Profesorowie i decydenci

Profesorowie i decydenci

Pozycja zagraniczna Cezarego Wójcika, autora artykułu „Rozwiązać PAN”, świadczy niewątpliwie o jego poziomie – jak trafnie zauważył autor tekstu „Profesorowie i decydenci” („P” nr 50), ale fakt, że polscy naukowcy na poziomie muszą pracować za granicą, nie świadczy dobrze o sytuacji nauki w Polsce. Niestety, to bardzo częsty przypadek, że dla naukowców na poziomie nie ma u nas miejsca. Ci, którzy zdobyli pozycję za granicą, nie mają ochoty wracać, zresztą nie mają do czego. Jeśli napiszą coś prawdziwego o nauce w Polsce, są elementem niepożądanym, podobnie zreszta jak ci, którzy z Polski nie wyjechali. Niektórym nawet zamierza się odbierać doktoraty, wcześniej wyróżniane. Treść doktoratu pozostaje niezmieniona, ale zmienia się jego ocena, jeśli tylko ktoś staje się niewygodny. Tak wyglada system oceny polskich naukowców, który nie jest systemem opartym na kryteriach merytorycznych. Opisany ostatnio w „National Geographic” przypadek zesłańca syberyjskiego Bronisława Piłsudskiego (brata marszałka) najlepiej świadczy, że już dawniej łatwiej było naukowcom przetrwać na syberyjskim zesłaniu niż w środowisku nauki polskiej. Niestety, nie widać zmian na lepsze. Celem nauki polskiej jest bowiem zdobywanie tytułów, natomiast celem nauki sensu stricto jest poznawanie prawdy. Jesli tego się nie zmieni, nic się nie zmieni. W Polsce pozostaną jedynie posiadacze wielu tytułów, za co uczelnie będą dostawać wiele punktów akredytacyjnych, gdy za granicami będą poszukiwać miejsca uczeni o dobrym poziomie jak Cezary Wójcik. Nie jest to dobra prognoza na przyszłosć.


Józef Wieczorek, Kraków

Tygodnik PRZEGLAD nr. 52/1 ,4 stycznia 2004 r. s.98