Profesor na jednym etacie

Profesor na jednym etacie  

Nie ma wątpliwości, że nie nachodzi koniec podwójnego życia profesorów. Profesorowie znakomicie bronią swoich interesów, mają nawet swój związek zawodowy profesorów, przychylne im media, no i wyłączność na przygotowywanie korzystnych dla nich ustaw oraz kodeksów etycznych.

Ostatnio opinia publiczna było poruszona faktem , że kodeks etyki pracownika Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przygotowała Pani Janina Sokołowska , znana ze ‘sprawy Rywina’ , ale nie porusza się opinii publicznej jeśli kodeksy etyczne w nauce i edukacji przygotowują osoby mające na swoim sumieniu wiele etycznych grzechów, a przy tym nie mające najmniejszego zamiaru tych kodeksów przestrzegać. Władze UJ przyjęły jednogłośnie Akademicki Kodeks Wartości, ale też jednomyślnie zasadom tego kodeksu nie zamierzają się podporządkować. Poszczególne uczelnie tworzą odrębne kodeksy etyczne dostosowane do interesów uczelni. Na ogół żadnych konsekwencji w stosunku do łamiących zasady nie zamierza się jednak wyciągać bo traktowanie na serio kodeksów etycznych dotknęłoby także trzymających władzę w uczelniach. Rektorzy oczywiście dla mediów apelują o zasady etyczne, ale na ogół pozostają głusi na swe apele.

Rektor Ziejka jest przeciw wieloetatowości, ale jednocześnie za pracą na wielu etatach, tyle że za jego osobistą zgodą. Twierdzi, że sytuacja jest absurdalna jeśli ma prowadzić negocjacje ze swoim podwładnym a zarazem rektorem innej uczelni, ale ostatnio podpisywał umowę ze swoim podwładnym i jednocześnie rektorem Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej i nie traktował tego jako absurd, tylko jako wzór ! (Dzienik Polski – Szkoła z zasadami, 5.01.2004) Czyżby absurd dla rektora Ziejki był jednak wzorem ?

F. Ziejka mówi, że profesorowie z wieloma etatami zatracili poczucie przyzwoitości a przecież rektor Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej jest wykazywany na 3 etatach ( UJ, AŚ i PWSZ). Czyżby więc zatracenie poczucia przyzwoitości było jednak aprobowaną zasadą dla rektora UJ ?

Rektora UJ popiera rektor AGH, który jednocześnie zatrudniony jest na Akademii Ekonomicznej. Nie zamierza zrezygnować z podwójnego życia. Jak widać wieloetatowość jeśli chodzi o rektorów jest etyczna.

Zdumiewające jest, że powstające jak grzyby po deszczu szkoły niepaństwowe, a także nowe szkoły państwowe nie korzystają na ogół z kadr naukowych Polskiej Akademii Nauk. Czyżby to była akademia tylko z nazwy naukowa i nikt nie wierzy aby jej kadra mogła coś studentów nauczyć ?

Wypowiedzi profesorów dla mediów nijak się mają do rzeczywistości, a często są z nią całkowicie sprzeczne. Media winny częściej prezentować niezależne opinie, inaczej obraz problemów środowiska akademickiego przedstawiany społeczeństwu będzie bardzo daleki od rzeczywistego.

Józef Wieczorek (Kraków)

 (Komentarz do artykułu z tygodnika Przegląd nr 2, 2004)