SYGNALISTA SYGNALIZUJE FUNDACJI BATOREGO

SYGNALISTA SYGNALIZUJE FUNDACJI BATOREGO

 

—– Original Message —–

Sent: Sunday, March 16, 2008 6:56 PM
Subject: Sygnał dla Fundacji Batorego

Fundacja im. Stefana Batorego 
Program Przeciw Korupcji 
ul. Sapieżyńska 10a 
00-215 Warszawa

przeciw-korupcji@batory.org.pl

Sygnał dla Fundacji Batorego

W związku z informacjami http://www.batory.org.pl/korupcja/prawne.htm o realizowaniu projektu poświęconemu sygnalistom (whistle-blowers) chciałbym zwrócić uwagę na wątpliwości odnośnie konkursów organizowanych przez Fundację Batorego. Zgłaszając intencję – w konkursie dotacyjnym Działania strażnicze- opracowania tematu Analiza konkursów na etaty i stanowiska w uczelniach wyższych (…..) stwierdziłem, że sposób organizowania tych konkursów, jako żywo przypomina ‚konkursy’ na stanowiska akademickie, którym zgłoszony projekt miał być poświęcony. Sama intencja projektu została odrzucona, bez merytorycznego uzasadnienia. Reakcje na moje pisma przypominają sposoby reagowania władz akademickich na roszczenia ujawniania przebiegu i rozstrzygnięć konkursów na stanowiska akademickie. Tym samym sposoby organizowania konkursów przez Fundację Batorego nie mogą być wzorcowe.

Moje udokumentowane wątpliwości w tej sprawie ujawniam na stronie NFA w tekstach :Fundacja NFA a Fundacja Batorego – Jak Fundacja Batorego realizuje swoje cele statutowe, szczególnie w zakresie przejrzystości w życiu publicznym
http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=472

oraz Fundacja NFA a Fundacja Batorego cd wymiany poglądów na temat przejrzystości działań na rzecz przejrzystości życia akademickiego
http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=475

Uprzejmie informuje, że Niezależne Forum Akademickie, którym kieruję, od kilku lat zajmuje się działaniami na rzecz zmian systemowych, które by zmniejszały patologie życia akademickiego.

Z naszą działalnością można się zapoznać na stronie www.nfa.pl w tym w działachWHISTLEBLOWING, NFA jako WATCHDOG , a z projektami ograniczenia patologii m.in. w książce DROGI I BEZDROŻA NAUKI W POLSCE. – Analiza zasadności wprowadzenia w Polsce zaleceń Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji naukowców (dostępna pod adresemhttp://www.nfa.pl/skany/drogi.pdf , przesłana także na adres Fundacji Batorego).

Jedną z patologii akademickich są fikcyjne, ustawiane ‚konkursy’ na etaty akademickie, ale niestety w zwalczaniu tej patologii NFA nie otrzymało wsparcia od Formacji Batorego. Tym sposobem ta patologia ma zapewniony długi żywot generując dalsze patologie życia publicznego, a Fundacja Batorego ma zapewnione długotrwałe finansowanie działań na rzecz pozornego zwalczania patologii. Odnosi się wrażenie, że nie o to chodzi, by złapać króliczka, ale by gonić go!

Chciałbym przypomnieć, że przed kilku laty jako sygnalista starałem się bezskutecznie zwrócić uwagę Fundacji Batorego na patologie finansowania nauki, co później potwierdziła zarówno NIK, a ostatnio Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Moja samotna walka nie uzyskała wsparcia ze strony Fundacji Batorego, a na rzecz dyskredytowania mojej osoby działały władze największych polskich uczelni wspierane przez Gazetę Wyborczą. Z takimi potentatami samotna walka nie jest możliwa do wygrania, a patologie generowane autonomicznie przez formujących kolejne ‚elity’ życia publicznego mają zapewniony długotrwały żywot.

Józef Wieczorek

http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=491

2008-03-26