Mesozoic bone breccia from Cracow Upland

(informacje archiwalne – przeniesione ze strony –

PHOTO-GEO-GALLERY –www.fotogeo-jwieczorek.ans.pl)