Zgłoszenie bez odpowiedzi

Zgłoszenie bez odpowiedzi 

MOTTO: 

Stał się cud pewnego razu,oj 
Przemówił dziad do obrazu, oj, 
A obraz doń ani słowa, oj 
Taka była ich rozmowa, oj
 

pieśń dziadowska podobno z XVII wieku, dziwnie nawiązująca do dialogu w środowisku akademickim w wieku XXI 


Niniejszym jako prezes fundacji Niezależne Forum Akademickie załączam list do prezesa Fundacji Rektorów 
Polskich wraz ze zgłoszeniem na I Konferencję Zimową Fundacji Rektorów Polskich. Niestety list pozostał bez odpowiedzi i tym samym mój udział w Konferencji nie dochodzi do skutku. Na NFA nie zamieszczę zatem merytorycznego sprawozdania z konferencji, której program (poniżej) dotyczy problemów jak najbardziej interesujących NFA. 
Nie wiem czym organizatorzy konferencji kierowali się w nałożonym -jak odbieram – ostracyzmie na NFA 
Fakt, ze zgodnie z informacjami http://www.frp.org.pl/konfzim07.htmkonferencja miała być dla rektorów, towarzyszy (-ek) ich życia i kierowców, a ja żadnych z tych kryteriów nie spełniam i nie rokuję nawet nadziei abym kiedykolwiek spełnił. Tym niemniej w ramach środowiskowego dialogu, o czym NFA zostało informowane zarówno przez Kancelarię Prezydenta RPhttp://www.nfa.pl/articles.php?id=337, jak i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.nfa.pl/articles.php?id=339 (informacja także dla KRASPhttp://www.nfa.pl/articles.php?id=346 ) winny zostać wypracowane reformy systemu nauki i szkolnictwa wyższego. Skoro strony tego dialogu zostaną ograniczone do rektorów,. towarzyszy (-ek) ich życia i kierowców a pozostała część środowiska akademickiego zostanie zignorowana niezgodnie z ustawą zasadniczą, ustawą o szkolnictwie wyższym i statutami uczelnianymi, to możemy mieć sytuację konfliktową, prowadzącą do destabilizacji życia akademickiego w Polsce. 

Proszę zwrócić uwagę na wysokie koszty udziału w konferencji organizowanej przez rektorów biednych uczelni. Ja za znacznie mniejsze kwoty spędzam w tych regionach znacznie dłuższe okresy, i to z pożytkiem. Dlatego tez zgłaszałem pobyt niezależny ograniczony tylko do części merytorycznej bo takie koszty mógłbym pokryć. Gdybym natomiast opłacił to co wymagają organizatorzy – NFA przestało by istnieć, bo by zbankrutowało. Proszę przy tym zauważyć, że -w przeciwieństwie do ‚platform’ KRASP czy FRP – NFA stanowi platformę dyskusji nie tylko dla władz NFA , ew. ich towarzyszy (-ek) życia i kierowców, lecz dla szerokiego środowiska akademickiego, zarówno z Polski, jak i spoza kraju. Na platformę otwartego dialogu akademickiego jaką jest NFA bezpłatnie zapraszani byli także rektorzy uczelni polskich http://www.nfa.pl/articles.php?id=346. 
Niestety dialog w środowisku akademickim przypomina rozmowy dziada z obrazem ! 

Nie wiem czy brak reakcji na moje zgłoszenie nie wynika z życzliwości do mojej osoby i obawy, że mógłbym się źle czuć w tym środowisku. Być może nie potrafiłbym się dobrze bawić przy ognisku, ani dobrze strzelać (ostatnio strzelałem na poligonie w Wicku na zakończenie wojskowego szkolenia studentów i to tylko z broni większego kalibru – artyleria przeciwlotnicza) ale mógłbym to zrekompensować np. ładunkiem nauki geologicznej, która doprowadziła rejon Krynicy do rozkwitu po odkryciu źródeł mineralnych przez geologa Rudolfa Zubera. Teren znam i mógłbym być przewodnikiem i tym samym mógłbym niejako zarobić na opłaty konferencyjne a nawet więcej, gdybym był należycie potraktowany i wynagrodzony z zasadami gospodarki rynkowej. 
Region ten mógłby być wzorcem dla lepszej współpracy między nauką i gospodarką bo przełożenie np. wiedzy geologicznej na rozwój rejonu jest tu oczywiste, jakkolwiek 
jakby ostatnio zaniechane. Nie widać z programu konferencji aby coś się miało zmienić, mimo różnych projektów na wysokich szczeblach.
 

====================================== 
—– Original Message —– 
From: J.Wieczorek 
To: Fundacja Rektorów Polskich 
Sent: Tuesday, February 20, 2007 7:20 PM 
Subject: zgłoszenie 

Fundacja Rektorów Polskich 

Przewodniczący 

I KONFERENCJI ZIMOWEJ FUNDACJI REKTORÓW POLSKICH 

Prof. Jerzy Woźnicki 

W załączniku przesyłam wypełniony formularz zgłoszenia na I Konferencję Zimową Fundacji Rektorów Polskich w charakterze niezależnego uczestnika.Pobyt zamierzam zorganizować sobie samodzielnie. Jestem zainteresowany programem konferencji z której chciałbym przedstawić sprawozdanie na stronach Niezależnego Forum Akademickiego www.nfa.pl budzącego spore zainteresowanie polskiego środowiska akademickiego zarówno krajowego, jak i zagranicznego. 

Z poważaniem 

Józef Wieczorek 
================================== 

Proszę o zapoznanie się z wypełnionym formularzem : 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

UDZIAŁU W I KONFERENCJI ZIMOWEJ FUNDACJI REKTORÓW POLSKICH DLA REKTORÓW/PROREKTORÓW I KADENCJI 
KRYNICA Zdrój , 21-25 MARCA 2007 r. 

Program Konferencji: 

http://www.frp.org.pl/pliki/programKZ07.pdf 

Program 
Przewodniczący Konferencji: Jerzy Woźnicki 
Przyjazd i rejestracja uczestników, obiad – 21 marca 2007 r. (środa) – godz. 1400 – 1600 

Inauguracja Konferencji Zimowej – 
21 marca 2007 r. (godz. 16.30-18.00) 
1630 – 1800 Powitanie uczestników, otwarcie Konferencji 
Sesja otwierająca:, „Ustawodawstwo polskie dotyczące szkolnictwa wyższego: okres 1920-2005 – przesłanie dla przyszłości” (J. Woźnicki) 
19.00 uroczysta kolacja 

Dzień I Konferencji Zimowej Rektorów – 22 marca 2007 r. (godz. 9.00-15.00) 
900 – 1030 sesja I – Kultura instytucjonalna uczelni w świetle Kodeksu: „Dobre praktyki w szkołach wyższych”, debata rektorów (wprowadzenie: A. Szostek i J. Woźnicki) 
1030 -1100 przerwa na kawę – Centrum Konferencyjne 
1100 -1300 sesja II – wykład pt: „Europejskie perspektywy rozwoju nauki- wnioski i szanse dla Polski” (A. Siemaszko) 
1300 -1400 obiad w Centrum Konferencyjnym 
1400 -1500 sesja III – Dyskusja, pytania i odpowiedzi 
Popołudnie – zwiedzanie strzelnicy myśliwskiej LZD AR Kraków , pokaz strzelania , kolacja i zabawa przy ognisku 

Dzień II Konferencji Zimowej Rektorów – 23 marca 2007 r. (godz. 9.00-15.00) 
900 – 1030 sesja I – Debata panelowa „Elitarność w szkolnictwie wyższym” (J. Axer, K Chałasińska-Macukow, R. Górecki, T. Luty, M. Zdanowski ) 
1030 -1130 przerwa na kawę – Centrum Konferencyjne 
1130 -1230 sesja II – Prezentacja założeń projektu FRP – ISW pn. „Benchmarking instytucjonalny w szkolnictwie wyższym- założenia systemu”: (wprowadzenie: J. Woźnicki, komentarz: J. Bieliński, S. Chwirot, T. Skarbek,) 
1230 -1330 obiad w Centrum Konferencyjnym 

1330 -1500 sesja III – Debata panelowa „Akredytacja europejska – uwarunkowania i perspektywy” (J. Błażejowski, S. Chwirot, A. Kraśniewski, Z. Marciniak) 

Popołudnie – wyjazd autokarem „Szlakiem cerkwi” – Powroźnik , Tylicz, kolacja 

Dzień III Konferencji Zimowej Rektorów – 24 marca 2007 r. (godz. 9.00-14.00) 
900 – 1030 sesja I – Debata panelowa „Szkolnictwo wyższe a wymagania rynku pracy -akademickość, zawodowość, zatrudnialność” – (A. Hamrol, E. Kryńska, K. Pawłowski ) 
1030 -1100 przerwa na kawę – Centrum Konferencyjne 
1100 -1300 sesja zamykająca: Debata panelowa rektorów: doświadczenia I kadencji rektorskiej (A. Budnikowski, T. Krzyżyński, W. Kurnik, K. Musioł, L. Pączek, J. 
Żmija) 

1300 -1400 obiad w Centrum Konferencyjnym 
Popołudnie – wyjazd kolejką gondolową na Jaworzynę Krynicką, kolacja 

25 marca 2007 (niedziela) 
godz. 9.30 śniadanie 
godz. 10.00-12.00 wyjazd uczestników 
Ze względu na wyjazdy terenowe wskazane jest zabranie ze sobą odpowiedniego obuwia i ciepłej odzieży .

http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=358

2007-03-17