List do Przewodniczącego KRASP- O kłopotach w awansowaniu młodych naukowców

List do Przewodniczącego KRASP –

O kłopotach w awansowaniu młodych naukowców 

Przewodniczący KRASP 
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Luty 
Rektor Politechniki Wrocławskiej 
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27 
50-370 Wrocław
 

W odpowiedzi na apel KRASP o ‚ogólnopolską debatę o kłopotach w awansowaniu młodych naukowców’ patrz http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,53600,3012846.html na portalu NIEZALEŻNE FORUM AKADEMICKIE został otwarty GORĄCY TEMAT Debata o kłopotach w awansowaniu młodych naukowców http://www.nfa.pl/news.php?id=150 którego podsumowanie zostało przedstawione w tekście pod tytułem ‚O kłopotach w awansowaniu młodych naukowców’ http://www.nfa.pl/articles.php?id=203 (także w załączniku). Autor podsumowania pisze pod pseudonimem z obawy o możliwość kłopotów przy awansowaniu.

Jest to niestety standard w systemie nauki i edukacji w Polsce, że osoby boją się wypowiadać swoim, pełnym głosem z uzasadnionej obawy przed konsekwencjami. Działania operacyjne jakie podejmowane są przeciwko mówiącym otwarcie odnoszą swój skutek. 

Zacytuję Romana Ingardena: ‚Swoboda dyskusji? -Ależ oczywiscie, tak. To niezbędny warunek wszelkiego postępu w nauce i czynnik równie istotny dla wszelakiego rozwoju kulturalnego i społecznego ‚. Niestety ten warunek postępu w nauce nie jest spełniony ! 

Ks. J. Tischner pisał :‚Dialog oznacza, że ludzie wyszli z kryjówek, zbliżyli się do siebie, rozpoczęli wymianę zdań. Początek dialogu- wyjście z kryjówki – jest już dużym wydarzeniem. Trzeba się wychylić , przekroczyć próg, wyciągnąć rękę, znaleźć wspólne miejsce do rozmowy.’ Ale to juz historia. Żeby przetrwac ludzie znowu schowali się do kryjówek, szczególnie ludzie ze środowiska akademickiego o ile nie zostali wcześniej z niego wykluczeni za wychylanie się. Dialog natomiast myli się z monologiem. 

Przypomnę, że NFA (www.nfa.pl) to wolny głos środowiska akademickiego adresowany zarówno do studentów, doktorantów, naukowców, nauczycieli akademickich, jak i decydentów otwartych na głębokie reformy nauki i edukacji w Polsce. Może warto z tym głosem nawiązać dialog ? Jest słyszalny na wszystkich już kontynentach i w wielu środowiskach akademickich – nie tylko w Polsce. 

Z poważaniem 
Prezes fundacji NIEZALEŻNE FORUM AKADEMICKIE 
Józef Wieczorek 

—– Original Message —– 
From: J.Wieczorek 
To: KRASP – Biuro ; KRASP – Prof. Tadeusz Luty 
Cc: Minister Edukacji i Nauki ; RGSW ; SRiZUN ; KRUN 
Sent: Monday, March 13, 2006 3:37 PM 
Subject: O kłopotach w awansowaniu młodych naukowców 

http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=204

Zgłoszenie bez odpowiedzi

Zgłoszenie bez odpowiedzi 

MOTTO: 

Stał się cud pewnego razu,oj 
Przemówił dziad do obrazu, oj, 
A obraz doń ani słowa, oj 
Taka była ich rozmowa, oj
 

pieśń dziadowska podobno z XVII wieku, dziwnie nawiązująca do dialogu w środowisku akademickim w wieku XXI 


Niniejszym jako prezes fundacji Niezależne Forum Akademickie załączam list do prezesa Fundacji Rektorów 
Polskich wraz ze zgłoszeniem na I Konferencję Zimową Fundacji Rektorów Polskich. Niestety list pozostał bez odpowiedzi i tym samym mój udział w Konferencji nie dochodzi do skutku. Na NFA nie zamieszczę zatem merytorycznego sprawozdania z konferencji, której program (poniżej) dotyczy problemów jak najbardziej interesujących NFA. 
Nie wiem czym organizatorzy konferencji kierowali się w nałożonym -jak odbieram – ostracyzmie na NFA 
Fakt, ze zgodnie z informacjami http://www.frp.org.pl/konfzim07.htmkonferencja miała być dla rektorów, towarzyszy (-ek) ich życia i kierowców, a ja żadnych z tych kryteriów nie spełniam i nie rokuję nawet nadziei abym kiedykolwiek spełnił. Tym niemniej w ramach środowiskowego dialogu, o czym NFA zostało informowane zarówno przez Kancelarię Prezydenta RPhttp://www.nfa.pl/articles.php?id=337, jak i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.nfa.pl/articles.php?id=339 (informacja także dla KRASPhttp://www.nfa.pl/articles.php?id=346 ) winny zostać wypracowane reformy systemu nauki i szkolnictwa wyższego. Skoro strony tego dialogu zostaną ograniczone do rektorów,. towarzyszy (-ek) ich życia i kierowców a pozostała część środowiska akademickiego zostanie zignorowana niezgodnie z ustawą zasadniczą, ustawą o szkolnictwie wyższym i statutami uczelnianymi, to możemy mieć sytuację konfliktową, prowadzącą do destabilizacji życia akademickiego w Polsce. 

Proszę zwrócić uwagę na wysokie koszty udziału w konferencji organizowanej przez rektorów biednych uczelni. Ja za znacznie mniejsze kwoty spędzam w tych regionach znacznie dłuższe okresy, i to z pożytkiem. Dlatego tez zgłaszałem pobyt niezależny ograniczony tylko do części merytorycznej bo takie koszty mógłbym pokryć. Gdybym natomiast opłacił to co wymagają organizatorzy – NFA przestało by istnieć, bo by zbankrutowało. Proszę przy tym zauważyć, że -w przeciwieństwie do ‚platform’ KRASP czy FRP – NFA stanowi platformę dyskusji nie tylko dla władz NFA , ew. ich towarzyszy (-ek) życia i kierowców, lecz dla szerokiego środowiska akademickiego, zarówno z Polski, jak i spoza kraju. Na platformę otwartego dialogu akademickiego jaką jest NFA bezpłatnie zapraszani byli także rektorzy uczelni polskich http://www.nfa.pl/articles.php?id=346. 
Niestety dialog w środowisku akademickim przypomina rozmowy dziada z obrazem ! 

Nie wiem czy brak reakcji na moje zgłoszenie nie wynika z życzliwości do mojej osoby i obawy, że mógłbym się źle czuć w tym środowisku. Być może nie potrafiłbym się dobrze bawić przy ognisku, ani dobrze strzelać (ostatnio strzelałem na poligonie w Wicku na zakończenie wojskowego szkolenia studentów i to tylko z broni większego kalibru – artyleria przeciwlotnicza) ale mógłbym to zrekompensować np. ładunkiem nauki geologicznej, która doprowadziła rejon Krynicy do rozkwitu po odkryciu źródeł mineralnych przez geologa Rudolfa Zubera. Teren znam i mógłbym być przewodnikiem i tym samym mógłbym niejako zarobić na opłaty konferencyjne a nawet więcej, gdybym był należycie potraktowany i wynagrodzony z zasadami gospodarki rynkowej. 
Region ten mógłby być wzorcem dla lepszej współpracy między nauką i gospodarką bo przełożenie np. wiedzy geologicznej na rozwój rejonu jest tu oczywiste, jakkolwiek 
jakby ostatnio zaniechane. Nie widać z programu konferencji aby coś się miało zmienić, mimo różnych projektów na wysokich szczeblach.
 

====================================== 
—– Original Message —– 
From: J.Wieczorek 
To: Fundacja Rektorów Polskich 
Sent: Tuesday, February 20, 2007 7:20 PM 
Subject: zgłoszenie 

Fundacja Rektorów Polskich 

Przewodniczący 

I KONFERENCJI ZIMOWEJ FUNDACJI REKTORÓW POLSKICH 

Prof. Jerzy Woźnicki 

W załączniku przesyłam wypełniony formularz zgłoszenia na I Konferencję Zimową Fundacji Rektorów Polskich w charakterze niezależnego uczestnika.Pobyt zamierzam zorganizować sobie samodzielnie. Jestem zainteresowany programem konferencji z której chciałbym przedstawić sprawozdanie na stronach Niezależnego Forum Akademickiego www.nfa.pl budzącego spore zainteresowanie polskiego środowiska akademickiego zarówno krajowego, jak i zagranicznego. 

Z poważaniem 

Józef Wieczorek 
================================== 

Proszę o zapoznanie się z wypełnionym formularzem : 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

UDZIAŁU W I KONFERENCJI ZIMOWEJ FUNDACJI REKTORÓW POLSKICH DLA REKTORÓW/PROREKTORÓW I KADENCJI 
KRYNICA Zdrój , 21-25 MARCA 2007 r. 

Program Konferencji: 

http://www.frp.org.pl/pliki/programKZ07.pdf 

Program 
Przewodniczący Konferencji: Jerzy Woźnicki 
Przyjazd i rejestracja uczestników, obiad – 21 marca 2007 r. (środa) – godz. 1400 – 1600 

Inauguracja Konferencji Zimowej – 
21 marca 2007 r. (godz. 16.30-18.00) 
1630 – 1800 Powitanie uczestników, otwarcie Konferencji 
Sesja otwierająca:, „Ustawodawstwo polskie dotyczące szkolnictwa wyższego: okres 1920-2005 – przesłanie dla przyszłości” (J. Woźnicki) 
19.00 uroczysta kolacja 

Dzień I Konferencji Zimowej Rektorów – 22 marca 2007 r. (godz. 9.00-15.00) 
900 – 1030 sesja I – Kultura instytucjonalna uczelni w świetle Kodeksu: „Dobre praktyki w szkołach wyższych”, debata rektorów (wprowadzenie: A. Szostek i J. Woźnicki) 
1030 -1100 przerwa na kawę – Centrum Konferencyjne 
1100 -1300 sesja II – wykład pt: „Europejskie perspektywy rozwoju nauki- wnioski i szanse dla Polski” (A. Siemaszko) 
1300 -1400 obiad w Centrum Konferencyjnym 
1400 -1500 sesja III – Dyskusja, pytania i odpowiedzi 
Popołudnie – zwiedzanie strzelnicy myśliwskiej LZD AR Kraków , pokaz strzelania , kolacja i zabawa przy ognisku 

Dzień II Konferencji Zimowej Rektorów – 23 marca 2007 r. (godz. 9.00-15.00) 
900 – 1030 sesja I – Debata panelowa „Elitarność w szkolnictwie wyższym” (J. Axer, K Chałasińska-Macukow, R. Górecki, T. Luty, M. Zdanowski ) 
1030 -1130 przerwa na kawę – Centrum Konferencyjne 
1130 -1230 sesja II – Prezentacja założeń projektu FRP – ISW pn. „Benchmarking instytucjonalny w szkolnictwie wyższym- założenia systemu”: (wprowadzenie: J. Woźnicki, komentarz: J. Bieliński, S. Chwirot, T. Skarbek,) 
1230 -1330 obiad w Centrum Konferencyjnym 

1330 -1500 sesja III – Debata panelowa „Akredytacja europejska – uwarunkowania i perspektywy” (J. Błażejowski, S. Chwirot, A. Kraśniewski, Z. Marciniak) 

Popołudnie – wyjazd autokarem „Szlakiem cerkwi” – Powroźnik , Tylicz, kolacja 

Dzień III Konferencji Zimowej Rektorów – 24 marca 2007 r. (godz. 9.00-14.00) 
900 – 1030 sesja I – Debata panelowa „Szkolnictwo wyższe a wymagania rynku pracy -akademickość, zawodowość, zatrudnialność” – (A. Hamrol, E. Kryńska, K. Pawłowski ) 
1030 -1100 przerwa na kawę – Centrum Konferencyjne 
1100 -1300 sesja zamykająca: Debata panelowa rektorów: doświadczenia I kadencji rektorskiej (A. Budnikowski, T. Krzyżyński, W. Kurnik, K. Musioł, L. Pączek, J. 
Żmija) 

1300 -1400 obiad w Centrum Konferencyjnym 
Popołudnie – wyjazd kolejką gondolową na Jaworzynę Krynicką, kolacja 

25 marca 2007 (niedziela) 
godz. 9.30 śniadanie 
godz. 10.00-12.00 wyjazd uczestników 
Ze względu na wyjazdy terenowe wskazane jest zabranie ze sobą odpowiedniego obuwia i ciepłej odzieży .

http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=358

2007-03-17

List do Przewodniczącego KRASP w sprawie złych wykładowców

List do Przewodniczącego KRASP w sprawie złych wykładowców

 

Józef Wieczorek

Niezależne Forum Akademickie

Profesor Tadeusz Luty

Przewodniczący KRASP 

Szanowny Panie Profesorze, 

Nie do końca mogę się zgodzić z Pana wypowiedziami dla Dziennika Polskiego z 17.10.2007 r.. Oczywiście też odnoszę wrażenie, że:”Na uczelniach państwowych trudno pozbyć się złych wykładowców” ale nie wiem, czy decydenci rzeczywiście mają wolę aby takich wykładowców się pozbywać.

Ja takiej woli nie widzę od wielu, wielu lat, czyli od czasów PRLu, natomiast widziałem i mam udokumentowaną wolę pozbywania się z uczelni dobrych wykładowców i skazywania ich na śmierć zawodową, aby kontrast między dobrymi i złymi wykładowcami nie był tak rażący.

Nie znam zabiegów KRASP, której Pan przewodniczy, aby było inaczej, ale znam zabiegi byłych przewodniczących KRASP, aby było tak jak jest.

Mówi Pan Chodzi o to, aby lepsi wykładowcy mie li lepiej, gorsi gorzej.” ale jest tak, że gorsi mają lepiej, a lepsi gorzej, zapewne aby zachować równowagę. Gdyby lepszy miał lepiej, to byłoby to nie do zniesienia dla pozostałych i tylko pogorszenie sytuacji lepszych wykładowców jakoś ten system trzyma w ryzach.

Niestety odnoszę wrażenie, że KRASP działa na rzecz utrzymania obecnego, tak patologicznego systemu nauki i szkolnictwa wyższego , o czym świadczą wątpliwe zasługi członków KRASP dla przyjęcia np.Ustawy o szkolnictwie wyższym z 2005 r. całkowicie ignorującej zalecenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Zatrudnianiu Naukowców. Wysiłki oddolnie budowanego społeczeństwa obywatelskiego, jak Niezależnego Forum Akademickiego, zostały całkowicie zignorowane. KRASP, co prawda z ponad rocznym opóźnieniem, też zaakceptowała Kartę i Kodeks, ale odnosi się wrażenie, że przez pomyłkę. I nie jest to tylko moje wrażenie.

Analizy prawne wskazują, że nie ma przeszkód prawnych aby Kartę i Kodeks (KK) wprowadzić do polskiego systemu nauki, ale widocznie są przeszkody pozaprawne ( konflikt interesów ?) aby te zalecenia niby popierane, tak naprawdę w ‚realu’ nie zaistniały.

Oczywiście istnienie złych wykładowców nie jest czymś niezwykłym, zważywszy na proces rekrutowania kadr akademickich, ich selekcji, oceny i bariery stwarzane aby dobrzy wykładowcy na uczelniach się nie pojawiali.

KK zalecają rekrutację na podstawie jawnych i otwartych konkursów, a nie w ramach ustawianych konkursów, na konkretną osobę, jakie przecież rektorzy (dziekani) uczelni nagminnie organizują.

Nie potrzeba zmieniać przepisów, aby było tak jak KK zaleca, ale niezwykle trudno pozbyć się złych rektorów (dziekanów), którzy takie konkursy autonomicznie organizują, a CBA zdaje się nie mocy aby w tą swoistą ‚korupcję akademicką’ ingerować.

Zresztą podobne patologie dotyczą jawności dorobku naukowego, rezultatów projektów badawczych, jawności ocen itp. Itd.

Można by je ograniczyć gdyby KRASP działała w tym kierunku, mając zresztą wpływ na tworzenie przepisów prawnych, czy stosowanie wykładni obowiązującego prawa.

Z poważaniem

Józef Wieczorek

PS. Moje opinie opierają się na faktach i można znaleźć ich uzasadnienie w tekstach m.in. na portalu Niezależne Forum Akademickie www.nfa.pla przede wszystkim w blokach:

Europejska Karta Naukowca

http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?topic=32

Patologie środowiska akademickiego

http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?topic=1&sortby=opened-ASC


Debata nad Ustawą o Szkolnictwie Wyższym

http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?topic=4

Nowości (kilka ostatnich tekstów o Europejskiej Karcie Naukowca)

http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?topic=6

Appendix:

Dziennik Polski 17.10.2007

Na uczelniach państwowych trudno pozbyć się złych wykładowców

Przywiązani do katedr

Uczelnie prywatne bez większych problemów pozbywają się kiepskich wykładowców. Uczelnie państwowe nadal mają z tym problem. – Dlatego polskie prawo musi się zmienić – apeluje prof. Tadeusz Luty, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Najpierw muszą zmienić się przepisy – zauważa prof. Ta deusz Luty, przewodniczący Konferencji Rektorów Akade mickich Szkół Polskich. – Obec nie niezwykle trudno jest pozbyć się złego wykładowcy, a proce dura jego usuwania ciągnie się często latami. Polskie prawo nie sprzyja konkurencyjności i to powinno się zmienić. Chodzi o to, aby lepsi wykładowcy mie li lepiej, a gorsi gorzej.

http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=435

2007-10-26

List do Przewodniczącego KRASP w sprawie płatnych studiów

List do Przewodniczącego KRASP w sprawie płatnych studiów

 

Kraków, 5 listopada 2007

Józef Wieczorek

NIEZALEŻNE FORUM AKADEMICKIE

Prof. Tadeusz Luty

Przewodniczący KRASP

Szanowny Panie Profesorze,

Ponownie piszę do Pana list mając niemal pewność, że Pan nawet się do niego nie ustosunkuje. Tak bowiem wygląda dialog obywatela z władzą, szczególnie jeśli jest to władza akademicka nawołująca do dialogu !

Tym razem pisze na okoliczność Pana argumentacji, że „płatne studia poprawią jakość kształcenia”.Gazeta Prawna Numer 210 (2080)http://www.gazetaprawna.pl/wydarzenia/?news=eGP20071026125068771

Prof. Luty: powszechne, płatne studia poprawią jakość kształcenia)

Tak się składa, że ja jestem zwolennikiem wprowadzenia częściowo płatnych studiów, tyle że w ramach gruntownych, systemowych zmian w nauce i edukacji. Zmiana jednego czynnika np. finansowego, sytuacji w tym systemie nie polepszy, a może nawet zwiększyć obecną i tak wielką patologię.

Niestety nie podaje Pan wyników badań dla poparcia słuszności Pańskiej tezy, stąd teza jest jakby wzięta z sufitu, a to nie przekona społeczeństwa coraz bardziej  rozumiejącego mechanizmy socjotechniczne.

Mamy już wiele szkół gdzie studia są płatne, ale tylko niewiele z nich ma niezły poziom. Chyba same finanse nie wszystko regulują.

Niestety, jak pisałem w poprzednim liście (List do Przewodniczącego KRASP w sprawie złych wykładowców 

 http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=435)

KRASP nie jest poprzez swoje działania wiarygodna, gdyż mając moc wprowadzania zmian systemowych tej mocy nie wykorzystuje, a często proponowane zmiany – ignoruje (podobnie jak zwolenników zmian !) .

Narzekał Pan, że w obecnym systemie trudno jest usuwać złych wykładowców, a teraz Pan chce aby w tym systemie, tym nieusuwalnym wykładowcom lepiej jeszcze płacić ? Tym sposobem nie da osiągnąć stanu docelowego ‚Chodzi o to, aby lepsi wykładowcy mie li lepiej, agorsi gorzej.” .

Czyżby Pan nie zauważył, że jak gorszy dostanie więcej to mu się nie pogorszy, tylko polepszy ?

W proponowanych zmianach nie zauważyłem pomysłu na pozbywanie się wykładowców złych, których bilans działalności dla nauki i edukacji jest wręcz ujemny. Trudno się dziwić, gdyż bez trudu w korporacji KRASP można wskazać takich o bilansie ujemnym, takich którzy lepszych wykładowców usuwali, a gorszych nagradzali.

Sam fakt utajniania niewygodnych akt na dziesiątki lat ( np.http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=37 Tajne teczki UJ, czyli o wyższości ‚prawa’ stanu wojennego nad Konstytucją III RP ), wzorem Największego z Językoznawców, jest najlepszym przykładem kompromitującej patologii i niewiarygodności zarządzających wyższymi szkołami. Słuszne są zatem obawy, że współodpowiadający za patologiczny, wysoce marnotrawny system zarządzania uczelniami, zarówno jeśli chodzi o środki materialne, jak i co najważniejsze o środki ludzkie, tego systemu nie zmienią, a tylko chcą na pozorowanych zmianach skorzystać.

Sygnał jest odbierany tak ‚ chcą wprowadzić płatne studia -chodzi im o skok na kasę !’

W system stypendialny, w system kredytowania, nikt nie wierzy tym bardziej, że z obecnym jest tyle kłopotu, a wyższe szkoły nie bez przyczyny zwane są wyższymi szkołami przekrętów. .

Tylko pozbawiony kontaktu z rzeczywistością może sądzić, ze jak profesor dostanie więcej to będzie lepiej uczył, skoro od dawna studenci mieli do czynienia z lepiej zarabiającymi i i zarazem najsłabiej uczącymi, i ze słabo zarabiającymi i najlepiej uczącymi (także uczącymi gratis !).

Tych jednak dla likwidacji kontrastu kompromitującego profesorię posuwano z uczelni, bo swoim nauczaniem negatywnie oddziaływali na młodzież akademicką, która zamiast orientować się na profesora – orientowała się na doktora ! i do jakiej to anarchii, jakiego nieposłuszeństwa w jedynie słusznym myśleniu to prowadziło !

No to mamy to, co mamy i także KRASP za to odpowiada, bo za nic ma tych najlepszych wykładowców których pousuwano, a za niepodważalne autorytety tych którzy ‚maczugami’ akademickimi oczyścili sobie szeregi akademickie.

Postąpiono zgodnie z ‚logiką ‚ – „Stłuczmy termometr – nie będziemy mieć gorączki” . 

I co ? Termometr stłuczony a temperatura jest, i to jakby wyższa. I nie ma już tych , którzy by byli w stanie logikę zmienić.

Pozostała bezkrytyczna akademicka masa upadłościowa, serwująca na ogół bubel akademicki, za który by chciała uzyskać jeszcze więcej niż do tej pory. Nie da się ukryć, ze ‚wykształciuchy’ zdominowały inteligentów.

Zbliża się kolejna rocznica przerwania wykładów uniwersyteckich w wyniku brutalnego najazdu brunatnych najeźdźców, o czym corocznie słusznie się przypomina. Jednak jakoś rzadziej przypomina się o przerywaniu wykładów uniwersyteckich przez czerwonych okupantów i ich serwilistów. Takie przypominki wywołują zresztą histeryczną reakcję środowiska – tego co zostało i wyprodukowało na ogół sobie podobnych, zainteresowanych głównie skokiem na kasę, a nie zmianami systemu, który by preferował tych, którzy poszukują prawdy, a nie tych którzy ją ukrywają, bo mają w tym interes.

Nie da się przeprowadzić zmian w szkolnictwie wyższym bez odzyskania wiarygodności, nie da się ludziom wciskać ‚ kitu’ argumentami – Dajcie nam więcej pieniędzy – będziecie mieć lepiej !

Wprowadzenie płatnych studiów mogłoby być jednym z czynników ograniczającym patologie uczelni i podnoszącym poziom kształcenia, ale bez jednoczesnych zmian systemowych – realnego wprowadzenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy zatrudnianiu naukowców http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?topic=32 będą rozumiane zasadnie, jako tylko kolejny skok na kasę grupy trzymających władzę w szkolnictwie wyższym. 

Ale to tylko wołanie na puszczy, prowokujące do kneblowania ust w ramach akademickich, autonomicznych działań operacyjnych

.http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=42

http://www.nfa.alfadent.pl/news.php?id=46 

Tym niemniej chciałbym wyrazić nadzieje, ze KRASP przełamie złą passę i zastąpi do tej pory prowadzony dialog ‚wsobny’ autentycznym dialogiem społecznym i zaproponuje kompleksowe reformy w systemie nauki i edukacji w Polsce. 

Z poważaniem

Józef Wieczorek

Appendix:

Gazeta Prawna Numer 210 (2080
Prof. Luty: powszechne, płatne studia poprawią jakość kształcenia

Współpłacenie za studia pozwoli podnieść jakość nauczania na polskich uniwersytetach – ocenił szef KRASP. „Pozwoliłoby to wprowadzić do systemu szkolnictwa wyższego więcej pieniędzy, np. na zatrudnianie dobrych profesorów, co przełoży się na wielkie korzyści pokoleniowe w wykształceniu i w badaniach naukowych” – przekonywał. Profesor wyjaśnił, że obecnie źle wynagradzani naukowcy najczęściej dorabiają na drugim etacie. „Zjawisko dwuetatowości pogrąża całą sferę badań naukowych w polskich uniwersytetach. Już samo podniesienie uposażenia profesora spowoduje, że będzie on miał czas na prowadzenie badań naukowych, a w związku z tym będzie też lepiej uczył” – tłumaczył.”
http://www.gazetaprawna.pl/wydarzenia/?news=eGP20071026125068771

http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=438

2007-11-05