Praca naukowa

Praca naukowa:

(informacje archiwalne – przeniesione ze strony –

Józef Wieczorek-geolog niezależny

http://www.geo-jwieczorek.ans.pl)1971 – ukończone studia geologiczne, specjalizacja kierunek stratygraficzno-poszukiwawczy, praca magisterska: Litologia i świat organiczny górnej jury okolic Sulejowa nad Pilicą. –Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego1980-1981 – członek Rady Wydziału BiNoZ
– usunięty z UJ w 1987 r. na podstawie ‚prawa’ stanu wojennego (ustawodawstwo 1982 r.), z oskarżenia, przez anonimową!!! do dnia dzisiejszego komisję, o negatywny wpływ na młodzież akademicką, wcześniej dyskryminowany i szykanowany przez Tow. A. Ślaczkę & co.
obecnie – geolog niezależny
Głównie skoncentrowane na badaniach taksonomii, paleoekologii, tafonomomii, paleobiogeografii i stratygrafii jurajsko-kredowych ślimaków (nerinee). Opracowanie taksonów z oksfordu i kimerydu obrzeżenia Gór Świętokrzyskich, z tytonu Austrii (Ernstbrunn), z aptu i santonu Hiszpanii (Pireneje, Katalonidy).
Badania sedymentologiczne

 

1976 – praca doktorska – Morfologia górnojurajskich nerinei z obrzeżenia Gór Świętokrzyskich oraz srodowisko ich życia – Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Geologicznych

1976-1987 – pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego zatrudniony w Instytucie Nauk Geologicznych, od 1977 adiunkt, wykładowca stratygrafii i geologii historycznej

1980-1982, członek i sekretarz Rady Naukowej Instytutu Nauk Geologicznych UJ (odszedłem z Rady w stanie wojennym protestując przeciwko wybraniu się Tow. A. Ślączki na Przewodniczącego Rady)

1988-1996 – Polska Akademia Nauk, CPPGSMiE, adiunkt. W czasie zatrudnienia dyskryminowany i szykanowany za próby prowadzenia działalności naukowej sensu stricto. Obligowany do działalności paranaukowej. Zgodnie z dyrektywą „Pańska wiedza nie jest Pańską wiedzą, Pańska wiedza jest wiedzą PAN-u”, następował pobór mojej wiedzy, eksportowanej również poza kontynent europejski.

PRACE GEOLOGICZNE

Badania paleontologiczno-stratygraficzno-facjalne

Badania skamieniałości śladowych z jury Wyżyny Krakowskiej, z jury obrzeżenia Gór Świętokrzyskich, jury Tatr, karbonu Minorki.

Badania stratygraficzno-facjalne keloweju i oksfordu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Badania nad facjami Tetydy: rosso ammonitico, maiolica, Fleckenmergel, radiolarytami, wapieniami sztramberskimi.

Badania stromatolitów, struktur geopetalnych, skondensowanych utworów jury Wyżyny Krakowskiej i jury Tatr, dajek neptunicznych Wyżyny Krakowskiej i Tatr, sedymentacji margli Karpat Fliszowych, megaturbidytów (Pireneje)

Badania krasu kopalnego

Badania nad wczesno-mezozoicznym krasem Wyżyny Krakowskiej z brekcjami kostnymiBadania geologiczne Karpat Wewnętrznych (głównie Tatry)

UWAGA: Za największe osiągnięcie uważam kontynuowanie badań naukowych bez finansowania z kieszeni podatnika mimo skazania mnie na śmierć naukową. Nakład na moje prace badawcze w ostatnich latach wynosił 0 (słownie zero) złotych polskich, przy średniej krajowej 45 667 USD rocznie, przedstawianej jako dowód na dramatyczną sytuację badacza nauki polskiej.


Publikacje w czasopismach polskich i zagranicznych
Współpraca z geologami: Francji, Hiszpanii, Słowacji, USA, Niemiec, Włoch, AustriiUczestnictwo w międzynarodowych projektach badawczych: m.in. IGCP Project No. 198 ” Evolution of the northern margin of Tethys”, IGCP Project No.362 ‘Tethyan and Boreal Cretaceous” i „Peri-Tethys”

Prezentacje wyników badań głównie na sympozjach krajowych w latach 70-80 tych oraz głównie na sympozjach i kongresach zagranicznych w latach 90-tych; m.in. Międzynarodowy Kongres Geologiczny, Kyoto, 1992, I Europejski Kongres Paleontologiczny, Lyon, 1993, Międzynarodowe Sympozjum Jurajskie, Londyn, 1993, Międzynarodowy Kongres Karbonu i Permu, Kraków, 1994, IGCP Maastricht, 1995, Międzynarodowe Sympozjum Sediment 2000, Leoben, miedzynarodowe sympozjum jurajskie Sycylia – Mondello 2002

Geologiczne badania regionalne

Badania porównawcze ewolucji pasywnych brzegów Tetydy w Tatrach i Alpach Zachodnich

Badania geologicznej struktury systemu geotermalnego Tatry-Podhale

Badania geologiczne nad strefą Teisseyra -Tornquista (współpraca).


Uwaga. Uczestnictwo w sympozjach i kongresach zagranicznych głównie na koszt rodziny i/lub organizatorów, na ogół w konspiracji przed decydentami tzw. nauki polskiej.


Działalność w Polskim Towarzystwie Geologicznym
1977-1981 – sekretarz, 1982-1984 zastępca redaktora naczelnego Annales Societatis Geologorum Poloniae
Członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego w latach 1972-1990 r. Liczne referaty na forum PTG.
UWAGA: Autor został usunięty z PTG bezprawnie, zaocznie, w 1990r. po przedstawieniu programu naprawy towarzystwa i po autentycznie demokratycznym wyborze na delegata na zjazd PTG w Gdańsku w 1990 r. Autor domagał się m.in. utworzenia niezależnej od Zarządu PTG Komisji do spraw Etyki i opracowania kodeksu etycznego, ograniczenia kadencji prezesa, wybierania delegatów na walne zjazdy PTG przez autentyczny wybór a nie przez wyznaczanie, możliwości prezentacji wyników badań na zjazdach PTG przez zainteresowanych członków PTG)

INNE Towarzystwa
Byłem, lub jestem członkiem: Oxfordian Working Group (przy International Commission on Jurassic Stratigraphy), Society for Sedimentary Geology, International Radiolarian Association, European Association of Science Editors, New York Academy of Sciences, International Association of Structural/Tectonic Geologists, National Geographic Society

1981-1985- sekretarz, 1985-1987 zastępca przewodniczącego Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego,

-główny organizator konferencji paleontologicznych poświęconych paleontologii triasu Wyżyny Krakowskiej (1982), paleontologii mezozoiku Tatr (1984) i paleontologii Karpat Zachodnich (1986) oraz sympozjum poświęconego współczesnym problemom paleobiogeografii (1983)

-współorganizator konferencji poświęconych paleontologii jury obrzeżenia Gór Świętokrzyskich (1983), paleontologii raf (1985)

1987-1990 – założyciel-przewodniczący sekcji geologii historycznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Główny organizator sympozjów poświęconych badaniom najwyższych jednostek tektonicznych Tatr (1987), badaniom jury Polski pozakarpackiej (1989) i litostratygrafii mezozoiku Tatr (1989).

Założyciel i prezes fundacji NIEZALEŻNE FORUM AKADEMICKIE


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: