców, dla zakładów w których nie przestrzega się dobrej praktyki zawodowej. Nie jest prawdą, że jeśli ktoś jest dobrym fachowcem to łatwo uniknie mobbingu i  znajdzie sobie gdzie indziej pracę.

Bezrobocie sprzyja mobbingowi, jest on powszechny. Pracodawcy nie muszą się liczyć z pracownikiem. Pracownik boi się ujawniać, że jest szykanowany, współpracownicy wolą milczeć aby nie stracić pracy. Psychiczne wykończenie pracownika powoduje, że nawet jeśli jest znakomitym fachowcem to może się nie odnaleźć w innym miejscu pracy, szczególnie wtedy jeśli  ponownie będzie narażony na szykany, co jest niemal pewne.

Samo wprowadzenie mobbingu do prawa problemu nie rozwiąże. Potrzebne są działania przede wszystkim zapobiegające mobbingowi.  Inne przepisy prawne za tym problemem nie zawsze nadążają. Niedawno poruszyła opinię publiczną nagłośniona w mediach sprawa przemocy wobec nauczyciela w techniku toruńskim. To była końcowa faza kilka miesięcy trwającego dręczenia (mobbingu) nauczyciela przez uczniów. Szkoła nie potrafiła temu zaradzić. Widać, że konieczne są szkolenia pedagogów w tym zakresie, gdyż mobbing w szkołach jest  bardzo częsty, a do tej pory nie wprowadzono instytucji rzecznika praw nauczyciela. Mobbing  jest też problemem w szkołach wyższych, ale przygotowywana nowa ustawa  o szkolnictwie wyższym nie zauważa tego problemu. Nie ma w niej instytucji mediatora (rzecznika) akademickiego  niezależnego od władz uczelni, jak to jest w zwyczaju w uczelniach amerykańskich i wielu europejskich.

Nasze prawo jest niespójne, sprzyjające pewnym grupom interesów, a nie dobru społecznemu. Konieczny jest obywatelski nacisk na tworzących prawo. Zmiany w kodeksie pracy to w części efekt nacisku stowarzyszeń antymobbingowych i konieczności dostosowywania się do rozwiązań znanych już w krajach unijnych.

Społeczna bezradność, konformizm sprzyjają mobbingowi. Potrzebna jest aktywna działalność antymobbingowa, solidarność z osobami szykanowanymi.

Józef Wieczorek

Z życia Parafii…p.w. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Krakowie, nr 1-2 (21-22) 2004

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: