TERMOMETR

TERMOMETR

Odpowiedź na list Prof. Dr hab. Kazimierza Stępnia 

do Rzeczpospolitej z dnia: 29.10.2002 


Prof. Dr hab. Kazimierz Stępień przystąpił, zgodnie ze standardami panującymi w nauce polskiej, do tłuczenia ‚termometra’ potwierdzając tym jednak słuszność moich tez w artykule “System zamknięty i niereformowalny”. Zarzuca mi, że bardzo niewiele wiem o KBN i o systemie finansowania nauki w Polsce. Niewątpliwie moja znajomość tych spraw nie jest doskonała, bo i skąd może być taka skoro KBN broni dostępu do informacji !!! Osobiście wielokrotnie zwracałem się do KBN o podniesienie mojej znajomości funkcjonowania KBN, jak i poznania tajników finansowania nauki. Niestety bez pozytywnego skutku! Jeśli ja mam słabą znajomość tych spraw, to jest głównie wina KBN, i zamkniętego, niekontrolowanego w praktyce systemu, który tworzy.

Jednakże za artykuł dostałem gratulacje od pracujących w nauce, zarówno w Polsce, jak i w USA. Podobne do mojej opinie ma nie tylko NIK, ale także wielu naukowców polskich, również decydentów KBN !!! Czyżby to wszyscy byli naukowi frustraci, nieudacznicy? a Pan Profesor, jak to jest w standardach nauki polskiej, posiadaczem jedynie słusznej prawdy? Były Minister Nauki – Andrzej Wiszniewski po zapoznaniu się moimi postulatami i opiniami o KBN, nie zważając na moje ignoranctwo, pisał (pismo BA-WZ-05-106/E/2001) “ Pańskie uwagi będą niewątpliwie brane pod uwagę w naszej dalszej pracy” (niestety nie były !!!), a po posiedzeniu Prezydiów PAN i KRASP (9.04. 2002r). dotyczącym m. in. zmian w KBN poinformowano, że ‚przy ocenach projektów badawczych przewiduje się postępowanie odwoławcze z udziałem wnioskodawcy’ czyli w gruncie rzeczy przyjęło mój wniosek do KBN negatywnie wcześniej (pismo MK/997/2000) skomentowany przez Panią – Małgorzatę Kozłowską b. Podsekretarza Stanu w KBN. 

Jest więc podobnie jak w projektach badawczych. To co zaproponuje Józef Wieczorek jest bez sensu, dopiero przejęcie wniosku przez innych nadaje mu prawdziwy reformatorski i autorski sens. 

Nic dodać, nic ująć !!! Sama nauka, i to polska !

Józef Wieczorek