Polska Akademia Plagiatu

 Polska Akademia Plagiatu

Przynajmniej w jednej dziedzinie ‘naukowej’ należymy do czołówki światowej (Polska Akademia Plagiatu ,Wprost, Wyd. 1018 ). Szkoda, że  w tej kategorii nie ma Nagrody Nobla. Nie mielibyśmy kompleksów!

W nauce polskiej, inaczej niż w nauce sensu stricto, plagiat nie eliminuje ze środowiska naukowego, natomiast nierzadko ze środowiska eliminuje ujawnienie plagiatu. Komisje dyscyplinarne wiele czasu poświęcają tuszowaniu spraw albo usuwaniu z uczelni osób, które miały cywilną odwagę plagiaty ujawnić. Komisje te nie tracą czasu ani energii na ściganie plagiatorów, szczególnie jeśli ci zajmują  stanowiska decydenckie. Komisje KBN odrzucają projekty badawcze nonkonformistów naukowych, aby następnie je  realizowali  ‘sami swoi’. Ogólnopolskie komisje etyczne (KBN, PAN) zajmują się jedynie przygotowaniem  zasad i wytycznych dla ‘ Dobrych obyczajów w nauce’ ale nie troszczą się o ich przestrzeganie. Stąd  komfortowe warunki dla złych obyczajow w nauce polskiej

Józef Wieczorek, Kraków

Tekst przesłany do Redakcji WPROST (2002 r.)

PLAGIATOMAFIA

PLAGIATOMAFIA 

Nieuczciwość naukowa (w Polsce nie dyskredytuje,  lecz nobilituje. W internecie aż się roi od ofert kupna/sprzedaży prac magisterskich. Uczelnie-fabryki dyplomów, często bez pokrycia,  są kuźnią nieuczciwości. Po co się męczyć skoro można kupić. Promotor czy recenzent na ogół się nie zorientuje. Tych, którzy bez problemu wykrywali plagiaty (nawet jednostronicowe) uczelnie się pozbyły. To negatywnie wpływało na młodzież ! i utrudniało płynny proces produkcji dyplomów.

Niestety obecna kadra w nauce polskiej na ogół jest obojętna na plagiaty i inne nieuczciwości bo albo sama doszła do władzy na drodze nierzetelnej, albo jest słaba intelektualnie i nie potrafi wykryć nieuczciwości, albo jest słaba moralnie i nie chce nieuczciwościami się zajmować. Kadra ta albo chowa głowę w piasek na wieści o nieuczciwościach, albo je zamiata pod dywan. Mistrzowie zamiatania pod dywan cieszą się  duży prestiżem w środowiskach nauki polskiej.  

Na UJ,  z okazji 600-lecia uczelni,  napisano historię nauk geologicznych opartą na wielu  nieprawdziwych danych. Poinformowane o nierzetelności komisje dyscyplinarne i etyczne nie mają ochoty się tym zająć. Władze uczelni również! Czemu miałyby dyskredytować swoich i ich dzieła,  które finansowały ? Żeby być w zgodzie z obyczajami panującymi w uczelniach władze UJ zmieniły ostatnio statut uczelni. W nowym statucie uniwersytetu już się nie określa  mianem korporacji nauczanych i nauczających poszukujących razem prawdy. Więc nieuczciwość naukowa, fałszowanie faktów, nieujawnianie prawdy nie są w rażący sposób sprzeczne ze statutem. Dla nieuczciwości naukowej klimat w uczelniach jest przyjazny.

KBN dla nierzetelnych jest rajem. Bezkarność grzechów w zakresie nierzetelności naukowej, w tym ‚wykorzystywania informacji uzyskanych w trakcie poufnego recenzowania prac’, gwarantowana jest prawem. Komisje etyczne opracowały ‚Dobre obyczaje w nauce’, ale same nie mają zamiaru tych obyczajów przestrzegać. Nieuczciwi nie są obejmowani infamią. Infamia  grozi  ujawniającym nieuczciwość. Kto chce zdobyć,  czy zachować pozycję w nauce polskiej lepiej niech nie widzi nieuczciwości.  

– uwagi do artykułu :Wprost”, Nr 1072 ,16 czerwca 2003)

http://www.wprost.pl/ar/?O=45203