PROFESOR ANALFABETA

PROFESOR ANALFABETA

Co jakiś czas w mediach prezentowane są informacje o poziomie analfabetyzmu funkcjonalnego Polaków. Nie tylko osób niewykształconych, ale także nauczycieli. A można spotkać także artykuły noszące tytuł  ‚Magister analfabeta’. Nie spotkałem jeszcze tekstu noszącego tytuł ‚ Profesor analfabeta’ i lukę tą staram się niniejszym wypełnić. Problem jest bowiem rzeczywiście poważny i bardziej złożony niż się w mediach przedstawia. Analfabetyzm Polaków, w tym magistrów, ma polegać na tym , że nie rozumieją znaczenia wielu pospolitych zdawałoby się słów, nie potrafią czytać ze zrozumieniem tekstów, tabel, druków itd.

Problem w tym, że media na ogół nie podają czy te teksty, tabele, druki itd. w ogóle można zrozumieć, i czy ich autorzy je rozumieją. Niestety nie prowadziłem badań na reprezentatywnej próbce, ale mam nieco doświadczeń życiowych, które sugerują, że i ja do tej grupy medialnych analfabetów funkcjonalnych mogę się zaliczać. Do takiej grupy zaliczali mnie wielokrotnie ‚profesorowie’ ‚wykazując’, że to ja nie znam znaczenia takich słów jak: anonim, korupcja, nepotyzm, wybory, nie rozumiem napisanych przez nich tekstów, ani nie potrafię odczytać ze zrozumieniem tabel. Faktem jest, ze często nie rozumiałem.

Rozumując, jak się okazało niewłaściwie sądziłem, że przedstawiciel to ‚osoba występująca w czyimś imieniu, reprezentująca czyjeś interesy, będąca wyrazicielem czyichś poglądów’ . Protestowałem zatem przeciwko wyznaczaniu przedstawicieli pracowników przez dziekana wydziału UJ, będąc przekonany, że to dziekan jest w błędzie. Okazało sie jednak, że to moje rozumienie słowa ‚przedstawiciel’ jest niesłuszne. Profesorowie wykazali! Sprawa się powtórzyła w Polskim Towarzystwie Geologicznym.

Rozumując, jak się okazało niewłaściwie sądziłem, że korupcja to wykorzystywanie funkcji, stanowiska publicznego dla odnoszenia korzyści prywatnych, a nepotyzm dla odnoszenia korzyści przez krewnych. Ale okazało się jednak, że to moje rozumienie słów korupcja, nepotyzm jest niesłuszne. Profesorowie wykazali!

Rozumując, jak się okazało niewłaściwie sądziłem, że anonim to ‚ człowiek nie ujawniający swego nazwiska, zwłaszcza: nieznany z nazwiska’. Ale okazało się jednak, że to moje rozumienie słowa anonim jest niesłuszne. Profesorowie wykazali! Profesorowie – rektorzy i dziekani UJ !!! Więc o czym tu mówimy.

Rozumując, jak się okazało, niewłaściwie, sądziłem, że nonkonformizm to ‚postawa sprzeciwu wobec bezkrytycznego ulegania normom panującym w danej grupie społecznej, niezgadzania się z panującymi zwyczajami, poglądami, z powszechną opinią’. Ale okazało się jednak, że to moje rozumienie słowa nonkonformizm jest niesłuszne. Nonkonformizm to podobno jest negatywne oddziaływanie na młodzież. Profesor – Rektor UJ to wykazał. Więc o czym tu mówimy.

To tylko kilka przykładów, bardzo ważnych, bo odmienne od ‚profesorskiego’ rozumienie słów kończyło się skazaniem na śmierć zawodową.

Wykazałem się także niezrozumieniem tekstów ‚profesorów’, gdyż nie podejrzewałem nawet, że tekst w którym nie ma ani jednego wyrażenia ‚ dajka neptuniczna” (neptunian dykes) jest właśnie tekstem o dajkach.

Wykazałem się także niezrozumieniem tabel opracowanych przez KBN http://badis.man.poznan.pl.- skierowany do nich przez ministrów nauki !!! – nie mogąc odczytać z nich rezultatów badań. Uczniowie 1 klasy liceum i 4 klasy podstawówki też nie potrafili!!!  To dowód  (?) na analfabetyzm Polaków. Rzecz w tym, że z pustych rubryk ‚Rezultaty badań’  nie można nic wyczytać  (proszę to sprawdzić Panowie i Panie ‚alfabeci’ ) tak jak nie można nic wyczytać z niezapisanej kartki papieru. 

Widać, że mogę być uważany za analfabetę funkcjonalnego. Problem w tym, że jedynie słuszne rozumienie słów przez ‚profesorów’ – ‚językoznawców’, godnych następców Największego Językoznawcy jest dla mnie jednoznaczne z ich Uważam też, że ci ‚profesorowie’ sami się wykluczają  ze środowiska nauki  i nie ma tu nic do rzeczy fakt, że posiadają rozliczne tytuły i piastują  rozliczne decydenckie stanowiska. Jednocześnie uważam, że najważniejszy problem analfabetyzmu w Polsce, to problem likwidacji analfabetyzmu profesorskiego,  jako że odmienne od ‚profesorskiego’ rozumienie słów kończy się skazaniem na śmierć zawodową . Taki jest mój punkt widzenia i nic na to nie poradzę.

 

Lista  przykładowych słów, których nie byli w stanie zrozumieć ‚profesorowie’

 

ABSTRAKCYJNIE

ANONIM

ARGUMENT

DANE

FAKT

KONKRETNIE

KONKURS

KORUPCJA

NAUCZYCIEL 

NEGATYWNE

NIEGODNY

NEPOTYZM

NONKONFORMIZM

OBIEKTYWNY

POSTULAT

PRZEDSTAWICIEL

RZETELNY

SKROMNY

SZYKANY

SUBIEKTYWNY

WNIKLIWIE

WYNIKI

WYBORY

WYDUMANIE