NIEKOMPLETNA, NIEPARAMETRYCZNA LISTA PROBLEMÓW

NIEKOMPLETNA, NIEPARAMETRYCZNA  LISTA PROBLEMÓW 

do rozpatrzenia i zajęcia stanowiska przez komisje etyczne   

 

  •  Proceder  dopisywania się ‘profesorów’ do seminariów prowadzonych z sukcesami przez jedynie doktorów
  •   Proceder prowadzenia seminariów i prac magisterskich przez ‘profesorów’ na żenującym poziomie w porównaniu z analogicznymi seminariami i pracami magisterskimi prowadzonymi przez jedynie doktorów
  •   Proceder wystawiania negatywnych ocen etycznych jedynie doktorom prowadzących z sukcesami seminaria i  prace magisterskie ( na poziomie zdecydowanie przewyższających poziom  ‘profesorski’ – to chyba ‘dowód’  wątpliwego poziomu etycznego jedynie doktorów podważających jedynie słuszną hierarchię akademicką  – wyższość tumiwisizmu nad aktywnością, wyższość kłamstwa nad prawdą,  wyższość tytułu nad nauką sensu stricto)
  •  Usuwanie z uczelni jedynie doktorów, którzy mają na koncie wychowanie licznej, aktywnej  kadry naukowej ( w tym profesorów – jeśli ktoś takie kryterium chce do oceny stosować)
  •  Wystawianie przez uczelnie anonimowych ciał  do wystawiania negatywnych ocen jedynie doktorom na podstawie paranoidalnych zarzutów
  •  Niszczenie dokumentów (lub ich ‘aresztowanie’) niekorzystnych dla ‘profesorów’ i władz uczelni w celu skazywania na śmierć naukową i edukacyjną  jedynie doktorów
  •  Aprobata , przez komisje etyczne reprezentujące interesy rektorów, działań nieetycznych ‘profesorów’ prowadzonych w ramach realizacji powinności poszukiwania prawdy spoczywających na nauczycielach akademickich a polegających na rutynowym:

–   niszczeniu dokumentów

–     niszczeniu zbiorów naukowych

–     niszczeniu  warsztatów pracy

–   wykańczaniu pracowników (MOBBING) cieszących się najwyższym uznaniem ze strony studentów i młodych  pracowników nauki – takie uznanie to wyrok śmierci wydawany przez ‘poszukiwaczy prawdy’,  aprobowany przez wyznaczane do działań osłonowych/zasłonowych ‘komisje etyczne’

–       fabrykowaniu nieprawdziwych, nierzadko paranoidalnych oskarżeń w stosunku  do zbyt aktywnych  edukacyjnie i naukowo