UWAGA MOBBING

MOBBING AKADEMICKI
na uczelniach i w instytucjach naukowych

MOBBING – MOJE TEKSTY

UWAGA MOBBING

Dobrze że Polityka zwróciła uwagę na  problem mobbingu (Uwaga mobbing , POLITYKA. 3/2004). Jest on wszechobecny, jakkolwiek w Polsce słabo poznany. Dzięki dyskusjom internetowym można było stwierdzić jak jest częsty w środowiskach szkół wyższych i instytucjach naukowych gdzie panuje feudalna struktura, a przejawy dyskryminacji i szykanowania są dobrze ukrywane pod ‘dywanem’. Konformizm środowisk akademickich tworzy przyjazny klimat dla mobbingu a nowy projekt ustawy o szkolnictwie wyższym jeszcze ma wzmocnić autokratyczny sposób zarządzania.  W projekcie brak jest instytucji  mediatora akademickiego co  nas różni od uczelni amerykańskich, czy europejskich. A przecież ustawy winny nas zbliżać a nie oddalać od Europy ! Widać jak nowe ustawy są niespójne. Jedne są przeciw, a inne za.

Jeśli się jest mobbingowanym można zmienić prace ale można wpasć z deszczu pod rynnę bo to zjawisko powszechne. Nie jest pewne czy po wprowadzeniu mobbingu do prawa pracy sytuacja się poprawi. Nie wiadomo jeszcze jak będą  sądy interpretowały nowe zapisy wymuszone dostosowywaniem polskiego prawa do prawa unijnego. W państwach unijnych ciężar dowodu spoczywa na oskarżonym, a u nas raczej na skarżącym się o mobbing. Tak sugerują prawnicy starając się interpretować niezbyt jasne zapisy nowego kodeksu pracy. Udowodnić mobbing przed sądem nie będzie łatwo. Świadkowie nawet jeśli są to  w przypadku procesu sądowego, można przypuszczać, zostaną dotknięci  epidemią ‘amnezji’, ‘ślepoty’, ‘głuchoty’  bo każdy będzie się bał o swoje miejsce pracy i tak zagrożone ogromnym bezrobociem sprzyjajacym mobbingowi. O dokumenty będzie też trudno bo większość szykan  załatwia się na ‘gębę’,  a ponadto pracodawca może dokumenty chować w sejfach. Sądy nie zajmują się zmuszaniem pracodawców do ich ujawniania a czasami nawet twierdzą, że nie są od tego aby dochodzić prawdy !

Ważna rolę mogą odegrać stowarzyszenia, które winny organizować szkolenia antymobbingowe, w szczególności w zakresie prowadzenia  mediacji, edukacji prawnej,   konfliktów w pracy, które źle rozwiązane stają się bardzo często przyczyną długotrwałego mobbingu.

Józef Wieczorek

Krakowski Oddział Krajowego Stowarzyszenia Antymobbingowego

Polityka: nr.5 (2437) 31 stycznia 2004