„Premier z naukowcami”

„Premier z naukowcami”

 

nadzieją należy oczekiwać „zreformowania szkolnictwa wyższego i nauki oraz zwiększenia na nie nakładów finansowych”, co zapowiedział w niedzielę premier Jarosław Kaczyński („Premier z naukowcami”, „Rz” 270, 20.11.2006 r.). Niezależne Forum Akademickie http://www.nfa.pl, grupujące naukowców pracujących zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju, przygotowało postulaty reform dotyczących dróg kariery akademickiej i finansowania nauki zgodnych z Europejską kartą naukowca i kodeksem postępowania przy zatrudnieniu pracowników naukowych.

NFA postuluje m.in. stworzenie uproszczonej i przejrzystej drogi kariery naukowej w Polsce zbieżnej ze standardami anglosaskimi, w tym zlikwidowanie stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora „belwederskiego”, wprowadzenie powszechnych i otwartych konkursów na stanowiska uczelniane ogłaszanych (pod rygorem nieważności) w specjalnym serwisie internetowym, obowiązku pełnego ujawnienia dorobku naukowego, rozdziału większości funduszy przeznaczonych na badania przez otwarte konkursy projektów badawczych (grantów) z udziałem recenzentów zagranicznych, w pełni jawnych i opartych na konkurencji zasad finansowania badań.

Przeprowadzenie postulowanych zmian stanowiłoby krok we właściwym kierunku dla zatrzymania, a przynajmniej spowolnienia, drenażu mózgów – wyjazdu z kraju na stałe najlepszych polskich studentów i naukowców.

Pod postulatami NFA podpisało się już ponad 100 naukowców i studentów z kraju i zagranicy, w tym kilka polskich organizacji akademickich za granicami ( University of Oxford Polish Society, Durham University Polish Society, Polish Professionals in London, Warwick University Polish Society, London School of Economics Polish Society).

Józef Wieczorek, prezes Fundacji Niezależne Forum Akademickie

Rzeczpospolita,  29.11.2006

Informacja ze spotkania przedstawicieli środowiska naukowego i akademickiego z premierem Donaldem Tuskiem

Informacja ze spotkania przedstawicieli środowiska naukowego i akademickiego z premierem Donaldem Tuskiem

 W środę 16 kwietnia 2008 r. w Sali Kolumnowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrówpremier Donald Tusk spotkał się z przedstawicielami środowiska naukowego i akademickiego. Na spotkanie zostałem także zaproszony jako prezes Niezależnego Forum Akademickiego.W spotkaniu brało udział ok. 300 osób, głównie rektorów szkół wyższych i profesorów instytucji naukowych. Podczas spotkania zaprezentowanoProjekt założeń reformy reformy systemu nauki i szkolnictwa wyzszego

http://www.nauka.gov.pl/mn/_gAllery/36/57/36572/20080416_prezentacja_KPRM.pdf

http://www.nauka.gov.pl/mn/_gAllery/36/57/36574/20080416_projekt_zalozen_reformy.pdf

 

Z wystąpienia premier wynika, ze jest zdeterminowany w przeprowadzeniu reformy, Uzasadniał,. że „uczelnie nie mogą być miejscem byle jakiego zabezpieczenia socjalnego, ale miejscem intelektualnego wrzenia ” powiedział. Podejmijmy wysiłek, abyśmy jak najszybciej doprowadzili do finału, którym będzie zwycięski Polak w konkurencji globalnej, zwycięska Polska w konkurencji we wszystkich dziedzinach życia. Niech polski intelekt i rozum staną się wartością najwyższą„.

Jednoczesnie zaznaczył : Rząd nie zamierza niczego wprowadzać na siłę. Zwracam się z prośbą o współpracę i wyrozumiałość, bo wiem, że zmiany wymagająheroicznego poświęcenia własnych interesów „wzywajac środowisko akademickie do spisku pro publico bono, czyli w gruncie rzeczy do pójścia śladem NFA, ‚spiskującego pro publico bono od kilku lat z widocznymi rezultatami pozytywnymi.

Wyraził aprobatę dla zniesienia habilitacji wykazując znajomość rzeczy . Podkreślił, zepromotorami w Polsce nie mógłby być Norman Davies czy amerykańscy nobliści., czyli argumentował podobnie jak środowisko skupione wokół NFA ! 

 

Projekt założeń scharakteryzowała minister B.Kudrycka z pomocą wiceministrów: MariiOrłowskiej, Grażyny Prawelskiej-SkrzypekJerzego Duszyńskiego.

 

Miło było słuchać i oglądać na planszach postulaty środowiska NFA:

 • mediator
 • obowiązek upubliczniania dorobku naukowego
 • ograniczenie dwuetatowości
 • oceny zewnętrzne ( w tym międzynarodowe)
 • likwidacja habilitacji w obecnej formie
 • uznawanie stopni zagranicznych ( zachodnich)
 • kontraktowe zatrudnienie, wymóg mobilności kadry
 • finansowanie badań poprzez granty w trybie konkursowym
 • obsadzanie stanowisk w drodze rzetelnego konkursu na podstawie osiągnięć a nie stopni i tytułów
 • obowiązek tablicy ogłoszeń (serwis) o konkursach
 • jawność dorobku naukowego i rezultatów grantów

 

 

Dyskusji nad projektem nie było i nie sądzę aby na takiej sesji było to możliwe. Jak wykazały ostatnie miesiące rzad jest otwarty na dyskusje i włącza do projektu oddolne propozycje. Kontakt z rządem w sprawie projektu reform też jest możliwy.

Przedstawiony projekt jest hasłowy wypracowany w ciągu 2 miesięcy przez

Zespół do Spraw Opracowania Założeń Reformy Systemu Nauki oraz Założeń Reformy Systemu Szkolnictwa Wyższego

Minister B.Kudrycka zwrociła się do środowiska akademickiego aby te hasła wypełniac treścią, przedkładać konstruktywne propozycje. Trudno o bardziej podmiotowe traktowanie środowiska akademickiego.

To pozytywny zwrot w relacjach rządzących ze środowiskiem. Przypomnę, że ustawa o szkolnictwie wyższym z 2005. r http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?topic=4 powstawała w warunkach aroganckich, tworzona przez rektorów z prezydentem ( ustawa ‚prezydencka’, ‚rektorska’), z ignorancja np. postulatów NFA.

 

Na marginesie: humor akademicko-polityczny. Ciekawa jest wolta PO ( zmazywanie grzechów ?), która przyczyniła się do przyjęcia nieszczęsnej ustawy ‚prezydenckiej’ gdy PiS był przeciw (jak NFA), gdy tym razem szereg wcześniejszych pomysłów PiS przejęła PO ( np. sprawa habilitacji) a politycy związani z PiS są teraz przeciw (sobie?) jakby chcieli na złość PO odmrozić sobie uszy.

Jak to dobrze, że NFA jest apolityczne ! (więc bite z obu stron, co pozwala na zachowanie prostej postawy, co ma swoje dobre strony).

http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=506

2008-04-17