Rodzina

Moje strony w katalogu ODP

Moje strony w katalogu  ODP – Open Directory Project

 

 

Moje strony w katalogu Earth Science

Moje strony w katalogu Earth Science

 

BADANIA – TEMATY

(informacje archiwalne – przeniesione ze strony –

Józef Wieczorek-geolog niezależny

http://www.geo-jwieczorek.ans.pl)

BADANIA – TEMATY

 

Mezozoiczna ewolucja Tatr

Geologia systemu geotermalnego Tatry-Podhale

Dajki neptuniczne

Paleontologia, paleoekologia i biogeografia jurajsko-kredowych nerinei

Geologia strefy Teisseyra-Tornquista (TTZ)

 

UWAGA: PORÓWNAJ Z TEMATAMI I WYNIKAMI BADAŃ FINANSOWANYCH Z KIESZENI PODATNIKA – na stronach:http://www.kbn.gov.pl/ i   http://www.opi.org.pl/

TEMAT Nakład srodków z kieszeni podatnika: REZULTATY:
MEZOZOICZNAEWOLUCJA TATR 0 zł(zero złotych ) PUBLIKACJE
Na podstawie analizy mezozoicznych sukcesji Tatr: Tatricum, Fatricum, Hronicum  i ich porównania ze współczesnymi oraz kopalnymi przykładami ewolucji brzegów kontynentalnych wyróżnić można główne stadia złożonej ewolucji Tatr, które w mezozoiku  należały do karpackiego segmentu Zachodniej Tetydy.W strefie Tatricum i Fatricum czytelne są stadia: preryftowe (trias), synryftowe (wczesna jura – środkowa jura) i postryftowe (srodkowa jura – wczesna kreda)  oraz stadium końcowe (alb-turon), poprzedzajace ruchy nasuwcze.W strefie Hronicum można wyróżnić stadium  preryftowe (anizyk dolny), I stadium  synryftowe (anizyk srodkowy – górny ) zwiazane z ewolucja oceanu Meliata, stadium międzyryftowy (ladyn – retyk), II stadium synryftowe (dolna jura) oraz  postryftowe (toark?)

Główne stadia ewolucji mezozoicznej Tatr (szczególnie stref Tatricum i Fatricum)  dobrze się korelują z głównymi stadiami ewolucji liguryjskiego segmentu Zachodniej Tetydy.

 
WIECZOREK J. 2001– Condensed horizons as turning events in passive margin evolution: the Tatra Mts. examples . Zentralblatt für Geologie und Palöontologie.Teil 1, Heft 1/2:199-209.Stuttgart WIECZOREK J. 2000  -Mesozoic evolution of the Tatra Mountains (Carpathians).  Excursion guide. Sediment 2000.Mitt. Ges. Geol.Bergbaustud.Ősterr. 44:241-262.Wien WIECZOREK J. 1996 – Jurassic of the Tatra Mts. – Carpathian sector of the Western Tethys. In: RICCARDI A.C. (ed.) Advances in Jurassic Research.GeoResearch  Forum vol.1-2, 397-404. Transtec Pub. Switzerland.  

WIECZOREK J. 1996 – Mezozoik  Tatr na tle ewolucji Tetydy. Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Tom 1, Nauki o Ziemi:72-74, Kraków-Zakopane .

 WIECZOREK J . OLSZEWSKA B. & DUMONT T. 1996 – Tethyan evolution of the Western Carpathians.Abstracts. 30thInternational Geological Congress, 4-14 August    1996,   Beijing, China.

WIECZOREK J. 1995 – Mesozoic evolution of the Tatra Mts. (Western Carpathians) . Geol. Soc. Greece, sp.pub;. no.4 p.139 -142

WIECZOREK  J. 1995 – Trace fossils from Fleckenmergel facies (Jurassic) of the Tatra Mts. Geobios, M.S. 18 p. 425 – 431  

OLSZEWSKA B.& WIECZOREK J. 1995 – Preliminary report on foraminifers from the youngest (Middle-Upper Cretaceous) deposits of the Tatra Mts. (Western Carpathians). Annual Assembly IGCP 362, Maastricht 1995 p. 61-62

por. także PHOTO-GEO-GALLERY www.fotogeo-jwieczorek.ans.pl

TEMAT NAKŁAD SRODKÓW Z KIESZENI PODATNIKA: REZULTATY:
Geologia systemu geotermalnego Tatry-Podhale 0 zł(zero złotych) PUBLIKACJE
Wyniesiony masyw Tatr, jako obszar zasilania, oraz podłoże fliszu podhalańskiego,  jako kolektor wód termalnych tworzą wspólnie artezyjski,  niewulkaniczny, system hydrogeotermalny.Stanowi on  częsć większego regionu hydrogeotermalnego obejmującego Tatry i niecki paleogeńskie  je otaczające.  Wynoszenie Tatr od póznego miocenu  i pograżenie mezozoicznej pokrywy masywu tatrzańskiego pod przykryciem utworów paleogenu stworzyło korzystne warunki dla wykształcenia systemu hydrogeotermalnego, którego  naturalne objawy u podnóża Tatr stanowia źródła termalne w Jaszczurówce (odkryte przez 150-laty przez Ludwika Zejsznera) i w Orawicach.Zasilanie tego systemu odbywa się głównie  poprzez silnie szczelinowate skały węglanowe eocenu numulitowego występujace na brzegu Tatr,  skały węglanowe (głównie triasu srodkowego i jury dolnej), jak i silicyklastyczne (dolna jura) mezozoiku reglowego.

Wody termalne występują w  utworach węglanowych eocenu numulitowego (odwierty Zakopane –2, Bańska IG-1, Bańska PGP-1) oraz  w węglanowych utworach mezozoicznych (głównie triasu srodkowego -Poronin PAN-1, Biały Dunajec PGP-2, Biały Dunajec PAN-1, Bańska IG-1, Bańska PGP-1, Chochołów IG-1, Bukowina Tatrzańska PIG/PNiG-1, rzadziej w utworach marglistych i silicyklastycznych dolnej jury-Zakopane IG-1, Furmanowa IG-1) jednostek reglowych.

Temperatura wód wzrasta wraz z głębokoscia, wraz z oddalaniem się od Tatr, jako że podłoże  niecki generalnie obniża się w kierunku północnym. W rejonie Bańskiej temperatura wody w złożu osiaga  900C na głębokosci 2700 m.

Najlepsze parametry kolektora wód termalnych posiada jednostka Białego Dunajca wyróżniona przez autora w wierceniach: Biały Dunajec PGP-2, Biały Dunajec PAN-1, Bańska IG-1, Bańska PGP-1 zbudowana głównie z utworów węglanowych środkowego triasu


  WIECZOREK J. 2002 – System hydrogeotermalny Tatry-Podhale: struktura geologiczna.w Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. TPN,PTPNoZ.Kraków-Zakopane. OLSZEWSKA B. & WIECZOREK J. 2002 – Stratigraphic and tectonic position of Cretaceous deposits from Podhale basin substratum (Polish Carpathians).Geologica Carpathica 53 (CD edition).WIECZOREK J. 2000 – Main features of the Podhale geothermal reservoir: an alpine  artesian geothermal system. Proc. World Geothermal Congress 2000, Kyushu-Tohoku Japan, May 28-June 10, 2000, p. 2975-2982

WIECZOREK J. 2000 – System hydrogeotermalny Tatry-Podhale: struktura geologiczna. II Ogólnopolska Konferencja:Przyroda  Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek. Zakopane 12-14 październik 2000. Streszczenia prac s. 44

WIECZOREK J.1999 Geological framework of the Tatra Mountains-Podhale geothermal system (Carpathians). Bulletin dHydrogeologie no.17, p.261-269, Neuchatel   

WIECZOREK J.& OLSZEWSKA B. 1999 -Mesozoic basement of the Podhale basin  (Western Carpathians, Poland). Geologica Carpathica vol.50 p. 84-86.Bratislava.

WIECZOREK J.1998 – Charakterystyka geologiczna zbiornika podhalańskich wód    termalnych. 9-th International Scientific and Technical Conference, Cracow, July 2-3,1998:  Tom 1: 1-12.Krakow.

OLSZEWSKA B.&  WIECZOREK J. 1998 – The Paleogene of the Podhale Basin (Polish Inner Carpathians) – micropaleontological perspective.Przeglad geologiczny 46,8/2: 721-728

OLSZEWSKA B.&  WIECZOREK J. 1998 – The Paleogene of the Podhale basin, (Polish      Inner Carpathians). Carpathian-Balkan Association XVI Congress, Vienna, Austria. Abstracts. p. 437

WIECZOREK J. &  BARBACKI  A.1997 – Przekrój geologiczny przez nieckę podhalańska i  jej podłoże na bazie danych sejsmicznych i wiertniczych: implikacje dla geotermii. Przegląd Geologiczny 7:715-720. Warszawa

.

 

TEMAT NAKŁAD SRODKÓW  Z KIESZENI PODATNIKA: REZULTATY:
Dajki neptuniczne jako wskazniki ewolucji geodynamicznej Tetydy i regionów pery-tetydzkich 0 zł(zero złotych) PUBLIKACJE
Temat odrzucony przez KBN jako nie nadający się do  finansowania z powodu:-demonizowania znaczenia dajek (sic!)-nieprzydatnosci dajek dointerpretacji geodynamicznych (sic!)- braku znajomosci literatury przedmiotu (sic!)

– negatywnej opinii polskiego środowiska geologicznego o moich pracach (sic!)

– nowatorskiego opracowania dajek już  we wczesniejszych publikacjach geologów  polskich (sic!)

-brak nadziei na opublikowanie badań (sic!) {patrz obok}

-brak zasadnosci prowadzenia i przedstawiania wyników badań poza granicami kraju (np. na kongresach) (sic!!!!!!)

-brak zasadnosci używania komputera (sic!!!!!!!!!!)

  WIECZOREK J. 2001 – Condensed horizons as turningevents in passive margin evolution: the Tatra Mts.examples . Zentralblatt für Geologie und Palöontologie.Teil 1, Heft 1/2:199-209.Stuttgart

WIECZOREK J.& OLSZEWSKA B.2001 –

Cretaceous neptunian dykes of the Cracow Upland.

Geologica Saxonica, 46/47:139-147

WIECZOREK J.& OLSZEWSKA B. 2000 – Cretaceous neptunian dykes   of the Cracow  Upland. Schriften des Staatlichen Museums für Mineralogie und Geologie zu Dresden. Vol. 11: 121 (abstract)

WIECZOREK, J. 2000 -Tethyan and peri-Tethyan Mesozoic neptunian dykes – examples from Poland. 31 st International Geological Congress. Rio de Janerio-Brazil, August 6-17,2000. (Abstract)

 

WIECZOREK J. 2000 – Condensed horizons

as turning events  in passive  margin evolution:

the Tatra Mts. examples . Mitt. Ges.

Geol. Bergbaustud. Österr.  43: 148. Wien

Jak widać podważając niepodważalne ustalenia komisji KBN opublikowałem kilka prac mimo braku funduszy na badania. Przygotowałem je (podobnie jak tą stronę) przy pomocy komputera wykazując jego przydatność do tego typu działań. Tym razem opłacani przez KBN ‚pretorianie’  nie mogli mi zabronić dostępu do komputera (tak to było w PAN, tak było!!!). Prezentowałem te prace na kongresach mimo przestróg komisji o szkodliwosci  takich działań. Przeżyłem! A dajki, jak to dajki  nadal powstają na drodze ekstensji dając informacje o geodynamicznej historii, i nic sobie nie robią z niepodważalnych ustaleń komisji złożonych z wysokiej klasy fachowców. Natomiast prace :MARCINOWSKI R. 1974 – Acta Geologica Polonica, 24:117-217 i MARCINOWSKI R. & SZULCZEWSKI M.1972 – Acta Geologica Polonica, 22:515-539 nie zmieniły swej treści i nie przeobraziły się w prace o dajkach,  mimo ustaleń komisji (jednogłośnych),  bo co się kiedyś napisało, to się napisało, i żadne komisje nie zmienią treści prac opublikowanych przed dziesiątkami lat (proszę przeczytać je uważnie). Takie ustalenia jedynie na trwałe wpisują się w patologię tzw. nauki polskiej (por. www.jwieczorek.ans.pl) ,www.naukowcy.republika.plwww.nfa.pl)

Wyrazy głębokiego współczucia dla szanownej komisji !

TEMAT NAKŁAD SRODKÓW  Z KIESZENI PODATNIKA: REZULTATY:
Paleontologia, paleoekologia i biogeografia jurajsko-kredowych nerinei 0 zł(zero złotych) PUBLIKACJE
Temat stanowi kontynuację wczesniejszych zainteresowań autora   (por. publikacje) tymi gruboskorupowymi ślimakami o niekiedy bardzo skomplikowanej budowie wewnętrznej.Ptygmatis bruntrutana (Sulejów, dolny kimeryd)Prace dotyczą morfologii jurajskich i kredowych taksonów z Polski, Hiszpanii, Austrii, ich znaczenia stratygraficznego i biogeografii.

Okres występowania tych płytkowodnych slimaków przypada na hettang-mastrycht.   Uważane sa często za skamieniałosci tetydzkie (pospolite w Alpach, Apeninach, Dynarydach, na Sycylii, na Kaukazie)  jakkolwiek licznie wystepuja też w rejonach pery-teydzkich np. w srodkowej jurze w utworach węglanowych, płtykowodnych Anglii a w późnej jurze (górny oksford -kimeryd)  na obszarze Polski poza-karpackiej (obrzeżenie Gór Swiętokrzyskich, a nawet jura pomorska). Występuja często w dużych nagromadzeniach tworzac  ławice muszlowe.

Ławica Ptygmatis bruntrutana w Błazinach k. Iłży

Pospolite sa w tytońskich  wapieniach rafowych  np. w Inwałdzie (Karpaty), skad zostały opisane przez Ludwika Zejsznera (1849), czy w Ernstbrunn (Austria) opisane przez autora (1998).

W utworach górnojurajskich występuja zwykle wspólnie z koralami, glonami, gruboskorupowymi małżami -Diceras, Trichites.

Kredowe nerinee pospolite sa w facji urgońskiej  (apt) i gozawskiej.

Santońskie nerinee stwierdzono  na pograżonych guyotach na Pacyfiku.

Nieliczne santońskie gatunki nerinei występuja w Pirenejach.

Jako płytkowodne, nieliczne już formy w póznej kredzie, nie przetrwały masowego wymierania organizmów na granicy kreda/trzeciorzęd spowodowanego zderzeniem Ziemi z asteroidem.

 
WIECZOREK J. 1998 -Nerineaceans from the Ernstbrunn Limestone (Tithonian, Austria). Ann. Naturhist. Mus. Wien, 99A:311-329 WIECZOREK J. 1998 – New data on the North-Tethyan Tithonian Nerineaceans (the Ernstbrunn Limestone fauna, Austria). Carpathian-Balkan Association XVI Congress, Vienna, Austria.Abstracts. p. 634

WIECZOREK J. & LLOMPART C.1997 – Cretaceous Nerineacean gastropods in Spain: stratigraphic and biogeographic remarks.Batalleria, vol.7: 5-8  

WIECZOREK J. 1996 – Nerineacean gastropod-dominated beds in the Upper Jurassic of  Poland. Abstracts. 30th International Geological Congress, 4-14 August 1996, Beijing, China

WIECZOREK J. 1996 –Nerineaceans – typical Tethyan gastropods ? Fifth International Cretaceous Symposium and Second Workshop on Inoceramids. Freiberg/Saxony,       Germany – September 16-24, 1996. Abstract Volume, p.166  

WIECZOREK J. & LLOMPART C. 1995 – New data on Cretaceous nerineacean     gastropods from Spain. Annual Assembly IGCP 362, Maastricht 1995, p. 71-72  

WIECZOREK J. & LLOMPART C.1995 – Nuevas aportaciones al conocimiento de los nerineidos del Cretacico de Espana. Cuadernos de Geologia Iberica, vol.18, p.175-202

por. także PHOTO-GEO-GALLERY http://www.fotogeo-jwieczorek.ans.pl

 
TEMAT (współpraca)  NAKŁAD SRODKÓW Z KIESZENI PODATNIKA: REZULTATY:
Geologia strefy Teisseyra-Tornquista (TTZ)   0 zł(zero złotych)   PUBLIKACJE
Stefa Teisseyra-Tornquista (TTZ) rozciaga się w kierunku NW-SE między Morzem Czarnym a Bałtykiem, a jej przedłużenie znane jako strefa Sorgenfrei-Tornquist sięga dalej do Morza Północnego. Strefa TTZ stanowi strefę kontaktu między platformą wschodniosyberyjska a zachodnioeuropejska o złożonej historii geologicznej. Badania realizowano w ramach programu PERI-TETHYS. Badania terenowe prowadzone z geologami francuskimi -głównie z  Juliette Lamarche i Francoise Bergerat. Badaniami powierzchniowymi objęto rejon Roztocza, trzon paleozoiczny i obrzeżenie mezozoiczne Gór Świętokrzyskich, elewację Radomska, Wyżynę Krakowsko -Wieluńską, brzeżne strefy Karpat tzn. rejony objęte deformacjami waryscyjskimi, laramijskimi i alpejskimi. Głównym realizatorem tematu była doktorantka Academie de Paris, Universite Pierre et Marie Curie- Julliette Lamarche, której praca doktorska ‚Evolution tectonique et role de la zone Teisseyre -Tornquist. Importance des structures heritees dans la formation des bassins er la deformation de l’ Europe centrale’ została obroniona w 1999 r.     LAMARCHE J., ., BERGERAT F., LEWANDOWSKI M.,  MANSY J.L.., ŚWIDROWSKA J.,  & WIECZOREK J.  2002 – Variscan to Alpine heterogenous palaeo-stress field above a major Palaeozoic suture in the Carpathian foreland (southeastern Poland) . Tectonophysics 357:55-80  

LAMARCHE J., MANSY J.L., BERGERAT F .,  AVERBUCH O., HAKENBERG M.,  LEWANDOWSKI M., STUPNICKA E., ŚWIDROWSKA J., WAJSPRYCH B. &            WIECZOREK J. 1999 Variscan tectonics in the Holy Cross Mountains (Poland)  and role of the structural  inheritance during the Alpine tectonics.Tectonophysics.313, 171-186  

LAMARCHE J., MANSY J.L., BERGERAT F. LEWANDOWSKI M., ŚWIDROWSKA J.,  & WIECZOREK J. 1999 – Heterogenous paleo-stress field evolution in a strike-slip tectonic zone (southeastern Poland). EUROPROBE TESZ project and PACE TMR network meetings. Programme and abstracts. Prague 4-6.10.1998 p.10  

LAMARCHE J., ŚWIDROWSKA J., HAKENBERG M, BERGERAT F., MANSY J.L., WIECZOREK J., STUPNICKA E.& DUMONT T. 1998. Development and deformation of a Mesozoic basin adjacent to the Teisseyre-Tornquist zone: The Holy Crosss Mountains. In: S.CRASQUIN-SOLEAU& E.BARRIER (eds.) Peritethys Memoire. vol.4:epicratonic basins of Peri-Tethyan platforms. Mem. Mus. Hist. nat. 179:75-92. Paris    

LAMARCHE J., BERGERAT F., MANSY J-L., WIECZOREK J.,ŚWIDROWSKA J., KRYSIAK ZOFIA & DUMONT T. 1997 – Heterogeneous Laramide paleo-stress field in the Mesozoic basins adjacent to the Teisseyre-Tornquist Zone (Southern Poland).Terra Nova,  Vol.9 Abstract Supplement vol. 1,p.146  

LAMARCHE J., MANSY J-L.,  BERGERAT F.,  ŚWIDROWSKA J. , HAKENBERG M., WIECZOREK J., STUPNICKA EWA & AVERBUCH O. , 1997- Laramide inversion of a Mesozoic basin and Palaeozoic structural inheritance near the Teisseyre-Tornquist Zone. Example of the Holy-Cross Mountains. (Abstract).Geof.Zurnal, vol.19 no 1 p.155-156  

MANSY J.-.L., LAMARCHE J., BERGERAT F., SWIDROWSKA J., HAKENBERG M., WIECZOREK J., STUPNICKA E., LEWANDOWSKI M., AVERBUCH O., DUMONT T. & WAJSPRYCH B. 1997 – Structural evolution and  inheritance in a basin adjacent to the Teisseyre-Tornquist zone. In: Peri-Tethys Programme. Annual Meeting. Rabat-Morocco, 10-12 June 1997. Abstracts & Programme:59-60   

WIECZOREK J., DUMONT T., BERGERAT F., BOUILLIN J.-P., LAMARCHE J . & OLSZEWSKA B. 1996 – Relationships between Tethyan and peri-Tethyan tectonic  events during Cretaceous: Polish example. Fifth International Cretaceous Symposium  and Second Workshop on Inoceramids. Freiberg/Saxony, Germany – Sepember  

  LAMARCHE J., WIECZOREK J., BERGERAT F.,ŚWIDROWSKA J., MANSY J.L., HAKENBERG M., AVERBUCH O., STUPNICKA E., DUMONT T.  & WAJSPRYCH B. 1996 – Les Monts Sainte Croix (Pologne): formation et deformation d’un bassin Teisseyre-Tornquist. Reunion des sciences de la Terre, Orlean,1996    

EDUKACJA

(informacje archiwalne – przeniesione ze strony –

Józef Wieczorek-geolog niezależny

http://www.geo-jwieczorek.ans.pl)

EDUKACJA

WYKŁADY na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Geologia historyczna dla III roku geologii -1978-1987 (program autorski, uruchomienie wykładów, 90 godz)

Geologia historyczna dla II roku mineralogii -1978/79  (60 godz.)

Metodyka stratygrafii – dla IV roku geologii 1979-1987 (program autorski, uruchomienie wykładów, 30 godz)

Wykład monograficzny – Elementy paleoekologii i tafonomii (1979)

Wykład monograficzny – System  jurajski (1982)

SEMINARIA

Seminarium z geologii historycznej (1979-1987, program autorski, uruchomienie seminarium)

Seminarium magisterskie (1979-1987) , program autorski

KURSY TERENOWE

Kurs z geologii dla I roku (1976-1979, 1981-1982) – koordynator opracowania programu  kursu w 1976 r., kierownik kursu 1981-1982 r.)

Zajęcia terenowe w Górach Świętokrzyskich, geologia II rok, 1978-1986 – program autorski

Zajęcia terenowe w Tatrach, geologia IV rok, 1984-1986 – program autorski

Jednorazowo współprowadzący  zajęcia terenowe  w Sudetach, Karpatach  (geologia) i z sedymentologii (sedymentologia węglanów w obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich) 1977-1978

Zajęcia terenowe na Wyżynie Krakowskiej, geografia, geologia w latach 1974-1979

ĆWICZENIA

Paleontologia dla II/III roku geologii – 1977-1979

Geologia historyczna dla mineralogów – 1977/1978

PROWADZENIE PRAC MAGISTERSKICH

Byłem samodzielnym opiekunem ponad 20  magistrantów. Około połowa  z nich to aktywni badacze, znani ze swej działalności naukowej również za granicami. Niektórzy  pracują w zagranicznych ośrodkach naukowych. To widoczny efekt mojego’ negatywnego oddziaływania na młodzież akademicką’, mojego ‚podburzania studentów’.

1980 – Szulc Joachim – Czwartorzędowe martwice wapienne południowej części Wyżyny Krakowskiej

1980 – Paszkowski Mariusz – Budowa geologiczna rejonu Czatkowic

1980 – Kietlińska Barbara- Analiza facjalna i paleoekologiczna wapieni górnej jury na obszarze pomiędzy Krzeszowicani a Nielepicami.

1982 – Bodzioch Adam – Charakterystyka wapienia muszlowego między Wielką Wsią a Jarugami NE obrzeżenia Gór Świętokrzyskich

1983 – Bocianowska Zofia – Geologia okolic Starych Glin koło Klucz

1983 – Hoffmann Mariusz – Stratygrafia jury okolic Mirowa i Podłęża

1984 – Kępski Dariusz – Utwory trzeciorzędowe pomiędzy Zaklikowem  i Modliborzycami (południowo-zachodnia krawędź Wyżyny Lubelskiej i Roztocza Zachodniego.

1984 – Uchman A. – Jura choczańska w rejonie Doliny Kościeliskiej

1985 – Bagiński Stanislaw – Jura wierchowa Rzędów pod Ciemniakiem w Tatrach

1985 – Radzki Piotr – Paleoekologia santonu i dolnego kampanu okolic Krakowa i Wolbromia.

1986 – Fijałkowska Anna- Jura okolic Sobkowa

1986 – Musiał-Hac Jolanta – Charakterystyka paleoekologiczna batonu okolic Ogrodzieńca

1986 – Słomka Krzysztof – Analiza facjalna i paleoekologiczna wapieni skalistych i gąbkowych rejonu Chrzanów-Trzebinia

1987 – Wiglusz Joanna – Jura wierchowa Doliny Smytniej w Tatrach

1988 – Brud Stanisław – Jura zachodniej części Kop Sołtysich w Tatrach

Kilku moich magistrantów ukończyło prace dyplomowe już po usunięciu mnie z UJ: m.in. Bednarczyk Jolanta, Pachciarek Tomasz , Pawlik Zofia, Brud Stanisław

UWAGA: Zostałem usunięty z uczelni z oskarżenia o negatywne oddziaływanie na młodzież w momencie kiedy miałem najlepszą grupę magistrantów i otrzymywałem najwyższe oceny mojej działalności edukacyjnej. W czasie wojny jaruzelsko-polskiej, a także wcześniej, wiele zajęć (kameralnych i terenowych)  dla studentów prowadziłem gratis, bez wpisywania do pensum i do indeksów. Rada ‚naukowa’ ING UJ fabrykowała m.in. oskarżenia o niechęć do prowadzenia zajęć ze studentami, szczególnie w Tatrach !!!
Za największe osiągnięcie edukacyjne uważam:–         samodzielne uruchomienie ważnego pakietu zajęć (geologia historyczna, stratygrafia, seminaria, zajęcia terenowe)  na kierunku geologicznym cieszących się szczególnym uznaniem (do dnia dzisiejszego)  młodzieży akademickiej i nienawiscią ‚profesorów’ UJ

–         uformowanie sporej grupy aktywnych  pracowników naukowych.

KOŁO NAUKOWE

Opiekun Koła Naukowego Studentów Geologii UJ., liczne geologiczne wycieczki, głównie  w latach 1980-1983 m.in. Pieniny 1980, Tatry, Karpaty Wewnętrzne – Słowacja, 1983

UWAGA – NIEPRAWDA
  • W znacznej mierze nieprawdziwe informacje na temat mojej działalności edukacyjnej i badawczej publikowane są w opracowaniu:

W.Zuchiewicz (red.) – Nauki geologiczne w Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1975-2000. Instytut Nauk Geologiczny, Kraków 1999, 152 str.    oraz na stronach internetowych ING UJ.

(Wydanie nieprawdziwych danych sfinansowano  z rezerwy na badania własne!!!, opracowanie danych prawdziwych odrzucane jest z przyczyn formalnych !!!)

  • W znacznej mierze nieprawdziwe dane na ten temat  zawierają również  wyczyszczone i  w znacznej mierze ‚zaaresztowane’ do dnia dzisiejszego akta dotyczace mojej osoby w UJ.
UWAGA – PRAWDA
  • W ‚zaaresztowanym’ przez władze UJ raporcie Rzecznik Dyscyplinarny – Andrzej Gaberle stwierdzał:

‚odejście dr J. Wieczorka uważałbym za wielką stratę dla Uniwersytetu’

‚świadectwo, które wystawiają dr J.Wieczorkowi jego młodsi koledzy, a także studenci jest takie, jakiego mógłby sobie życzyć każdy nauczyciel akademicki’

 

  • Moi studenci i młodsi pracownicy nauki jednoznacznie oceniali i oceniają do dnia dzisiejszego tamte wydarzenia, co można zilustrować za pomocą kilku cytatów z ich bezskutecznych pism:

takie metody postępowania z pewnością nie wprowadzą godnie nauki polskiej w XXI wiek”.

..dr Wieczorek uczył nas rzetelności i uczciwości naukowej oraz postaw nonkonformistycznego krytycyzmu naukowego..”

„dr Józef Wieczorek był dla nas wzorem nauczyciela i wychowawcy”.

Pod jego wpływem geologia stała się dla jego wychowanków nie tylko przyszłym zawodem, ale życiową pasją

PUBLIKACJE

(informacje archiwalne – przeniesione ze strony –

Józef Wieczorek-geolog niezależny

http://www.geo-jwieczorek.ans.pl)

PUBLIKACJE

2011

Warunki hydrogeologiczne występowania wód geotermalnych w rejonie Karpat zachodnich – Niecka podhalańska – warunki geologiczne. w.  Atlas zasobów  wód i energii geotermalnej  Karpat zachodnich ( re. W. Górecki)  Kraków.

2002

LAMARCHE J., ., BERGERAT F., LEWANDOWSKI M., MANSY J.L, ŚWIDROWSKA J., & WIECZOREK J. 2002 Variscan to Alpine heterogenous palaeo-stress field above a major Palaeozoic suture in the Carpathian foreland (southeastern Poland) . Tectonophysics 357:55-80

OLSZEWSKA B. & WIECZOREK J. 2002 – Stratigraphic and tectonic position of Cretaceous deposits from Podhale basin substratum (Polish Carpathians).Geologica Carpathica 53 (CD edition).

WIECZOREK J   – System hydrogeotermalny Tatry-Podhale: struktura geologiczna . Hydrogeothermal system Tatra Mts.-Podhale:geological structure. w: Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr.Keakow-Zakopane. p.27-33

2001

OLSZEWSKA B. & WIECZOREK J. 2001 – The Jurassic of the Andrychów Klippes (Western Outer Carpathians) -a new paleontological studies. Geol. Carpathica 52, 4:217-228

WIECZOREK J. 2001 – Condensed horizons as turning events in passive margin evolution: the Tatra Mts. examples . Zentralblatt für Geologie und Palöontologie.Teil 1, Heft 1/2:199-209.Stuttgart

WIECZOREK J.& OLSZEWSKA B.2001 -Cretaceous neptunian dykes of the Cracow Upland. Geologica Saxonica, 46/47:139-147

WIECZOREK J. 2001 – ICDP a wiercenia badawcze w Polsce: głos w dyskusji. Przeglad Geologiczny 4:291-292 (tekst dostępny w internecie: http://icdp.igf.edu.pl )

2000

 

OLSZEWSKA B. & WIECZOREK J. 2000- The Jurassic of the Andrychów Klippes (Western  Outer Carpathians) – new paleontological studies and palaeogeographical remarks. Slovak Geol. Mag. 6,2-3:310

WIECZOREK J. 2000 -Mesozoic evolution of the Tatra Mountains (Carpathians).  Excursion guide. Sediment 2000. Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud.Ősterr. 44:241-262.Wien

WIECZOREK J. 2000 – Condensed horizons as turning events  in passive margin evolution: the Tatra Mts. examples . Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud. Österr.  43: 148. Wien

WIECZOREK J. 2000 – Main features of the Podhale geothermal reservoir: an alpine artesian geothermal system. Proc. World Geothermal Congress 2000, Kyushu-Tohoku Japan, May 28-June 10, 2000, p. 2975-2982

WIECZOREK, J. 2000 -Tethyan and peri-Tethyan Mesozoic neptunian dykes – examples from Poland. 31 st International Geological Congress. Rio de Janerio-Brazil, August 6-17,2000.

WIECZOREK J 2000  – System hydrogeotermalny Tatry-Podhale: struktura geologiczna . w :II Ogólnopolska Konferencja. Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego. Współczesne przemiany Srodowiska Przyrodniczego Tatr p.44

WIECZOREK J.& OLSZEWSKA B. 2000-Cretaceous neptunian dykes of the Cracow Upland. Schriften des Staatlichen Museums für Mineralogie und Geologie zu Dresden, 11:121

1999

LAMARCHE J., MANSY J.L., BERGERAT F. LEWANDOWSKI M., SWIDROWSKA J.,  & WIECZOREK J. 1999 – Heterogenous paleo-stress field evolution in a strike-slip tectonic zone (southeastern Poland). EUROPROBE TESZ project and PACE TMR network meetings. Programme and abstracts. Prague 4-6.10.1998 p.10

WIECZOREK J. 1999 Geological framework of the Tatra Mountains-Podhale geothermal system (Carpathians). Bulletin dHydrogeologie no.17, p.261-269, Neuchatel

WIECZOREK J.& OLSZEWSKA B. 1999 -Mesozoic basement of the Podhale basin  (Western Carpathians, Poland). Geologica Carpathica vol.50 p. 84-86

1998

Lamarche J., Bergerat F., Mansy J.L., Swidrowska Y., Wieczorek J., Lewandowski M., Stupnicka E., Hackenberg M. And Averbuch O. , 1998.- Variscan to alpine paleo-stress evolution in the Teysseire-Tornquist zone. E.G.S. meeting, Nice, Annales Geophysicae, 16C, p 107 .

LAMARCHE J., SWIDROWSKA J., HAKENBERG M, BERGERAT F., MANSY J.L., WIECZOREK J., STUPNICKA E.& DUMONT T. 1998. Development and deformation of a Mesozoic basin adjacent to the Teisseyre-Tornquist zone: The Holy Crosss Mountains. In: S.CRASQUIN-SOLEAU& E.BARRIER (eds.) Peritethys Memoire. vol.4:epicratonic basins of Peri-Tethyan platforms. Mem. Mus. Hist. nat. 179:75-92. Paris

OLSZEWSKA B.&  WIECZOREK J1998 – The Paleogene of the Podhale Basin (Polish Inner  Carpathians) – micropaleontological perspective. Przegląd Geologiczny 46,8/2: 721-728

OLSZEWSKA B.&  WIECZOREK J. 1998– The Paleogene of the Podhale basin, (Polish      Inner Carpathians). Carpathian-Balkan Association XVI Congress, Vienna, Austria. Abstracts. p. 437


POLAK, M., ODNDREJICKOVA A. & 
WIECZOREK J.1998–  Lithobiostratigraphy of the Zdiar Formation of the Krizna nappe (Tatry  Mts.) . Slovak Geol. Mag. 4,1: 35-52  

WIECZOREK J. 1998 – Nerineaceans from the Ernstbrunn Limestone (Tithonian, Austria). Ann. Naturhist. Mus. Wien, 99A:311-329

WIECZOREK J. 1998 – New data on the North-Tethyan Tithonian Nerineaceans (the Ernstbrunn Limestone fauna, Austria). Carpathian-Balkan Association XVI Congress, Vienna, Austria. Abstracts. p. 634

WIECZOREK J.1998 – Charakterystyka geologiczna zbiornika podhalańskich wód    termalnych. 9-th International Scientific and Technical Conference, Cracow, July 2-3,1998:  Tom 1: 1-12

LAMARCHE J., MANSY J.L., BERGERAT F .,  AVERBUCH O., HAKENBERG M., LEWANDOWSKI M., STUPNICKA E., SWIDROWSKA J., WAJSPRYCH B. &  WIECZOREK J1999  Variscan tectonics in the Holy Cross Mountains (Poland)  and role of the structural  inheritance during the Alpine tectonics. Tectonophysics.313, 171-186

 

1997

 

MANSY J.-.L., LAMARCHE J., BERGERAT F., SWIDROWSKA J., HAKENBERG M., WIECZOREK J., STUPNICKA E., LEWANDOWSKI M., AVERBUCH O., DUMONT T. & WAJSPRYCH B. 1997 – Structural evolution and  inheritance in a basin adjacent to the Teisseyre-Tornquist zone. In: Peri-Tethys Programme. Annual Meeting. Rabat-Morocco, 10-12 June 1997. Abstracts & Programme:59-60

LLOMPART C. & WIECZOREK J.1997 -Trace fossils from Culm facies of the Minorca  Island. Proc. XIII International Congress on Carboniferous-Permian, 1995, Kraków,Poland . Prace PIG 157:99-104

LAMARCHE J., BERGERAT F., MANSY J-L., WIECZOREK J., SWIDROWSKA J., KRYSIAK ZOFIA & DUMONT T. 1997 – Heterogeneous Laramide paleo-stress field in the Mesozoic basins adjacent to the Teisseyre-Tornquist Zone (Southern Poland).Terra Nova,  Vol.9 Abstract Supplement vol. 1,p.146

LAMARCHE J., MANSY J-L.,  BERGERAT F.,  SWIDROWSKA J. , HAKENBERG M., WIECZOREK J., STUPNICKA EWA & AVERBUCH O. , 1997– Laramide inversion of a Mesozoic basin and Palaeozoic structural inheritance near the Teisseyre-Tornquist Zone. Example of the Holy-Cross Mountains. (Abstract).Geof.Zurnal, vol.19 no 1 p.155-156

WIECZOREK J. &  BARBACKI  A. 1997 – Przekrój geologiczny przez nieckę podhalańską i  jej podłoże na bazie danych sejsmicznych i wiertniczych: implikacje dla geotermii. Prz.  Geol. 7, 715-720

WIECZOREK J. & LLOMPART C. 1997 – Cretaceous Nerineacean gastropods in Spain: stratigraphic and biogeographic remarks. Batalleria, vol.7: 5-8

 

1996

 

DUMONT T.,  WIECZOREK J. & BOUILLIN J.- P. 1996 – Inverted Mesozoic rift   structures in the Polish Western Carpathians (High-Tatric units). Comparison with similar features in the Western Alps. Eclogae geol. Helv. vol. 89 no.1 p. 181 – 202.

LAMARCHE J., WIECZOREK J., BERGERAT F.,SWIDROWSKA J., MANSY J.L., HAKENBERG M., AVERBUCH O., STUPNICKA E., DUMONT T.  &  WAJSPRYCH B. 1996 – Les Monts Sainte Croix (Pologne): formation et deformation d’un bassin mesozoique de l’Europe centrale sous l’influence de la ligne Teisseyre- Tornquist. Reunion des sciences de la Terre, Orlean,1996

WIECZOREK J. 1996 – Nerineacean gastropod-dominated beds in the Upper Jurassic of Poland. Abstracts. 30th International Geological Congress, 4-14 August 1996, Beijing, China

WIECZOREK J. 1996 – Nerineaceans – typical Tethyan gastropods ? Fifth International Cretaceous Symposium and Second Workshop on Inoceramids. Freiberg/Saxony, Germany – September 16-24, 1996. Abstract Volume, p.166

WIECZOREK J. 1996 – Jurassic of the Tatra Mts. – Carpathian sector of the Western Tethys. In: RICCARDI A.C. (ed.) Advances in Jurassic Research. GeoResearch  Forum vol.1-2, 397-404. Transtec Pub. Switzerland.

WIECZOREK J. 1996 – Mezozoik Tatr na tle ewolucji Tetydy. Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Tom 1, Nauki o Ziemi:72-74, Kraków-Zakopane .

WIECZOREK J., DUMONT T., BERGERAT F., BOUILLIN J.-P., LAMARCHE J . & OLSZEWSKA B.  1996 – Relationships between Tethyan and peri-Tethyan tectonic events during Cretaceous: Polish example. Fifth International Cretaceous Symposium  and Second Workshop on Inoceramids. Freiberg/Saxony, Germany – Sepember 16- 24,1996. Abstract Volume. p.84

WIECZOREK J . OLSZEWSKA B. & DUMONT T. 1996 – Tethyan evolution of the Western Carpathians. Abstracts. 30th International Geological Congress, 4-14 August 1996, Beijing, China.

 

1995

 

LLOMPART C. & WIECZOREK J.1995 – Trace fossils from Culm facies of the Minorca Island.XIII International Congress on Carboniferous-Permian, 1995, Kraków, Poland. p.90

OLSZEWSKA B.&  WIECZOREK J.1995 – Preliminary report on foraminifers from the youngest (Middle-Upper Cretaceous) deposits of the Tatra Mts. (Western Carpathians). Annual Assembly IGCP 362, Maastricht 1995 p. 61-62

WIECZOREK J.1995 -Mezozoik Tatr na tle ewolucji Tetydy. I Ogólnopolska Konferencja „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”. Stan i perspektywy badań tatrzańskich. Zakopane, 1995, p.23

WIECZOREK J. 1995 – Kriticky pohlad na sedimentologicke modely vnutrokarpatskeho paleogenu: reply. Geologicke prace, Spravy 100 p. 117-118

WIECZOREK J1995 – Mesozoic evolution of the Tatra Mts. (Western Carpathians) . Geol. Soc. Greece, sp.pub;. no.4 p.139 -142

WIECZOREK  J. 1995 – Trace fossils from Fleckenmergel facies (Jurassic) of the Tatra Mts. Geobios, M.S. 18 p. 425 – 431

WIECZOREK J., BOUILLIN J.-P. & DUMONT T. 1995 – Geodynamic evolution of the  Western Carpathian Tethys in Jurassic and Cretaceous times. AAPG Bull., vol.79, no.8, p.1256

WIECZOREK J.,  DUMONT T.,  BOUILLIN J- P. & OLSZEWSKA B. 1995 – Dajki neptuniczne w Rezerwacie Przyrody Nieożywionej Bonarka w Krakowie – swiadectwo późnokredowych ruchów tektonicznych na Wyżynie Krakowskiej – replika. Prz. Geol. vol. 43 no. 8   p. 690-692

WIECZOREK J.,  DUMONT T.,  BOUILLIN J.- P. & OLSZEWSKA B. 1995 – Dajki neptuniczne w Rezerwacie Przyrody Nieożywionej  Bonarka w Krakowie – swiadectwo późnokredowych ruchów tektonicznych na Wyżynie Krakowskiej – replika. Prz. Geol. Vol, 43 no, 10 p. 872-875

WIECZOREK J. & LLOMPART C. 1995 – New data on Cretaceous nerineacean  gastropods from Spain. Annual Assembly IGCP 362, Maastricht 1995, p. 71-72

WIECZOREK J. & LLOMPART C.1995 – Nuevas aportaciones al conocimiento de los nerineidos del Cretacico de Espana. Cuadernos de Geologia Iberica, vol.18, p.175-202

 

1994

 

DUMONT T., WIECZOREK J., BERGERAT F. & BOUILLIN J.-P.1994 – Enregistrement des deformations de l’avant-pays des Carpathes occidentales au Cretace superieur (region de Cracovie, Pologne).Reunion specialise SGF: „Bassins d’avant pays” Grenoble.

NEMCOK J. (ed.) BEZAK V.,BIELY A., GOREK A., GROSS P.,HALOUZKA R., JANAK M., KAHAN S., KOTANSKI Z., LEFELD J., MELLO J., REICHWALDER P., RACZKOWSKI W., RONIEWICZ P., RYKA W., WIECZOREK J. & ZELMAN J. 1994 – Geological map of the Tatra Mountains. Regionalne geologicke mapy Slovenska. 1: 50 000. Geol.Ustav. D.Stura. Bratislava.

WIECZOREK J. 1994 – Jurassic of the Tatra Mts. – Carpathian sector of the Western Tethys. 4th International Congress on Jurassic Stratigraphy and Geology. Abstracts.Menodza, Argentina, 19 to 23 October, 1994

WIECZOREK J1994 –  Callovian/Oxfordian crisis of carbonate sedimentation on peri-Tethyan platform – Kraków Upland example. Third International Meeting of Peri-Tethyan Epicratonic basins, Cracow (Poland) 29 August-3September 1994, p.27-28

WIECZOREK J., DUMONT T., BOUILLIN J.-P. & OLSZEWSKA B. 1994 – Dajki neptuniczne w Rezerwacie Przyrody Nieożywionej Bonarka w Krakowie – swiadectwo późnokredowych ruchów tektonicznych na Wyżynie Krakowskiej. Prz. Geol.,vol.43, no.8,p.988-995

WIECZOREK J. DUMONT T.,  BOUILLIN J- P. & OLSZEWSKA B. 1994– Neptunian dykes as a witness of Late Cretaceous tectonic movements on peri-Tethyan platforms: Bonarka example, Krakow Upland.  Third International Meeting of Peri-Tethyan Epicratonic basins, Cracow (Poland) 29 August-3September 1994, p.27-28

WIECZOREK J. & KROBICKI M. 1994 – An example of Oxfordian extension : neptunian dykes infilled by brachiopod shells from Mlynka quarry (Kraków Upland). Third International Meeting of Peri-Tethyan Epicratonic Basins, Cracow (Poland), 29August-3 September,1994, p. 25-26

 

1993

 

BEZAK V. MELLO J. NEMCOK J. & WIECZOREK J.1993 -Metamorfoza, magmatizmus a paleogeograficky vyvoj Tatier. In: Vysvetlivky ku geologickej mape Tatier. p.117 – 125                                                                                                           

DUMONT T., BOUILLIN J.- P. &  WIECZOREK J1993 – The tectonic reorganization at   the Triassic/Jurassic boundary: a synchronous change in the distribution of subsidence pattern in Western Alps/SE France and in Western Carpathians. Terra abstracts p. 162

MELLO J. & WIECZOREK J.  1993 – Kriznansky prikrov (veporikum). In: Vysvetliky ku geologickej mape Tatier, 1 : 50 000. p. 36 -49

MELLO J. & WIECZOREK J. 1993 – Chocsky prikrov (hronikum). In: Vysvetliky ku geologickej mape Tatier, 1 : 50 000, p.50 – 57.

NEMCOK J. WIECZOREK J. &  ZELMAN J. 1993 – Tatrikum. In.Vysvetlivky ku geologickej mape Tatier, 1 : 50 000. P.25 -35

WIECZOREK J.1993 – Trace fossils from Fleckenmergel facies (Jurassic) of the Tatra Mountains. Premier Congres Europeen de Paleontologie, Lyon, 7-9 juillet 1993, p.137

WIECZOREK J1993 –  Koncepcja Tetydy po 100 latach. Prz. geol., no.4, p.242-247

WIECZOREK J. 1993 – Pasywne brzegi Tetydy – zagadnienia ogólne. Techn. Posz. Geol. Geos. Geotermia, no.4, p.31-50

 

1992

 

JAROMIN A., KĘPIŃSKA B., NAGEL J., SOKOŁOWSKI J. & WIECZOREK J. 1992 – Dokumentacja geosynoptyczna otworu geotermalnego Poronin PAN-1.Geosynoptyka i Geotermia, 3: 1-88.

JAROMIN A., KĘPIŃSKA B., NAGEL J., SOKOŁOWSKI J. & WIECZOREK J. 1992 – Dokumentacja geosynoptyczna otworu geotermalnego Bialy Dunajec PAN-1.Geosynoptyka i Geotermia, 2: 1 – 121.

WIECZOREK J.1992 – Biogeography of the Jurassic and the Cretaceous  nerineacean gastropods.29th International Geological Congress, Kyoto, Japan, 24 August-3,  September 1992, Abstracts, vol.1/3 p.106

 

1991

 

OGG J.G., STEINER M.B., WIECZOREK J. & HOFFMANN M. 1991 – Jurassic magnetostratigraphy, 4. Early Callovian through Middle Oxfordian of the Krakow Uplands (Poland). Earth Planet.Sci.Letters., vol.104, p.488-504

LLOMPART C. & WIECZOREK J. 1991– Nuevas aportaciones al conocimiento de los nerineidos del Cretacico de Espana. III Coloquio del Cretacico de Espana, 1991. Resumenes p.41

 

1990

 

WIECZOREK J. 1990 -Główne etapy ewolucji geologicznej zachodniej Tetydy – zarys problematyki. Kwart. Geol. vol.33, no.3-4, p.401-412

 

1989   

ROSELL J. & WIECZOREK J. 1989 – Main features of megaturbidites in the Eocene of Southern Pyrenees. Ann. Soc. Geol. Poloniae, vol.59:3-16

WIECZOREK J1989 – Main stages of geological development of the Tatra Mts. XIV Congress CBGA, Sofia, 1989. Extended Abstracts, p. 789-792

WIECZOREK J.1989 – Trace fossils in Jurassic and Cretraceous basinal sequences of the Kriżna  nappe, Tatra Mts., Poland. XIV Congress CBGA, Sofia, 1989. Extended Abstracts. p.793-794

WIECZOREK J. 1989 – Kilka uwag krytycznych o zasadach stratygrafii czwartorzędu. Prz. Geol. no.2 p.99-101

WIECZOREK J1989 -Model Hecho dla fliszu podhalańskiego ?  Prz. Geol. no.9, p.419-423

WIECZOREK J.1989– Historia geologiczna Tatr i Podhala na tle ewolucji alpidów Europy. Technika Poszukiwań Geol. Geos. Geoterm. 5: 7-9

 

1988

 

OLSZEWSKA B. & WIECZOREK J1988 – Callovian-Oxfordian foraminifera of the northern Tethyan shelf: an example from the Cracow Upland (Southern Poland). Rev.Paleobiologie, vol.Spec.no.2. Benthos 86, p.191-196.

WIECZOREK J.1988 – Sir Roderick Murchison in Tatra Mts. and Podhale. in: History of the Geological Exploration of the Western Carpathians before World War I.Summaries. International Commission on the History of Geological Sciences. Bansky Studenec,1988

WIECZOREK J. 1988 – Mieczysław Limanowski’s studies in Tatra Mts.  in: History of the Geological Exploration of the Western Carpathians before World War I. Summaries.International Commission on the History of Geological Sciences. Bansky Studenec, 1988.

WIECZOREK J1988 – Biogeography of Tithonian Nerineacean Gastropods. Mem. Soc.Geol. France, nov.ser. no.154, p. 35-40  

WIECZOREK J. 1988 – Maiolica – a unique facies of the Western Tethys. Ann. Soc. Geol. Poloniae, vol.58, p.255-276

WIECZOREK J1988 –  Zasady polskiej klasyfikacji stratygraficznej – ocena krytyczna.  Prz. Geol. no.2 p.98-102

WIECZOREK J.1988 –  Jednostki litostratygraficzne  jury i kredy Tatr – komentarz krytyczny. Prz. Geol. no.3 p.159-164

WIECZOREK J. 1988 – Jura Alp Południowych. Jurassic of the Southern Alps. Prz. Geol. no.12, p.690-694

 

1987

 

IWANOW A. & WIECZOREK J. 1987 – Problem najwyższych  jednostek tektonicznych w Tatrach. Prz.Geol., no.10, p.525-528

WIECZOREK J. & WÓJCIK Z. 1987 – Geological studies of Mieczyslaw Limanowski in Italy. International Commission on the History of Geological Sciences (INHIGEO).XIIIth symposium.Pisa-Padova. Abstracts.  p.39-40

 

1986

 

OLSZEWSKA B. & WIECZOREK J.1986 – Callovian-Oxfordian foraminifera from the northern Tethyan shelf.Benthos’86.Third International Symposium on Benthic Foraminifera. Geneve, p.50

WIECZOREK J. 1986 – Główne etapy ewolucji zachodniej Tetydy. w: Historia ruchów tektonicznych na ziemiach polskich. Cykl Alpejski (streszczenia referatów), Kraków 17-18 marzec 1986. Komisja Tektoniki Komitetu Nauk Geologicznych PAN. Wrocław., p.40-44

WIECZOREK J. & ZUCHIEWICZ W . 1986 – Evolution models of two flysch basins: the Northern Carpathians and the Southern Apennines – discussion. Tectonophysics, vol. 131 p. 171-176

 

1985

 

CHUDZIKIEWICZ L. & WIECZOREK J1985 – Bored and encrusted clasts in the Lower Kimmeridgian carbonates at Sobków (SW margin of the Holy Cross Mts., Poland). Ann.Soc.Geol. Poloniae, vol.55, no.3-4, p.295-306

PISERA A. & WIECZOREK J. 1985 – Wstęp.  Materiały IX Konferencji Paleontologów. „Rola organizmów w tworzeniu bioherm podczas fanerozoiku”, Zakrzówek, 17 – 20 października 1985. p.5-11

 

1984

 

WIECZOREK J. 1984 – The geological events at the Callovian/Oxfordian boundary. International Symposium on Jurassic Stratigraphy, Erlangen, 1984.

WIECZOREK J. 1984 – Phanerozoic stromatolites of Poland. 27th International Geological Congress, Moscow, Abstracts, vol .I, p. 331                                                  

GAŹDZICKI A. & WIECZOREK J. 1984 – Trasa B2, Dolina Lejowa. Temat: Skamieniałosci i wykształcenie facjalne górnego triasu i dolnej jury w seriach reglowych (kriżniańskiej i choczańskiej). Materiały VIII Konferencji Paleontologów:” Paleontologia Mezozoiku Tatr”. Zakopane, 1984.

WIECZOREK J1984 – Wstęp. Materiały VIII Konferencji Paleontologów: ” Paleontologia Mezozoiku Tatr”.Zakopane, 1984

WIECZOREK J. 1984 – Skamieniałosci  sladowe z wapieni plamistych jury Tatr. Materialy VIII Konferencji Paleontologów:”Paleontologia Mezozoiku Tatr”, Zakopane 1984 p .15-16

WIECZOREK  J. 1984 –  Ważniejsze  stanowiska paleontologiczne mezozoiku Tatr Polskich. Materiały VIII Konferencji Paleontologów: ” Paleontologia Mezozoiku Tatr”. Zakopane, 1984

WIECZOREK J. 1984 – Trasa A3, Dolina Miętusia. Temat: Skamieniałosci i wykształcenie triasu, jury i kredy wierchowej. Materiały VIII Konferencji Paleontologów: ” Paleontologia Mezozoiku Tatr”, Zakopane, 1984 p. 44-46

 

1983

 

WIECZOREK J.1983 –  Uwagi o facji „ammonitico rosso”. Some remarks on „Ammonitico rosso”   facies. Prz. Geol. no. 4 p. 247-252

WIECZOREK J. 1983 – Rozmieszczenie stratygraficzne, paleoekologia i tafonomia górnojurajskich nerinei z obrzeżenia Gór Swiętokrzyskich. Konferencja  Paleontologów. Iłża

 

1982  

 

PASZKOWSKI M. & WIECZOREK J. 1982 – Fossil karst with Mesozoic bone breccia in Czatkowice (Cracow Upland, Poland). Kras i speleologia, vol.4 (XIII) p.32-40

WIECZOREK J1982 –  Stromatolity a organizmy penetrujace w osadzie na przykładzie utworów jurajskich Wyżyny Krakowskiej. Stromatolites versus burrowing organisms at the   example of Jurassic deposits of the Cracow-Wieluń Upland. Kwart.Geol. vol.26,no.1, p.117-135

 

1980

  

WIECZOREK J. 1980 – Relations between stromatolites and burrowing organisms. AAPG Bull., vol.64 no.5 p.803

  1979

GEROCH S., KRYSOWSKA-IWASZKIEWICZ M., MICHALIK M., PROCHAZKA K., RADWANSKI Z., UNRUG Z., UNRUG R., & WIECZOREK J1979 –  Sedymentacja margli  z Węgierki, Sedimentation of the Węgierka Marls.  Ann. Soc.  Geol. Polon. vol. 49 (1-2) p. 105-131

WIECZOREK J.1979 – Upper Jurassic nerineacean gastropods from the Holy Cross Mts. (Poland). Acta Palaeont. Polonica vol. 24 p. 299-350

WIECZOREK J1979 – Geopetal structures as indicators of top and bottom. Ann. Soc. Geol. Pologne, vol.49, no.3-4, p.215-221

WIECZOREK J. UNRUG Z .& MORYCOWA E. 1979 – Korelacja wybranych podziałów   stratygraficznych. Inst. Geol.  

1977  

 

GIZEJEWSKA M. & WIECZOREK J1977 – Remarks on the Callovian and Lower Oxfordian of the Zalas Area (Cracow Upland, Southern Poland). Bull. Acad. Pol. Sci., Ser.Sci.Terre., vol.24, no.3-4, 1976. p. 167-175    

1975    

WIECZOREK J1975 – The taxonomy and life environment of the Upper Jurassic nerineid gastropods from genus Fibuloptygmatis Pchelintsev, 1965. Acta Geol. Polonica, vol.25, no.1, p.153 – 162

WIECZOREK J1975 – Litostratygrafia najniższego kimerydu okolic Sulejowa nad Pilica Prz.  Geol. no.12, p.595-597

1974

WIECZOREK J1974 – Nerinella? varioplicata sp. n., a new gastropod species from the Upper Jurassic of Sulejów, Central Poland. Acta Geol. Polonica, vol.24, no.2,p.407-  414

RECENZJE  

 

WIECZOREK J.1979 – Nowa seria Elseviera. Prz. Geol.no.2 p.119-120

WIECZOREK J.1979 – Ewolucja Kontynentów: BRIAN F.WINDLEY – The Evolving Continents. John Wiley and Sons. 1977. Prz. Geol.no.9 p.528

WIECZOREK J.1979 – Geologia fanerozoiczna  świata: M.MOULLADE. A.E.M.NAIRN (eds.) – The Phanerozoic geology of the world, II.The Mesozoic.A. Elsevier.1978. Prz. Geol. no.10, p.579

WIECZOREK J.1980 – Nowa encyklopedia z zakresu nauk geologicznych:McGraw-Hill Encyclopedia of the Geological Sciences. (ed).D.N.Lapedes. McGraw-Hill Book Company. New York, 1978. Prz. Geol.no.1 p.60

WIECZOREK J.1982 – Geologiczna historia oceanu: Gieologija  Okieana. Gieologiczeskaja istorija okieana. red.A.S.Monin, A.P.Lisicyn (seria „Okieanologija” – red. A.S.Monin).Nauka. 1982 . Prz. Geol. no.8, p.438-439

WIECZOREK J.1984 – Tetyda – dawne morze Sródziemne: P.Sonnenfeld – Tethys, the ancestral Mediterranean.Benchmark Papers in Geology v.53, 1981. Prz. Geol.no.4 p.234

WIECZOREK J.1985 – Stratygrafia na kongresie geologicznym: Stratigrafia.Sekcja C.01.Doklady, Tom 1. 27 Mieżdunarodnyj Gieologiczeskij Kongries. Moskwa 4-14 VIII 1984. Prz. Geol.no.2 p.98

WIECZOREK J. 1985 – Jurajska historia Atlantyku: R.E.SHERIDAN,F.M.GRADSTEIN et al. – Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project, 1983, vol.76, Washington. Prz. Geol. no. 3 p.168-169

WIECZOREK J.1986 – Fanerozoik  swiata: M.MOULLADE, A.E.M.NAIRN (eds.)-The Phanerozoic geology of the World. II. The Mesozoic, B. Elsevier. Amsterdam 1983. Prz.Geol. no.8 p.471

WIECZOREK J. 1986 – Wkład Węgrów w poznanie geologii alpidów:Tectonic  significance of Hungarian Mountains in the Alpine edifice. Workshop in Veszprem. Hungary 20-25 Nov. 1983. Acta Geologica Hungarica, vol.27 (3-4), vol.28 (1-2). Prz. Geol. no.10 p.598

WIECZOREK J.1987 – Przewodnik po jednostkach tektonicznych Węgier: M.Kazmer -Tectonic units of Hungary:their boundaries and stratigraphy (a bibliographic guide).Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eotvos Nominatae.Sectio geologica vol.26 p.45-120

OLSZEWSKA B. & WIECZOREK J.1988 – Wydarzenia na granicy eocen/oligocen: Ch. Pomerol, I.Premoli-Silva (eds.) Developments in Palaeontology and Stratigraphy 9. Elsevier.  Prz.Geol.no.7 p.428

WIECZOREK J. 1988 – Praktyczna stratygrafia: NIKITIN I.F., ZHAMOIDA A.I.(red.) -Prakticzeskaja stratigrafija. Razrabotka statigraficzeskoj bazy krupnomassztabnych gieologiczeskich rabot. Leningrad, 1984. Prz. Geol. no.5 p.305

WIECZOREK J. 1988 – Jura Szwabii: B.ZIEGLER – Der Weisse Jura der Schwabischen Alb.Stuttgarter Beitrage zur Naturkunde. Seria C. Nr.23. Stuttgart.1987. Prz. Geol.no.6,p.366-367

WIECZOREK J. 1988 – Ewolucja geologiczna Pirenejów: E.Banda, S.M.Wickham (red.) -The geological evolution of the Pyrenees. Tectonophysics 1986 vol.129,no.1- 4.Special issue. Prz.Geol.no.7 p.428-429

WIECZOREK J. 1988 -Kreda mediterrańska: Nikolov T.G. – The Mediterranean Lower Cretaceous. Sofia.1987 .Prz.Geol.no.8 p.487

WIECZOREK J. 1988 – Atlas paleogeograficzny: RONOW A., KHAIN W., SESLAWINSKI K. – Atlas litologo-paleogieograficzeskich kart mira. Pozdnij dokiembrij i paleozoj kontinentow. Leningrad 1984. Prz. Geol.  no.9, p.543

WIECZOREK J. 1989 – Nowa tabela stratygraficzna Elseviera. Prz. Geol. no.4 p.219-220

WIECZOREK J.1989 – Nowe periodyki Hiszpańskiego Towarzystwa Geologicznego. Prz. Geol.no.11 p.575

WIECZOREK J. 1992 – Episodes – Zeszyt wydany z okazji 29. Międzynarodowego Kongresu Geologicznego w Japonii. Tech.Posz.Geol. Geos. Geotermia,  no.6 p.33-34

WIECZOREK J.1993 – The Island Arc – nowy periodyk geologiczny. Tech. Posz. Geol. Geos. Geotermia, no.2, p.30

WIECZOREK J. 1993 – Przewodniki geologiczne po Włoszech: Guide Geologiche Regionali. vol.1 Alpi i Prealpi Lombarde, 1990, vol.2 Alpi Liguri, 1991. Societa Geologica Italiana.Roma. Prz. Geol. no.3 p. 216-217

WIECZOREK J.1993 – Mezozoik Alp Południowych. B.L. LEHNER – Die mesozoische Ablagerungsgeschichte des Nordlichen Trentino (Sudalpen, Norditalien). Profil 3, Stuttgart, 1992. Prz.Geol.no.12, p.866

WIECZOREK J. 1994 – Geodynamika alpidów: VOZAR J.(ed.) – Special volume to the problems of the Paleozoic geodynamic domains. IGCP Project no.276 Bratislava 1992. Prz. Geol. no.1 p.58

WIECZOREK J.1994 – Trias regionu peryadriatyckiego. „Il Trias della regione  periadriatica” – Bolletino della Societa Geologica Italiana. vol.109, fasc.1, R.1990. Techn. Posz. Geol. Geos. Geotermia, no.2-3 p. 37-38

 INNE:  

WIECZOREK J. 1983 – Sesja „Współczesne problemy paleobiogeografii”. Prz. Geol. no.7, p.453

WIECZOREK J.1984 – Stanisław Bagiński (1961-1986). Prz.Geol.no.4 p.225-226

WIECZOREK J. 1986 – X Konferencja paleontologów. Prz. Geol. no.4 p.232

WIECZOREK J. 1987 – Kongres sedymentologiczny w Hiszpanii. Prz. Geol. no.2.p.115-116

WIECZOREK J.1988 – Sympozja Sekcji Geologii Historycznej PTG. Prz.Geol.no.7 p.438

WIECZOREK J.1989 – Sympozja Sekcji Geologii Historycznej PTG. Prz.geol. no.5 p.297

WIECZOREK J.1990 – Sympozja Sekcji Geologii Historycznej PTG w 1989 r. Prz. Geol.no.1 p.47-48

WIECZOREK J. 1992 – Trias północnych Węgier. Prz. Geol. no.2, p.137-138

WIECZOREK J. 1993 – Problemy Tetydy na 29 Międzynarodowym Kongresie Geologicznym  w Japonii, 25 sierpnia-8 wrzesnia 1992 r. Prz. Geol.no.2 p.113-114

WIECZOREK J.1993 – Geologiczne produkty chemosyntezy. Techn. Posz.Geol. Geos. Geotermia, no,3, p.75-78

WIECZOREK J. 1993 – Międzynarodowy Kongres Geologiczny Kyoto, Japonia, 24.08-3.09.1992. Techn. Posz. Geol. Geos. Geotermia, no.1, p.65-66

WIECZOREK J. 1993 – Kongres paleontologiczny w Lyonie, 7-9 lipca 1993 r. Prz. Geol. no.11 p.802-803, 816

WIECZOREK J. 1994 – Międzynarodowe sympozjum jurajskie 7-12.09.1993 r. Prz. Geol.no.2 p.129-130

WIECZOREK J. 1994 – O działalności SEPM – Society for Sedimentary Geology. Techn. Posz. Geol. Geos. Geotermia.no.2-3

W.J.1986 – Sekcja Geologii Historycznej PTG. Prz.Geol.no.11 p.672


Praca naukowa

Praca naukowa:

(informacje archiwalne – przeniesione ze strony –

Józef Wieczorek-geolog niezależny

http://www.geo-jwieczorek.ans.pl)1971 – ukończone studia geologiczne, specjalizacja kierunek stratygraficzno-poszukiwawczy, praca magisterska: Litologia i świat organiczny górnej jury okolic Sulejowa nad Pilicą. –Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego1980-1981 – członek Rady Wydziału BiNoZ
– usunięty z UJ w 1987 r. na podstawie ‚prawa’ stanu wojennego (ustawodawstwo 1982 r.), z oskarżenia, przez anonimową!!! do dnia dzisiejszego komisję, o negatywny wpływ na młodzież akademicką, wcześniej dyskryminowany i szykanowany przez Tow. A. Ślaczkę & co.
obecnie – geolog niezależny
Głównie skoncentrowane na badaniach taksonomii, paleoekologii, tafonomomii, paleobiogeografii i stratygrafii jurajsko-kredowych ślimaków (nerinee). Opracowanie taksonów z oksfordu i kimerydu obrzeżenia Gór Świętokrzyskich, z tytonu Austrii (Ernstbrunn), z aptu i santonu Hiszpanii (Pireneje, Katalonidy).
Badania sedymentologiczne

 

1976 – praca doktorska – Morfologia górnojurajskich nerinei z obrzeżenia Gór Świętokrzyskich oraz srodowisko ich życia – Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Geologicznych

1976-1987 – pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego zatrudniony w Instytucie Nauk Geologicznych, od 1977 adiunkt, wykładowca stratygrafii i geologii historycznej

1980-1982, członek i sekretarz Rady Naukowej Instytutu Nauk Geologicznych UJ (odszedłem z Rady w stanie wojennym protestując przeciwko wybraniu się Tow. A. Ślączki na Przewodniczącego Rady)

1988-1996 – Polska Akademia Nauk, CPPGSMiE, adiunkt. W czasie zatrudnienia dyskryminowany i szykanowany za próby prowadzenia działalności naukowej sensu stricto. Obligowany do działalności paranaukowej. Zgodnie z dyrektywą „Pańska wiedza nie jest Pańską wiedzą, Pańska wiedza jest wiedzą PAN-u”, następował pobór mojej wiedzy, eksportowanej również poza kontynent europejski.

PRACE GEOLOGICZNE

Badania paleontologiczno-stratygraficzno-facjalne

Badania skamieniałości śladowych z jury Wyżyny Krakowskiej, z jury obrzeżenia Gór Świętokrzyskich, jury Tatr, karbonu Minorki.

Badania stratygraficzno-facjalne keloweju i oksfordu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Badania nad facjami Tetydy: rosso ammonitico, maiolica, Fleckenmergel, radiolarytami, wapieniami sztramberskimi.

Badania stromatolitów, struktur geopetalnych, skondensowanych utworów jury Wyżyny Krakowskiej i jury Tatr, dajek neptunicznych Wyżyny Krakowskiej i Tatr, sedymentacji margli Karpat Fliszowych, megaturbidytów (Pireneje)

Badania krasu kopalnego

Badania nad wczesno-mezozoicznym krasem Wyżyny Krakowskiej z brekcjami kostnymiBadania geologiczne Karpat Wewnętrznych (głównie Tatry)

UWAGA: Za największe osiągnięcie uważam kontynuowanie badań naukowych bez finansowania z kieszeni podatnika mimo skazania mnie na śmierć naukową. Nakład na moje prace badawcze w ostatnich latach wynosił 0 (słownie zero) złotych polskich, przy średniej krajowej 45 667 USD rocznie, przedstawianej jako dowód na dramatyczną sytuację badacza nauki polskiej.


Publikacje w czasopismach polskich i zagranicznych
Współpraca z geologami: Francji, Hiszpanii, Słowacji, USA, Niemiec, Włoch, AustriiUczestnictwo w międzynarodowych projektach badawczych: m.in. IGCP Project No. 198 ” Evolution of the northern margin of Tethys”, IGCP Project No.362 ‘Tethyan and Boreal Cretaceous” i „Peri-Tethys”

Prezentacje wyników badań głównie na sympozjach krajowych w latach 70-80 tych oraz głównie na sympozjach i kongresach zagranicznych w latach 90-tych; m.in. Międzynarodowy Kongres Geologiczny, Kyoto, 1992, I Europejski Kongres Paleontologiczny, Lyon, 1993, Międzynarodowe Sympozjum Jurajskie, Londyn, 1993, Międzynarodowy Kongres Karbonu i Permu, Kraków, 1994, IGCP Maastricht, 1995, Międzynarodowe Sympozjum Sediment 2000, Leoben, miedzynarodowe sympozjum jurajskie Sycylia – Mondello 2002

Geologiczne badania regionalne

Badania porównawcze ewolucji pasywnych brzegów Tetydy w Tatrach i Alpach Zachodnich

Badania geologicznej struktury systemu geotermalnego Tatry-Podhale

Badania geologiczne nad strefą Teisseyra -Tornquista (współpraca).


Uwaga. Uczestnictwo w sympozjach i kongresach zagranicznych głównie na koszt rodziny i/lub organizatorów, na ogół w konspiracji przed decydentami tzw. nauki polskiej.


Działalność w Polskim Towarzystwie Geologicznym
1977-1981 – sekretarz, 1982-1984 zastępca redaktora naczelnego Annales Societatis Geologorum Poloniae
Członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego w latach 1972-1990 r. Liczne referaty na forum PTG.
UWAGA: Autor został usunięty z PTG bezprawnie, zaocznie, w 1990r. po przedstawieniu programu naprawy towarzystwa i po autentycznie demokratycznym wyborze na delegata na zjazd PTG w Gdańsku w 1990 r. Autor domagał się m.in. utworzenia niezależnej od Zarządu PTG Komisji do spraw Etyki i opracowania kodeksu etycznego, ograniczenia kadencji prezesa, wybierania delegatów na walne zjazdy PTG przez autentyczny wybór a nie przez wyznaczanie, możliwości prezentacji wyników badań na zjazdach PTG przez zainteresowanych członków PTG)

INNE Towarzystwa
Byłem, lub jestem członkiem: Oxfordian Working Group (przy International Commission on Jurassic Stratigraphy), Society for Sedimentary Geology, International Radiolarian Association, European Association of Science Editors, New York Academy of Sciences, International Association of Structural/Tectonic Geologists, National Geographic Society

1981-1985- sekretarz, 1985-1987 zastępca przewodniczącego Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego,

-główny organizator konferencji paleontologicznych poświęconych paleontologii triasu Wyżyny Krakowskiej (1982), paleontologii mezozoiku Tatr (1984) i paleontologii Karpat Zachodnich (1986) oraz sympozjum poświęconego współczesnym problemom paleobiogeografii (1983)

-współorganizator konferencji poświęconych paleontologii jury obrzeżenia Gór Świętokrzyskich (1983), paleontologii raf (1985)

1987-1990 – założyciel-przewodniczący sekcji geologii historycznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Główny organizator sympozjów poświęconych badaniom najwyższych jednostek tektonicznych Tatr (1987), badaniom jury Polski pozakarpackiej (1989) i litostratygrafii mezozoiku Tatr (1989).

Założyciel i prezes fundacji NIEZALEŻNE FORUM AKADEMICKIE


Strona: Józef Wieczorek-Geolog niezależny

Uwaga: Istniejąca od 2001 roku witryna –

Józef Wieczorek-Geolog niezależny

http://www.geo-jwieczorek.ans.pl

nie jest już dostępna w sieci.  Część materiału została przeniesiona do tego archiwum