Józef Stalin a nauka polska

Józef Stalin a nauka polska
– wspomnienie osobiste w 50 rocznicę śmierci Geniusza Ludzkości


50 lat temu 5 marca 1953 roku zmarł Józef Stalin – Największy Językoznawca, Geniusz Ekonomiczny, Wielki Nauczyciel Ludzkości. Adam Schaff w artykule „Józef Stalin a nauka” („ŻYCIE SZKOŁY WYŻSZEJ”,1953 r.) pisał „Uczeni polscy pełną garścią czerpali nauki z tych lekcji stalinowskich”. Miałem okazję w swoim życiu przekonać się, że pisał prawdę.

W ‚Słowie o Stalinie’ ( Rzeczpospolita 1.03.2003) przeczytałem kilka zdań, które jak żywo przypominają mi zasady z życia Polskiego Towarzystwa Geologicznego kierowanego do dnia dzisiejszego przez tow. Andrzeja Ślączkę. Kosmetyczne zmiany w tym tekście zaznaczyłem czerwoną kursywą.

„Podobnie jak wszystko, co się działo w kraju (Polskim Towarzystwie Geologicznym), żywiołowe oburzenie było zawczasu obmyślone, zaplanowane. Tak samo obmyślał Stalin (A. Ślączka i jego klika) wybory do Rady Najwyższej(władz Polskiego Towarzystwa Geologicznego) – zawczasu zbierano dane personalne, wyznaczano delegatów, a potem już następowało zaplanowane żywiołowo wysuwanie kandydatów, propaganda i wreszcie odbywały się ogólnoludowe (ogólnogeologiczne) wybory.”

Ja przeciwko takim wyborom zaprotestowałem. Był rok 1989, rok wielkich przemian.
W roku 1990 r. po autentycznym wybraniu mnie na delegata zjazdu geologicznego organizowanego w Gdańsku zostałem wyrzucony z PTG, którego przez wiele lat byłem bardzo aktywnym członkiem. Stanowiłem śmiertelne zagrożenie dla władz PTG wyznaczających delegatów na zjazdy, do wybierania ich na kolejne kadencje. Ktoś kto został wybrany przez autentyczny wybór, a nie przez wyznaczenie, nie był godny członkostwa PTG, tym bardziej skoro postulował aby taki sposób wybierania ( tzn. przez wybór a nie przez wyznaczenie) był standardem, a nie wyjątkiem. Zaocznej egzekucji mojej osoby dokonał Zarząd PTG a wybrani przez wyznaczenie delegaci dokończyli linczu.

Wielka myśl Stalina przeżyła w sercach i umysłach koryfeuszy nauki polskiej i żyje do dnia dzisiejszego. Wielki Stalin, Wielki Uczony i Nauczyciel Ludzkości nadal żyje. Realizowane są postulaty wielkiego ideologa nauki stalinowskiej – Adama Schaffa „Wysuwając wnioski płynące dla nas z nauki stalinowskiej, musimy pamiętać, że walka z wrogą ideologią – z wszelkiego rodzaju odmianami idealizmu, z subiektywizmem i woluntaryzmem, z obiektywizmem, z kosmopolityzmem – jest cišgle nakazem chwili dla naszej nauki”.

Józef Wieczorek