PUBLIKACJE

(informacje archiwalne – przeniesione ze strony –

Józef Wieczorek-geolog niezależny

http://www.geo-jwieczorek.ans.pl)

PUBLIKACJE

2011

Warunki hydrogeologiczne występowania wód geotermalnych w rejonie Karpat zachodnich – Niecka podhalańska – warunki geologiczne. w.  Atlas zasobów  wód i energii geotermalnej  Karpat zachodnich ( re. W. Górecki)  Kraków.

2002

LAMARCHE J., ., BERGERAT F., LEWANDOWSKI M., MANSY J.L, ŚWIDROWSKA J., & WIECZOREK J. 2002 Variscan to Alpine heterogenous palaeo-stress field above a major Palaeozoic suture in the Carpathian foreland (southeastern Poland) . Tectonophysics 357:55-80

OLSZEWSKA B. & WIECZOREK J. 2002 – Stratigraphic and tectonic position of Cretaceous deposits from Podhale basin substratum (Polish Carpathians).Geologica Carpathica 53 (CD edition).

WIECZOREK J   – System hydrogeotermalny Tatry-Podhale: struktura geologiczna . Hydrogeothermal system Tatra Mts.-Podhale:geological structure. w: Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr.Keakow-Zakopane. p.27-33

2001

OLSZEWSKA B. & WIECZOREK J. 2001 – The Jurassic of the Andrychów Klippes (Western Outer Carpathians) -a new paleontological studies. Geol. Carpathica 52, 4:217-228

WIECZOREK J. 2001 – Condensed horizons as turning events in passive margin evolution: the Tatra Mts. examples . Zentralblatt für Geologie und Palöontologie.Teil 1, Heft 1/2:199-209.Stuttgart

WIECZOREK J.& OLSZEWSKA B.2001 -Cretaceous neptunian dykes of the Cracow Upland. Geologica Saxonica, 46/47:139-147

WIECZOREK J. 2001 – ICDP a wiercenia badawcze w Polsce: głos w dyskusji. Przeglad Geologiczny 4:291-292 (tekst dostępny w internecie: http://icdp.igf.edu.pl )

2000

 

OLSZEWSKA B. & WIECZOREK J. 2000- The Jurassic of the Andrychów Klippes (Western  Outer Carpathians) – new paleontological studies and palaeogeographical remarks. Slovak Geol. Mag. 6,2-3:310

WIECZOREK J. 2000 -Mesozoic evolution of the Tatra Mountains (Carpathians).  Excursion guide. Sediment 2000. Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud.Ősterr. 44:241-262.Wien

WIECZOREK J. 2000 – Condensed horizons as turning events  in passive margin evolution: the Tatra Mts. examples . Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud. Österr.  43: 148. Wien

WIECZOREK J. 2000 – Main features of the Podhale geothermal reservoir: an alpine artesian geothermal system. Proc. World Geothermal Congress 2000, Kyushu-Tohoku Japan, May 28-June 10, 2000, p. 2975-2982

WIECZOREK, J. 2000 -Tethyan and peri-Tethyan Mesozoic neptunian dykes – examples from Poland. 31 st International Geological Congress. Rio de Janerio-Brazil, August 6-17,2000.

WIECZOREK J 2000  – System hydrogeotermalny Tatry-Podhale: struktura geologiczna . w :II Ogólnopolska Konferencja. Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego. Współczesne przemiany Srodowiska Przyrodniczego Tatr p.44

WIECZOREK J.& OLSZEWSKA B. 2000-Cretaceous neptunian dykes of the Cracow Upland. Schriften des Staatlichen Museums für Mineralogie und Geologie zu Dresden, 11:121

1999

LAMARCHE J., MANSY J.L., BERGERAT F. LEWANDOWSKI M., SWIDROWSKA J.,  & WIECZOREK J. 1999 – Heterogenous paleo-stress field evolution in a strike-slip tectonic zone (southeastern Poland). EUROPROBE TESZ project and PACE TMR network meetings. Programme and abstracts. Prague 4-6.10.1998 p.10

WIECZOREK J. 1999 Geological framework of the Tatra Mountains-Podhale geothermal system (Carpathians). Bulletin dHydrogeologie no.17, p.261-269, Neuchatel

WIECZOREK J.& OLSZEWSKA B. 1999 -Mesozoic basement of the Podhale basin  (Western Carpathians, Poland). Geologica Carpathica vol.50 p. 84-86

1998

Lamarche J., Bergerat F., Mansy J.L., Swidrowska Y., Wieczorek J., Lewandowski M., Stupnicka E., Hackenberg M. And Averbuch O. , 1998.- Variscan to alpine paleo-stress evolution in the Teysseire-Tornquist zone. E.G.S. meeting, Nice, Annales Geophysicae, 16C, p 107 .

LAMARCHE J., SWIDROWSKA J., HAKENBERG M, BERGERAT F., MANSY J.L., WIECZOREK J., STUPNICKA E.& DUMONT T. 1998. Development and deformation of a Mesozoic basin adjacent to the Teisseyre-Tornquist zone: The Holy Crosss Mountains. In: S.CRASQUIN-SOLEAU& E.BARRIER (eds.) Peritethys Memoire. vol.4:epicratonic basins of Peri-Tethyan platforms. Mem. Mus. Hist. nat. 179:75-92. Paris

OLSZEWSKA B.&  WIECZOREK J1998 – The Paleogene of the Podhale Basin (Polish Inner  Carpathians) – micropaleontological perspective. Przegląd Geologiczny 46,8/2: 721-728

OLSZEWSKA B.&  WIECZOREK J. 1998– The Paleogene of the Podhale basin, (Polish      Inner Carpathians). Carpathian-Balkan Association XVI Congress, Vienna, Austria. Abstracts. p. 437


POLAK, M., ODNDREJICKOVA A. & 
WIECZOREK J.1998–  Lithobiostratigraphy of the Zdiar Formation of the Krizna nappe (Tatry  Mts.) . Slovak Geol. Mag. 4,1: 35-52  

WIECZOREK J. 1998 – Nerineaceans from the Ernstbrunn Limestone (Tithonian, Austria). Ann. Naturhist. Mus. Wien, 99A:311-329

WIECZOREK J. 1998 – New data on the North-Tethyan Tithonian Nerineaceans (the Ernstbrunn Limestone fauna, Austria). Carpathian-Balkan Association XVI Congress, Vienna, Austria. Abstracts. p. 634

WIECZOREK J.1998 – Charakterystyka geologiczna zbiornika podhalańskich wód    termalnych. 9-th International Scientific and Technical Conference, Cracow, July 2-3,1998:  Tom 1: 1-12

LAMARCHE J., MANSY J.L., BERGERAT F .,  AVERBUCH O., HAKENBERG M., LEWANDOWSKI M., STUPNICKA E., SWIDROWSKA J., WAJSPRYCH B. &  WIECZOREK J1999  Variscan tectonics in the Holy Cross Mountains (Poland)  and role of the structural  inheritance during the Alpine tectonics. Tectonophysics.313, 171-186

 

1997

 

MANSY J.-.L., LAMARCHE J., BERGERAT F., SWIDROWSKA J., HAKENBERG M., WIECZOREK J., STUPNICKA E., LEWANDOWSKI M., AVERBUCH O., DUMONT T. & WAJSPRYCH B. 1997 – Structural evolution and  inheritance in a basin adjacent to the Teisseyre-Tornquist zone. In: Peri-Tethys Programme. Annual Meeting. Rabat-Morocco, 10-12 June 1997. Abstracts & Programme:59-60

LLOMPART C. & WIECZOREK J.1997 -Trace fossils from Culm facies of the Minorca  Island. Proc. XIII International Congress on Carboniferous-Permian, 1995, Kraków,Poland . Prace PIG 157:99-104

LAMARCHE J., BERGERAT F., MANSY J-L., WIECZOREK J., SWIDROWSKA J., KRYSIAK ZOFIA & DUMONT T. 1997 – Heterogeneous Laramide paleo-stress field in the Mesozoic basins adjacent to the Teisseyre-Tornquist Zone (Southern Poland).Terra Nova,  Vol.9 Abstract Supplement vol. 1,p.146

LAMARCHE J., MANSY J-L.,  BERGERAT F.,  SWIDROWSKA J. , HAKENBERG M., WIECZOREK J., STUPNICKA EWA & AVERBUCH O. , 1997– Laramide inversion of a Mesozoic basin and Palaeozoic structural inheritance near the Teisseyre-Tornquist Zone. Example of the Holy-Cross Mountains. (Abstract).Geof.Zurnal, vol.19 no 1 p.155-156

WIECZOREK J. &  BARBACKI  A. 1997 – Przekrój geologiczny przez nieckę podhalańską i  jej podłoże na bazie danych sejsmicznych i wiertniczych: implikacje dla geotermii. Prz.  Geol. 7, 715-720

WIECZOREK J. & LLOMPART C. 1997 – Cretaceous Nerineacean gastropods in Spain: stratigraphic and biogeographic remarks. Batalleria, vol.7: 5-8

 

1996

 

DUMONT T.,  WIECZOREK J. & BOUILLIN J.- P. 1996 – Inverted Mesozoic rift   structures in the Polish Western Carpathians (High-Tatric units). Comparison with similar features in the Western Alps. Eclogae geol. Helv. vol. 89 no.1 p. 181 – 202.

LAMARCHE J., WIECZOREK J., BERGERAT F.,SWIDROWSKA J., MANSY J.L., HAKENBERG M., AVERBUCH O., STUPNICKA E., DUMONT T.  &  WAJSPRYCH B. 1996 – Les Monts Sainte Croix (Pologne): formation et deformation d’un bassin mesozoique de l’Europe centrale sous l’influence de la ligne Teisseyre- Tornquist. Reunion des sciences de la Terre, Orlean,1996

WIECZOREK J. 1996 – Nerineacean gastropod-dominated beds in the Upper Jurassic of Poland. Abstracts. 30th International Geological Congress, 4-14 August 1996, Beijing, China

WIECZOREK J. 1996 – Nerineaceans – typical Tethyan gastropods ? Fifth International Cretaceous Symposium and Second Workshop on Inoceramids. Freiberg/Saxony, Germany – September 16-24, 1996. Abstract Volume, p.166

WIECZOREK J. 1996 – Jurassic of the Tatra Mts. – Carpathian sector of the Western Tethys. In: RICCARDI A.C. (ed.) Advances in Jurassic Research. GeoResearch  Forum vol.1-2, 397-404. Transtec Pub. Switzerland.

WIECZOREK J. 1996 – Mezozoik Tatr na tle ewolucji Tetydy. Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Tom 1, Nauki o Ziemi:72-74, Kraków-Zakopane .

WIECZOREK J., DUMONT T., BERGERAT F., BOUILLIN J.-P., LAMARCHE J . & OLSZEWSKA B.  1996 – Relationships between Tethyan and peri-Tethyan tectonic events during Cretaceous: Polish example. Fifth International Cretaceous Symposium  and Second Workshop on Inoceramids. Freiberg/Saxony, Germany – Sepember 16- 24,1996. Abstract Volume. p.84

WIECZOREK J . OLSZEWSKA B. & DUMONT T. 1996 – Tethyan evolution of the Western Carpathians. Abstracts. 30th International Geological Congress, 4-14 August 1996, Beijing, China.

 

1995

 

LLOMPART C. & WIECZOREK J.1995 – Trace fossils from Culm facies of the Minorca Island.XIII International Congress on Carboniferous-Permian, 1995, Kraków, Poland. p.90

OLSZEWSKA B.&  WIECZOREK J.1995 – Preliminary report on foraminifers from the youngest (Middle-Upper Cretaceous) deposits of the Tatra Mts. (Western Carpathians). Annual Assembly IGCP 362, Maastricht 1995 p. 61-62

WIECZOREK J.1995 -Mezozoik Tatr na tle ewolucji Tetydy. I Ogólnopolska Konferencja „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”. Stan i perspektywy badań tatrzańskich. Zakopane, 1995, p.23

WIECZOREK J. 1995 – Kriticky pohlad na sedimentologicke modely vnutrokarpatskeho paleogenu: reply. Geologicke prace, Spravy 100 p. 117-118

WIECZOREK J1995 – Mesozoic evolution of the Tatra Mts. (Western Carpathians) . Geol. Soc. Greece, sp.pub;. no.4 p.139 -142

WIECZOREK  J. 1995 – Trace fossils from Fleckenmergel facies (Jurassic) of the Tatra Mts. Geobios, M.S. 18 p. 425 – 431

WIECZOREK J., BOUILLIN J.-P. & DUMONT T. 1995 – Geodynamic evolution of the  Western Carpathian Tethys in Jurassic and Cretaceous times. AAPG Bull., vol.79, no.8, p.1256

WIECZOREK J.,  DUMONT T.,  BOUILLIN J- P. & OLSZEWSKA B. 1995 – Dajki neptuniczne w Rezerwacie Przyrody Nieożywionej Bonarka w Krakowie – swiadectwo późnokredowych ruchów tektonicznych na Wyżynie Krakowskiej – replika. Prz. Geol. vol. 43 no. 8   p. 690-692

WIECZOREK J.,  DUMONT T.,  BOUILLIN J.- P. & OLSZEWSKA B. 1995 – Dajki neptuniczne w Rezerwacie Przyrody Nieożywionej  Bonarka w Krakowie – swiadectwo późnokredowych ruchów tektonicznych na Wyżynie Krakowskiej – replika. Prz. Geol. Vol, 43 no, 10 p. 872-875

WIECZOREK J. & LLOMPART C. 1995 – New data on Cretaceous nerineacean  gastropods from Spain. Annual Assembly IGCP 362, Maastricht 1995, p. 71-72

WIECZOREK J. & LLOMPART C.1995 – Nuevas aportaciones al conocimiento de los nerineidos del Cretacico de Espana. Cuadernos de Geologia Iberica, vol.18, p.175-202

 

1994

 

DUMONT T., WIECZOREK J., BERGERAT F. & BOUILLIN J.-P.1994 – Enregistrement des deformations de l’avant-pays des Carpathes occidentales au Cretace superieur (region de Cracovie, Pologne).Reunion specialise SGF: „Bassins d’avant pays” Grenoble.

NEMCOK J. (ed.) BEZAK V.,BIELY A., GOREK A., GROSS P.,HALOUZKA R., JANAK M., KAHAN S., KOTANSKI Z., LEFELD J., MELLO J., REICHWALDER P., RACZKOWSKI W., RONIEWICZ P., RYKA W., WIECZOREK J. & ZELMAN J. 1994 – Geological map of the Tatra Mountains. Regionalne geologicke mapy Slovenska. 1: 50 000. Geol.Ustav. D.Stura. Bratislava.

WIECZOREK J. 1994 – Jurassic of the Tatra Mts. – Carpathian sector of the Western Tethys. 4th International Congress on Jurassic Stratigraphy and Geology. Abstracts.Menodza, Argentina, 19 to 23 October, 1994

WIECZOREK J1994 –  Callovian/Oxfordian crisis of carbonate sedimentation on peri-Tethyan platform – Kraków Upland example. Third International Meeting of Peri-Tethyan Epicratonic basins, Cracow (Poland) 29 August-3September 1994, p.27-28

WIECZOREK J., DUMONT T., BOUILLIN J.-P. & OLSZEWSKA B. 1994 – Dajki neptuniczne w Rezerwacie Przyrody Nieożywionej Bonarka w Krakowie – swiadectwo późnokredowych ruchów tektonicznych na Wyżynie Krakowskiej. Prz. Geol.,vol.43, no.8,p.988-995

WIECZOREK J. DUMONT T.,  BOUILLIN J- P. & OLSZEWSKA B. 1994– Neptunian dykes as a witness of Late Cretaceous tectonic movements on peri-Tethyan platforms: Bonarka example, Krakow Upland.  Third International Meeting of Peri-Tethyan Epicratonic basins, Cracow (Poland) 29 August-3September 1994, p.27-28

WIECZOREK J. & KROBICKI M. 1994 – An example of Oxfordian extension : neptunian dykes infilled by brachiopod shells from Mlynka quarry (Kraków Upland). Third International Meeting of Peri-Tethyan Epicratonic Basins, Cracow (Poland), 29August-3 September,1994, p. 25-26

 

1993

 

BEZAK V. MELLO J. NEMCOK J. & WIECZOREK J.1993 -Metamorfoza, magmatizmus a paleogeograficky vyvoj Tatier. In: Vysvetlivky ku geologickej mape Tatier. p.117 – 125                                                                                                           

DUMONT T., BOUILLIN J.- P. &  WIECZOREK J1993 – The tectonic reorganization at   the Triassic/Jurassic boundary: a synchronous change in the distribution of subsidence pattern in Western Alps/SE France and in Western Carpathians. Terra abstracts p. 162

MELLO J. & WIECZOREK J.  1993 – Kriznansky prikrov (veporikum). In: Vysvetliky ku geologickej mape Tatier, 1 : 50 000. p. 36 -49

MELLO J. & WIECZOREK J. 1993 – Chocsky prikrov (hronikum). In: Vysvetliky ku geologickej mape Tatier, 1 : 50 000, p.50 – 57.

NEMCOK J. WIECZOREK J. &  ZELMAN J. 1993 – Tatrikum. In.Vysvetlivky ku geologickej mape Tatier, 1 : 50 000. P.25 -35

WIECZOREK J.1993 – Trace fossils from Fleckenmergel facies (Jurassic) of the Tatra Mountains. Premier Congres Europeen de Paleontologie, Lyon, 7-9 juillet 1993, p.137

WIECZOREK J1993 –  Koncepcja Tetydy po 100 latach. Prz. geol., no.4, p.242-247

WIECZOREK J. 1993 – Pasywne brzegi Tetydy – zagadnienia ogólne. Techn. Posz. Geol. Geos. Geotermia, no.4, p.31-50

 

1992

 

JAROMIN A., KĘPIŃSKA B., NAGEL J., SOKOŁOWSKI J. & WIECZOREK J. 1992 – Dokumentacja geosynoptyczna otworu geotermalnego Poronin PAN-1.Geosynoptyka i Geotermia, 3: 1-88.

JAROMIN A., KĘPIŃSKA B., NAGEL J., SOKOŁOWSKI J. & WIECZOREK J. 1992 – Dokumentacja geosynoptyczna otworu geotermalnego Bialy Dunajec PAN-1.Geosynoptyka i Geotermia, 2: 1 – 121.

WIECZOREK J.1992 – Biogeography of the Jurassic and the Cretaceous  nerineacean gastropods.29th International Geological Congress, Kyoto, Japan, 24 August-3,  September 1992, Abstracts, vol.1/3 p.106

 

1991

 

OGG J.G., STEINER M.B., WIECZOREK J. & HOFFMANN M. 1991 – Jurassic magnetostratigraphy, 4. Early Callovian through Middle Oxfordian of the Krakow Uplands (Poland). Earth Planet.Sci.Letters., vol.104, p.488-504

LLOMPART C. & WIECZOREK J. 1991– Nuevas aportaciones al conocimiento de los nerineidos del Cretacico de Espana. III Coloquio del Cretacico de Espana, 1991. Resumenes p.41

 

1990

 

WIECZOREK J. 1990 -Główne etapy ewolucji geologicznej zachodniej Tetydy – zarys problematyki. Kwart. Geol. vol.33, no.3-4, p.401-412

 

1989   

ROSELL J. & WIECZOREK J. 1989 – Main features of megaturbidites in the Eocene of Southern Pyrenees. Ann. Soc. Geol. Poloniae, vol.59:3-16

WIECZOREK J1989 – Main stages of geological development of the Tatra Mts. XIV Congress CBGA, Sofia, 1989. Extended Abstracts, p. 789-792

WIECZOREK J.1989 – Trace fossils in Jurassic and Cretraceous basinal sequences of the Kriżna  nappe, Tatra Mts., Poland. XIV Congress CBGA, Sofia, 1989. Extended Abstracts. p.793-794

WIECZOREK J. 1989 – Kilka uwag krytycznych o zasadach stratygrafii czwartorzędu. Prz. Geol. no.2 p.99-101

WIECZOREK J1989 -Model Hecho dla fliszu podhalańskiego ?  Prz. Geol. no.9, p.419-423

WIECZOREK J.1989– Historia geologiczna Tatr i Podhala na tle ewolucji alpidów Europy. Technika Poszukiwań Geol. Geos. Geoterm. 5: 7-9

 

1988

 

OLSZEWSKA B. & WIECZOREK J1988 – Callovian-Oxfordian foraminifera of the northern Tethyan shelf: an example from the Cracow Upland (Southern Poland). Rev.Paleobiologie, vol.Spec.no.2. Benthos 86, p.191-196.

WIECZOREK J.1988 – Sir Roderick Murchison in Tatra Mts. and Podhale. in: History of the Geological Exploration of the Western Carpathians before World War I.Summaries. International Commission on the History of Geological Sciences. Bansky Studenec,1988

WIECZOREK J. 1988 – Mieczysław Limanowski’s studies in Tatra Mts.  in: History of the Geological Exploration of the Western Carpathians before World War I. Summaries.International Commission on the History of Geological Sciences. Bansky Studenec, 1988.

WIECZOREK J1988 – Biogeography of Tithonian Nerineacean Gastropods. Mem. Soc.Geol. France, nov.ser. no.154, p. 35-40  

WIECZOREK J. 1988 – Maiolica – a unique facies of the Western Tethys. Ann. Soc. Geol. Poloniae, vol.58, p.255-276

WIECZOREK J1988 –  Zasady polskiej klasyfikacji stratygraficznej – ocena krytyczna.  Prz. Geol. no.2 p.98-102

WIECZOREK J.1988 –  Jednostki litostratygraficzne  jury i kredy Tatr – komentarz krytyczny. Prz. Geol. no.3 p.159-164

WIECZOREK J. 1988 – Jura Alp Południowych. Jurassic of the Southern Alps. Prz. Geol. no.12, p.690-694

 

1987

 

IWANOW A. & WIECZOREK J. 1987 – Problem najwyższych  jednostek tektonicznych w Tatrach. Prz.Geol., no.10, p.525-528

WIECZOREK J. & WÓJCIK Z. 1987 – Geological studies of Mieczyslaw Limanowski in Italy. International Commission on the History of Geological Sciences (INHIGEO).XIIIth symposium.Pisa-Padova. Abstracts.  p.39-40

 

1986

 

OLSZEWSKA B. & WIECZOREK J.1986 – Callovian-Oxfordian foraminifera from the northern Tethyan shelf.Benthos’86.Third International Symposium on Benthic Foraminifera. Geneve, p.50

WIECZOREK J. 1986 – Główne etapy ewolucji zachodniej Tetydy. w: Historia ruchów tektonicznych na ziemiach polskich. Cykl Alpejski (streszczenia referatów), Kraków 17-18 marzec 1986. Komisja Tektoniki Komitetu Nauk Geologicznych PAN. Wrocław., p.40-44

WIECZOREK J. & ZUCHIEWICZ W . 1986 – Evolution models of two flysch basins: the Northern Carpathians and the Southern Apennines – discussion. Tectonophysics, vol. 131 p. 171-176

 

1985

 

CHUDZIKIEWICZ L. & WIECZOREK J1985 – Bored and encrusted clasts in the Lower Kimmeridgian carbonates at Sobków (SW margin of the Holy Cross Mts., Poland). Ann.Soc.Geol. Poloniae, vol.55, no.3-4, p.295-306

PISERA A. & WIECZOREK J. 1985 – Wstęp.  Materiały IX Konferencji Paleontologów. „Rola organizmów w tworzeniu bioherm podczas fanerozoiku”, Zakrzówek, 17 – 20 października 1985. p.5-11

 

1984

 

WIECZOREK J. 1984 – The geological events at the Callovian/Oxfordian boundary. International Symposium on Jurassic Stratigraphy, Erlangen, 1984.

WIECZOREK J. 1984 – Phanerozoic stromatolites of Poland. 27th International Geological Congress, Moscow, Abstracts, vol .I, p. 331                                                  

GAŹDZICKI A. & WIECZOREK J. 1984 – Trasa B2, Dolina Lejowa. Temat: Skamieniałosci i wykształcenie facjalne górnego triasu i dolnej jury w seriach reglowych (kriżniańskiej i choczańskiej). Materiały VIII Konferencji Paleontologów:” Paleontologia Mezozoiku Tatr”. Zakopane, 1984.

WIECZOREK J1984 – Wstęp. Materiały VIII Konferencji Paleontologów: ” Paleontologia Mezozoiku Tatr”.Zakopane, 1984

WIECZOREK J. 1984 – Skamieniałosci  sladowe z wapieni plamistych jury Tatr. Materialy VIII Konferencji Paleontologów:”Paleontologia Mezozoiku Tatr”, Zakopane 1984 p .15-16

WIECZOREK  J. 1984 –  Ważniejsze  stanowiska paleontologiczne mezozoiku Tatr Polskich. Materiały VIII Konferencji Paleontologów: ” Paleontologia Mezozoiku Tatr”. Zakopane, 1984

WIECZOREK J. 1984 – Trasa A3, Dolina Miętusia. Temat: Skamieniałosci i wykształcenie triasu, jury i kredy wierchowej. Materiały VIII Konferencji Paleontologów: ” Paleontologia Mezozoiku Tatr”, Zakopane, 1984 p. 44-46

 

1983

 

WIECZOREK J.1983 –  Uwagi o facji „ammonitico rosso”. Some remarks on „Ammonitico rosso”   facies. Prz. Geol. no. 4 p. 247-252

WIECZOREK J. 1983 – Rozmieszczenie stratygraficzne, paleoekologia i tafonomia górnojurajskich nerinei z obrzeżenia Gór Swiętokrzyskich. Konferencja  Paleontologów. Iłża

 

1982  

 

PASZKOWSKI M. & WIECZOREK J. 1982 – Fossil karst with Mesozoic bone breccia in Czatkowice (Cracow Upland, Poland). Kras i speleologia, vol.4 (XIII) p.32-40

WIECZOREK J1982 –  Stromatolity a organizmy penetrujace w osadzie na przykładzie utworów jurajskich Wyżyny Krakowskiej. Stromatolites versus burrowing organisms at the   example of Jurassic deposits of the Cracow-Wieluń Upland. Kwart.Geol. vol.26,no.1, p.117-135

 

1980

  

WIECZOREK J. 1980 – Relations between stromatolites and burrowing organisms. AAPG Bull., vol.64 no.5 p.803

  1979

GEROCH S., KRYSOWSKA-IWASZKIEWICZ M., MICHALIK M., PROCHAZKA K., RADWANSKI Z., UNRUG Z., UNRUG R., & WIECZOREK J1979 –  Sedymentacja margli  z Węgierki, Sedimentation of the Węgierka Marls.  Ann. Soc.  Geol. Polon. vol. 49 (1-2) p. 105-131

WIECZOREK J.1979 – Upper Jurassic nerineacean gastropods from the Holy Cross Mts. (Poland). Acta Palaeont. Polonica vol. 24 p. 299-350

WIECZOREK J1979 – Geopetal structures as indicators of top and bottom. Ann. Soc. Geol. Pologne, vol.49, no.3-4, p.215-221

WIECZOREK J. UNRUG Z .& MORYCOWA E. 1979 – Korelacja wybranych podziałów   stratygraficznych. Inst. Geol.  

1977  

 

GIZEJEWSKA M. & WIECZOREK J1977 – Remarks on the Callovian and Lower Oxfordian of the Zalas Area (Cracow Upland, Southern Poland). Bull. Acad. Pol. Sci., Ser.Sci.Terre., vol.24, no.3-4, 1976. p. 167-175    

1975    

WIECZOREK J1975 – The taxonomy and life environment of the Upper Jurassic nerineid gastropods from genus Fibuloptygmatis Pchelintsev, 1965. Acta Geol. Polonica, vol.25, no.1, p.153 – 162

WIECZOREK J1975 – Litostratygrafia najniższego kimerydu okolic Sulejowa nad Pilica Prz.  Geol. no.12, p.595-597

1974

WIECZOREK J1974 – Nerinella? varioplicata sp. n., a new gastropod species from the Upper Jurassic of Sulejów, Central Poland. Acta Geol. Polonica, vol.24, no.2,p.407-  414

RECENZJE  

 

WIECZOREK J.1979 – Nowa seria Elseviera. Prz. Geol.no.2 p.119-120

WIECZOREK J.1979 – Ewolucja Kontynentów: BRIAN F.WINDLEY – The Evolving Continents. John Wiley and Sons. 1977. Prz. Geol.no.9 p.528

WIECZOREK J.1979 – Geologia fanerozoiczna  świata: M.MOULLADE. A.E.M.NAIRN (eds.) – The Phanerozoic geology of the world, II.The Mesozoic.A. Elsevier.1978. Prz. Geol. no.10, p.579

WIECZOREK J.1980 – Nowa encyklopedia z zakresu nauk geologicznych:McGraw-Hill Encyclopedia of the Geological Sciences. (ed).D.N.Lapedes. McGraw-Hill Book Company. New York, 1978. Prz. Geol.no.1 p.60

WIECZOREK J.1982 – Geologiczna historia oceanu: Gieologija  Okieana. Gieologiczeskaja istorija okieana. red.A.S.Monin, A.P.Lisicyn (seria „Okieanologija” – red. A.S.Monin).Nauka. 1982 . Prz. Geol. no.8, p.438-439

WIECZOREK J.1984 – Tetyda – dawne morze Sródziemne: P.Sonnenfeld – Tethys, the ancestral Mediterranean.Benchmark Papers in Geology v.53, 1981. Prz. Geol.no.4 p.234

WIECZOREK J.1985 – Stratygrafia na kongresie geologicznym: Stratigrafia.Sekcja C.01.Doklady, Tom 1. 27 Mieżdunarodnyj Gieologiczeskij Kongries. Moskwa 4-14 VIII 1984. Prz. Geol.no.2 p.98

WIECZOREK J. 1985 – Jurajska historia Atlantyku: R.E.SHERIDAN,F.M.GRADSTEIN et al. – Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project, 1983, vol.76, Washington. Prz. Geol. no. 3 p.168-169

WIECZOREK J.1986 – Fanerozoik  swiata: M.MOULLADE, A.E.M.NAIRN (eds.)-The Phanerozoic geology of the World. II. The Mesozoic, B. Elsevier. Amsterdam 1983. Prz.Geol. no.8 p.471

WIECZOREK J. 1986 – Wkład Węgrów w poznanie geologii alpidów:Tectonic  significance of Hungarian Mountains in the Alpine edifice. Workshop in Veszprem. Hungary 20-25 Nov. 1983. Acta Geologica Hungarica, vol.27 (3-4), vol.28 (1-2). Prz. Geol. no.10 p.598

WIECZOREK J.1987 – Przewodnik po jednostkach tektonicznych Węgier: M.Kazmer -Tectonic units of Hungary:their boundaries and stratigraphy (a bibliographic guide).Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eotvos Nominatae.Sectio geologica vol.26 p.45-120

OLSZEWSKA B. & WIECZOREK J.1988 – Wydarzenia na granicy eocen/oligocen: Ch. Pomerol, I.Premoli-Silva (eds.) Developments in Palaeontology and Stratigraphy 9. Elsevier.  Prz.Geol.no.7 p.428

WIECZOREK J. 1988 – Praktyczna stratygrafia: NIKITIN I.F., ZHAMOIDA A.I.(red.) -Prakticzeskaja stratigrafija. Razrabotka statigraficzeskoj bazy krupnomassztabnych gieologiczeskich rabot. Leningrad, 1984. Prz. Geol. no.5 p.305

WIECZOREK J. 1988 – Jura Szwabii: B.ZIEGLER – Der Weisse Jura der Schwabischen Alb.Stuttgarter Beitrage zur Naturkunde. Seria C. Nr.23. Stuttgart.1987. Prz. Geol.no.6,p.366-367

WIECZOREK J. 1988 – Ewolucja geologiczna Pirenejów: E.Banda, S.M.Wickham (red.) -The geological evolution of the Pyrenees. Tectonophysics 1986 vol.129,no.1- 4.Special issue. Prz.Geol.no.7 p.428-429

WIECZOREK J. 1988 -Kreda mediterrańska: Nikolov T.G. – The Mediterranean Lower Cretaceous. Sofia.1987 .Prz.Geol.no.8 p.487

WIECZOREK J. 1988 – Atlas paleogeograficzny: RONOW A., KHAIN W., SESLAWINSKI K. – Atlas litologo-paleogieograficzeskich kart mira. Pozdnij dokiembrij i paleozoj kontinentow. Leningrad 1984. Prz. Geol.  no.9, p.543

WIECZOREK J. 1989 – Nowa tabela stratygraficzna Elseviera. Prz. Geol. no.4 p.219-220

WIECZOREK J.1989 – Nowe periodyki Hiszpańskiego Towarzystwa Geologicznego. Prz. Geol.no.11 p.575

WIECZOREK J. 1992 – Episodes – Zeszyt wydany z okazji 29. Międzynarodowego Kongresu Geologicznego w Japonii. Tech.Posz.Geol. Geos. Geotermia,  no.6 p.33-34

WIECZOREK J.1993 – The Island Arc – nowy periodyk geologiczny. Tech. Posz. Geol. Geos. Geotermia, no.2, p.30

WIECZOREK J. 1993 – Przewodniki geologiczne po Włoszech: Guide Geologiche Regionali. vol.1 Alpi i Prealpi Lombarde, 1990, vol.2 Alpi Liguri, 1991. Societa Geologica Italiana.Roma. Prz. Geol. no.3 p. 216-217

WIECZOREK J.1993 – Mezozoik Alp Południowych. B.L. LEHNER – Die mesozoische Ablagerungsgeschichte des Nordlichen Trentino (Sudalpen, Norditalien). Profil 3, Stuttgart, 1992. Prz.Geol.no.12, p.866

WIECZOREK J. 1994 – Geodynamika alpidów: VOZAR J.(ed.) – Special volume to the problems of the Paleozoic geodynamic domains. IGCP Project no.276 Bratislava 1992. Prz. Geol. no.1 p.58

WIECZOREK J.1994 – Trias regionu peryadriatyckiego. „Il Trias della regione  periadriatica” – Bolletino della Societa Geologica Italiana. vol.109, fasc.1, R.1990. Techn. Posz. Geol. Geos. Geotermia, no.2-3 p. 37-38

 INNE:  

WIECZOREK J. 1983 – Sesja „Współczesne problemy paleobiogeografii”. Prz. Geol. no.7, p.453

WIECZOREK J.1984 – Stanisław Bagiński (1961-1986). Prz.Geol.no.4 p.225-226

WIECZOREK J. 1986 – X Konferencja paleontologów. Prz. Geol. no.4 p.232

WIECZOREK J. 1987 – Kongres sedymentologiczny w Hiszpanii. Prz. Geol. no.2.p.115-116

WIECZOREK J.1988 – Sympozja Sekcji Geologii Historycznej PTG. Prz.Geol.no.7 p.438

WIECZOREK J.1989 – Sympozja Sekcji Geologii Historycznej PTG. Prz.geol. no.5 p.297

WIECZOREK J.1990 – Sympozja Sekcji Geologii Historycznej PTG w 1989 r. Prz. Geol.no.1 p.47-48

WIECZOREK J. 1992 – Trias północnych Węgier. Prz. Geol. no.2, p.137-138

WIECZOREK J. 1993 – Problemy Tetydy na 29 Międzynarodowym Kongresie Geologicznym  w Japonii, 25 sierpnia-8 wrzesnia 1992 r. Prz. Geol.no.2 p.113-114

WIECZOREK J.1993 – Geologiczne produkty chemosyntezy. Techn. Posz.Geol. Geos. Geotermia, no,3, p.75-78

WIECZOREK J. 1993 – Międzynarodowy Kongres Geologiczny Kyoto, Japonia, 24.08-3.09.1992. Techn. Posz. Geol. Geos. Geotermia, no.1, p.65-66

WIECZOREK J. 1993 – Kongres paleontologiczny w Lyonie, 7-9 lipca 1993 r. Prz. Geol. no.11 p.802-803, 816

WIECZOREK J. 1994 – Międzynarodowe sympozjum jurajskie 7-12.09.1993 r. Prz. Geol.no.2 p.129-130

WIECZOREK J. 1994 – O działalności SEPM – Society for Sedimentary Geology. Techn. Posz. Geol. Geos. Geotermia.no.2-3

W.J.1986 – Sekcja Geologii Historycznej PTG. Prz.Geol.no.11 p.672


Komentarzy 5

  1. […] Jagiellońskim, autorem kilkudziesięciu publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych, https://wobjw.wordpress.com/2010/07/20/publikacje/, wprowadził do systemu nauki i edukacji wielu swoich studentów […]

  2. […] ponad 100 publikacji geologicznych i paleontologicznych w czasopismach polskich i zagranicznych, https://wobjw.wordpress.com/2010/07/20/publikacje/, prowadził badania w Polsce i nie tylko, wprowadził do systemu nauki i edukacji wielu swoich […]

  3. […] Geologicznych UJ na etacie adiunkta, prowadząc badania naukowe publikowane w kraju i za granicą [https://wobjw.wordpress.com/2010/07/20/publikacje/] , realizując obowiązki przewidziane dla zatrudnionych na etatach profesorów [ informacje na […]

  4. […] Geologicznych UJ na etacie adiunkta, prowadząc badania naukowe publikowane w kraju i za granicą (WIĘCEJ NA TEMAT PUBLIKACJI), realizując obowiązki przewidziane dla zatrudnionych na etatach profesorów (WIĘCEJ NA STRONIE […]

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: