BADANIA – TEMATY

(informacje archiwalne – przeniesione ze strony –

Józef Wieczorek-geolog niezależny

http://www.geo-jwieczorek.ans.pl)

BADANIA – TEMATY

 

Mezozoiczna ewolucja Tatr

Geologia systemu geotermalnego Tatry-Podhale

Dajki neptuniczne

Paleontologia, paleoekologia i biogeografia jurajsko-kredowych nerinei

Geologia strefy Teisseyra-Tornquista (TTZ)

 

UWAGA: PORÓWNAJ Z TEMATAMI I WYNIKAMI BADAŃ FINANSOWANYCH Z KIESZENI PODATNIKA – na stronach:http://www.kbn.gov.pl/ i   http://www.opi.org.pl/

TEMAT Nakład srodków z kieszeni podatnika: REZULTATY:
MEZOZOICZNAEWOLUCJA TATR 0 zł(zero złotych ) PUBLIKACJE
Na podstawie analizy mezozoicznych sukcesji Tatr: Tatricum, Fatricum, Hronicum  i ich porównania ze współczesnymi oraz kopalnymi przykładami ewolucji brzegów kontynentalnych wyróżnić można główne stadia złożonej ewolucji Tatr, które w mezozoiku  należały do karpackiego segmentu Zachodniej Tetydy.W strefie Tatricum i Fatricum czytelne są stadia: preryftowe (trias), synryftowe (wczesna jura – środkowa jura) i postryftowe (srodkowa jura – wczesna kreda)  oraz stadium końcowe (alb-turon), poprzedzajace ruchy nasuwcze.W strefie Hronicum można wyróżnić stadium  preryftowe (anizyk dolny), I stadium  synryftowe (anizyk srodkowy – górny ) zwiazane z ewolucja oceanu Meliata, stadium międzyryftowy (ladyn – retyk), II stadium synryftowe (dolna jura) oraz  postryftowe (toark?)

Główne stadia ewolucji mezozoicznej Tatr (szczególnie stref Tatricum i Fatricum)  dobrze się korelują z głównymi stadiami ewolucji liguryjskiego segmentu Zachodniej Tetydy.

 
WIECZOREK J. 2001– Condensed horizons as turning events in passive margin evolution: the Tatra Mts. examples . Zentralblatt für Geologie und Palöontologie.Teil 1, Heft 1/2:199-209.Stuttgart WIECZOREK J. 2000  -Mesozoic evolution of the Tatra Mountains (Carpathians).  Excursion guide. Sediment 2000.Mitt. Ges. Geol.Bergbaustud.Ősterr. 44:241-262.Wien WIECZOREK J. 1996 – Jurassic of the Tatra Mts. – Carpathian sector of the Western Tethys. In: RICCARDI A.C. (ed.) Advances in Jurassic Research.GeoResearch  Forum vol.1-2, 397-404. Transtec Pub. Switzerland.  

WIECZOREK J. 1996 – Mezozoik  Tatr na tle ewolucji Tetydy. Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Tom 1, Nauki o Ziemi:72-74, Kraków-Zakopane .

 WIECZOREK J . OLSZEWSKA B. & DUMONT T. 1996 – Tethyan evolution of the Western Carpathians.Abstracts. 30thInternational Geological Congress, 4-14 August    1996,   Beijing, China.

WIECZOREK J. 1995 – Mesozoic evolution of the Tatra Mts. (Western Carpathians) . Geol. Soc. Greece, sp.pub;. no.4 p.139 -142

WIECZOREK  J. 1995 – Trace fossils from Fleckenmergel facies (Jurassic) of the Tatra Mts. Geobios, M.S. 18 p. 425 – 431  

OLSZEWSKA B.& WIECZOREK J. 1995 – Preliminary report on foraminifers from the youngest (Middle-Upper Cretaceous) deposits of the Tatra Mts. (Western Carpathians). Annual Assembly IGCP 362, Maastricht 1995 p. 61-62

por. także PHOTO-GEO-GALLERY www.fotogeo-jwieczorek.ans.pl

TEMAT NAKŁAD SRODKÓW Z KIESZENI PODATNIKA: REZULTATY:
Geologia systemu geotermalnego Tatry-Podhale 0 zł(zero złotych) PUBLIKACJE
Wyniesiony masyw Tatr, jako obszar zasilania, oraz podłoże fliszu podhalańskiego,  jako kolektor wód termalnych tworzą wspólnie artezyjski,  niewulkaniczny, system hydrogeotermalny.Stanowi on  częsć większego regionu hydrogeotermalnego obejmującego Tatry i niecki paleogeńskie  je otaczające.  Wynoszenie Tatr od póznego miocenu  i pograżenie mezozoicznej pokrywy masywu tatrzańskiego pod przykryciem utworów paleogenu stworzyło korzystne warunki dla wykształcenia systemu hydrogeotermalnego, którego  naturalne objawy u podnóża Tatr stanowia źródła termalne w Jaszczurówce (odkryte przez 150-laty przez Ludwika Zejsznera) i w Orawicach.Zasilanie tego systemu odbywa się głównie  poprzez silnie szczelinowate skały węglanowe eocenu numulitowego występujace na brzegu Tatr,  skały węglanowe (głównie triasu srodkowego i jury dolnej), jak i silicyklastyczne (dolna jura) mezozoiku reglowego.

Wody termalne występują w  utworach węglanowych eocenu numulitowego (odwierty Zakopane –2, Bańska IG-1, Bańska PGP-1) oraz  w węglanowych utworach mezozoicznych (głównie triasu srodkowego -Poronin PAN-1, Biały Dunajec PGP-2, Biały Dunajec PAN-1, Bańska IG-1, Bańska PGP-1, Chochołów IG-1, Bukowina Tatrzańska PIG/PNiG-1, rzadziej w utworach marglistych i silicyklastycznych dolnej jury-Zakopane IG-1, Furmanowa IG-1) jednostek reglowych.

Temperatura wód wzrasta wraz z głębokoscia, wraz z oddalaniem się od Tatr, jako że podłoże  niecki generalnie obniża się w kierunku północnym. W rejonie Bańskiej temperatura wody w złożu osiaga  900C na głębokosci 2700 m.

Najlepsze parametry kolektora wód termalnych posiada jednostka Białego Dunajca wyróżniona przez autora w wierceniach: Biały Dunajec PGP-2, Biały Dunajec PAN-1, Bańska IG-1, Bańska PGP-1 zbudowana głównie z utworów węglanowych środkowego triasu


  WIECZOREK J. 2002 – System hydrogeotermalny Tatry-Podhale: struktura geologiczna.w Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. TPN,PTPNoZ.Kraków-Zakopane. OLSZEWSKA B. & WIECZOREK J. 2002 – Stratigraphic and tectonic position of Cretaceous deposits from Podhale basin substratum (Polish Carpathians).Geologica Carpathica 53 (CD edition).WIECZOREK J. 2000 – Main features of the Podhale geothermal reservoir: an alpine  artesian geothermal system. Proc. World Geothermal Congress 2000, Kyushu-Tohoku Japan, May 28-June 10, 2000, p. 2975-2982

WIECZOREK J. 2000 – System hydrogeotermalny Tatry-Podhale: struktura geologiczna. II Ogólnopolska Konferencja:Przyroda  Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek. Zakopane 12-14 październik 2000. Streszczenia prac s. 44

WIECZOREK J.1999 Geological framework of the Tatra Mountains-Podhale geothermal system (Carpathians). Bulletin dHydrogeologie no.17, p.261-269, Neuchatel   

WIECZOREK J.& OLSZEWSKA B. 1999 -Mesozoic basement of the Podhale basin  (Western Carpathians, Poland). Geologica Carpathica vol.50 p. 84-86.Bratislava.

WIECZOREK J.1998 – Charakterystyka geologiczna zbiornika podhalańskich wód    termalnych. 9-th International Scientific and Technical Conference, Cracow, July 2-3,1998:  Tom 1: 1-12.Krakow.

OLSZEWSKA B.&  WIECZOREK J. 1998 – The Paleogene of the Podhale Basin (Polish Inner Carpathians) – micropaleontological perspective.Przeglad geologiczny 46,8/2: 721-728

OLSZEWSKA B.&  WIECZOREK J. 1998 – The Paleogene of the Podhale basin, (Polish      Inner Carpathians). Carpathian-Balkan Association XVI Congress, Vienna, Austria. Abstracts. p. 437

WIECZOREK J. &  BARBACKI  A.1997 – Przekrój geologiczny przez nieckę podhalańska i  jej podłoże na bazie danych sejsmicznych i wiertniczych: implikacje dla geotermii. Przegląd Geologiczny 7:715-720. Warszawa

.

 

TEMAT NAKŁAD SRODKÓW  Z KIESZENI PODATNIKA: REZULTATY:
Dajki neptuniczne jako wskazniki ewolucji geodynamicznej Tetydy i regionów pery-tetydzkich 0 zł(zero złotych) PUBLIKACJE
Temat odrzucony przez KBN jako nie nadający się do  finansowania z powodu:-demonizowania znaczenia dajek (sic!)-nieprzydatnosci dajek dointerpretacji geodynamicznych (sic!)- braku znajomosci literatury przedmiotu (sic!)

– negatywnej opinii polskiego środowiska geologicznego o moich pracach (sic!)

– nowatorskiego opracowania dajek już  we wczesniejszych publikacjach geologów  polskich (sic!)

-brak nadziei na opublikowanie badań (sic!) {patrz obok}

-brak zasadnosci prowadzenia i przedstawiania wyników badań poza granicami kraju (np. na kongresach) (sic!!!!!!)

-brak zasadnosci używania komputera (sic!!!!!!!!!!)

  WIECZOREK J. 2001 – Condensed horizons as turningevents in passive margin evolution: the Tatra Mts.examples . Zentralblatt für Geologie und Palöontologie.Teil 1, Heft 1/2:199-209.Stuttgart

WIECZOREK J.& OLSZEWSKA B.2001 –

Cretaceous neptunian dykes of the Cracow Upland.

Geologica Saxonica, 46/47:139-147

WIECZOREK J.& OLSZEWSKA B. 2000 – Cretaceous neptunian dykes   of the Cracow  Upland. Schriften des Staatlichen Museums für Mineralogie und Geologie zu Dresden. Vol. 11: 121 (abstract)

WIECZOREK, J. 2000 -Tethyan and peri-Tethyan Mesozoic neptunian dykes – examples from Poland. 31 st International Geological Congress. Rio de Janerio-Brazil, August 6-17,2000. (Abstract)

 

WIECZOREK J. 2000 – Condensed horizons

as turning events  in passive  margin evolution:

the Tatra Mts. examples . Mitt. Ges.

Geol. Bergbaustud. Österr.  43: 148. Wien

Jak widać podważając niepodważalne ustalenia komisji KBN opublikowałem kilka prac mimo braku funduszy na badania. Przygotowałem je (podobnie jak tą stronę) przy pomocy komputera wykazując jego przydatność do tego typu działań. Tym razem opłacani przez KBN ‚pretorianie’  nie mogli mi zabronić dostępu do komputera (tak to było w PAN, tak było!!!). Prezentowałem te prace na kongresach mimo przestróg komisji o szkodliwosci  takich działań. Przeżyłem! A dajki, jak to dajki  nadal powstają na drodze ekstensji dając informacje o geodynamicznej historii, i nic sobie nie robią z niepodważalnych ustaleń komisji złożonych z wysokiej klasy fachowców. Natomiast prace :MARCINOWSKI R. 1974 – Acta Geologica Polonica, 24:117-217 i MARCINOWSKI R. & SZULCZEWSKI M.1972 – Acta Geologica Polonica, 22:515-539 nie zmieniły swej treści i nie przeobraziły się w prace o dajkach,  mimo ustaleń komisji (jednogłośnych),  bo co się kiedyś napisało, to się napisało, i żadne komisje nie zmienią treści prac opublikowanych przed dziesiątkami lat (proszę przeczytać je uważnie). Takie ustalenia jedynie na trwałe wpisują się w patologię tzw. nauki polskiej (por. www.jwieczorek.ans.pl) ,www.naukowcy.republika.plwww.nfa.pl)

Wyrazy głębokiego współczucia dla szanownej komisji !

TEMAT NAKŁAD SRODKÓW  Z KIESZENI PODATNIKA: REZULTATY:
Paleontologia, paleoekologia i biogeografia jurajsko-kredowych nerinei 0 zł(zero złotych) PUBLIKACJE
Temat stanowi kontynuację wczesniejszych zainteresowań autora   (por. publikacje) tymi gruboskorupowymi ślimakami o niekiedy bardzo skomplikowanej budowie wewnętrznej.Ptygmatis bruntrutana (Sulejów, dolny kimeryd)Prace dotyczą morfologii jurajskich i kredowych taksonów z Polski, Hiszpanii, Austrii, ich znaczenia stratygraficznego i biogeografii.

Okres występowania tych płytkowodnych slimaków przypada na hettang-mastrycht.   Uważane sa często za skamieniałosci tetydzkie (pospolite w Alpach, Apeninach, Dynarydach, na Sycylii, na Kaukazie)  jakkolwiek licznie wystepuja też w rejonach pery-teydzkich np. w srodkowej jurze w utworach węglanowych, płtykowodnych Anglii a w późnej jurze (górny oksford -kimeryd)  na obszarze Polski poza-karpackiej (obrzeżenie Gór Swiętokrzyskich, a nawet jura pomorska). Występuja często w dużych nagromadzeniach tworzac  ławice muszlowe.

Ławica Ptygmatis bruntrutana w Błazinach k. Iłży

Pospolite sa w tytońskich  wapieniach rafowych  np. w Inwałdzie (Karpaty), skad zostały opisane przez Ludwika Zejsznera (1849), czy w Ernstbrunn (Austria) opisane przez autora (1998).

W utworach górnojurajskich występuja zwykle wspólnie z koralami, glonami, gruboskorupowymi małżami -Diceras, Trichites.

Kredowe nerinee pospolite sa w facji urgońskiej  (apt) i gozawskiej.

Santońskie nerinee stwierdzono  na pograżonych guyotach na Pacyfiku.

Nieliczne santońskie gatunki nerinei występuja w Pirenejach.

Jako płytkowodne, nieliczne już formy w póznej kredzie, nie przetrwały masowego wymierania organizmów na granicy kreda/trzeciorzęd spowodowanego zderzeniem Ziemi z asteroidem.

 
WIECZOREK J. 1998 -Nerineaceans from the Ernstbrunn Limestone (Tithonian, Austria). Ann. Naturhist. Mus. Wien, 99A:311-329 WIECZOREK J. 1998 – New data on the North-Tethyan Tithonian Nerineaceans (the Ernstbrunn Limestone fauna, Austria). Carpathian-Balkan Association XVI Congress, Vienna, Austria.Abstracts. p. 634

WIECZOREK J. & LLOMPART C.1997 – Cretaceous Nerineacean gastropods in Spain: stratigraphic and biogeographic remarks.Batalleria, vol.7: 5-8  

WIECZOREK J. 1996 – Nerineacean gastropod-dominated beds in the Upper Jurassic of  Poland. Abstracts. 30th International Geological Congress, 4-14 August 1996, Beijing, China

WIECZOREK J. 1996 –Nerineaceans – typical Tethyan gastropods ? Fifth International Cretaceous Symposium and Second Workshop on Inoceramids. Freiberg/Saxony,       Germany – September 16-24, 1996. Abstract Volume, p.166  

WIECZOREK J. & LLOMPART C. 1995 – New data on Cretaceous nerineacean     gastropods from Spain. Annual Assembly IGCP 362, Maastricht 1995, p. 71-72  

WIECZOREK J. & LLOMPART C.1995 – Nuevas aportaciones al conocimiento de los nerineidos del Cretacico de Espana. Cuadernos de Geologia Iberica, vol.18, p.175-202

por. także PHOTO-GEO-GALLERY http://www.fotogeo-jwieczorek.ans.pl

 
TEMAT (współpraca)  NAKŁAD SRODKÓW Z KIESZENI PODATNIKA: REZULTATY:
Geologia strefy Teisseyra-Tornquista (TTZ)   0 zł(zero złotych)   PUBLIKACJE
Stefa Teisseyra-Tornquista (TTZ) rozciaga się w kierunku NW-SE między Morzem Czarnym a Bałtykiem, a jej przedłużenie znane jako strefa Sorgenfrei-Tornquist sięga dalej do Morza Północnego. Strefa TTZ stanowi strefę kontaktu między platformą wschodniosyberyjska a zachodnioeuropejska o złożonej historii geologicznej. Badania realizowano w ramach programu PERI-TETHYS. Badania terenowe prowadzone z geologami francuskimi -głównie z  Juliette Lamarche i Francoise Bergerat. Badaniami powierzchniowymi objęto rejon Roztocza, trzon paleozoiczny i obrzeżenie mezozoiczne Gór Świętokrzyskich, elewację Radomska, Wyżynę Krakowsko -Wieluńską, brzeżne strefy Karpat tzn. rejony objęte deformacjami waryscyjskimi, laramijskimi i alpejskimi. Głównym realizatorem tematu była doktorantka Academie de Paris, Universite Pierre et Marie Curie- Julliette Lamarche, której praca doktorska ‚Evolution tectonique et role de la zone Teisseyre -Tornquist. Importance des structures heritees dans la formation des bassins er la deformation de l’ Europe centrale’ została obroniona w 1999 r.     LAMARCHE J., ., BERGERAT F., LEWANDOWSKI M.,  MANSY J.L.., ŚWIDROWSKA J.,  & WIECZOREK J.  2002 – Variscan to Alpine heterogenous palaeo-stress field above a major Palaeozoic suture in the Carpathian foreland (southeastern Poland) . Tectonophysics 357:55-80  

LAMARCHE J., MANSY J.L., BERGERAT F .,  AVERBUCH O., HAKENBERG M.,  LEWANDOWSKI M., STUPNICKA E., ŚWIDROWSKA J., WAJSPRYCH B. &            WIECZOREK J. 1999 Variscan tectonics in the Holy Cross Mountains (Poland)  and role of the structural  inheritance during the Alpine tectonics.Tectonophysics.313, 171-186  

LAMARCHE J., MANSY J.L., BERGERAT F. LEWANDOWSKI M., ŚWIDROWSKA J.,  & WIECZOREK J. 1999 – Heterogenous paleo-stress field evolution in a strike-slip tectonic zone (southeastern Poland). EUROPROBE TESZ project and PACE TMR network meetings. Programme and abstracts. Prague 4-6.10.1998 p.10  

LAMARCHE J., ŚWIDROWSKA J., HAKENBERG M, BERGERAT F., MANSY J.L., WIECZOREK J., STUPNICKA E.& DUMONT T. 1998. Development and deformation of a Mesozoic basin adjacent to the Teisseyre-Tornquist zone: The Holy Crosss Mountains. In: S.CRASQUIN-SOLEAU& E.BARRIER (eds.) Peritethys Memoire. vol.4:epicratonic basins of Peri-Tethyan platforms. Mem. Mus. Hist. nat. 179:75-92. Paris    

LAMARCHE J., BERGERAT F., MANSY J-L., WIECZOREK J.,ŚWIDROWSKA J., KRYSIAK ZOFIA & DUMONT T. 1997 – Heterogeneous Laramide paleo-stress field in the Mesozoic basins adjacent to the Teisseyre-Tornquist Zone (Southern Poland).Terra Nova,  Vol.9 Abstract Supplement vol. 1,p.146  

LAMARCHE J., MANSY J-L.,  BERGERAT F.,  ŚWIDROWSKA J. , HAKENBERG M., WIECZOREK J., STUPNICKA EWA & AVERBUCH O. , 1997- Laramide inversion of a Mesozoic basin and Palaeozoic structural inheritance near the Teisseyre-Tornquist Zone. Example of the Holy-Cross Mountains. (Abstract).Geof.Zurnal, vol.19 no 1 p.155-156  

MANSY J.-.L., LAMARCHE J., BERGERAT F., SWIDROWSKA J., HAKENBERG M., WIECZOREK J., STUPNICKA E., LEWANDOWSKI M., AVERBUCH O., DUMONT T. & WAJSPRYCH B. 1997 – Structural evolution and  inheritance in a basin adjacent to the Teisseyre-Tornquist zone. In: Peri-Tethys Programme. Annual Meeting. Rabat-Morocco, 10-12 June 1997. Abstracts & Programme:59-60   

WIECZOREK J., DUMONT T., BERGERAT F., BOUILLIN J.-P., LAMARCHE J . & OLSZEWSKA B. 1996 – Relationships between Tethyan and peri-Tethyan tectonic  events during Cretaceous: Polish example. Fifth International Cretaceous Symposium  and Second Workshop on Inoceramids. Freiberg/Saxony, Germany – Sepember  

  LAMARCHE J., WIECZOREK J., BERGERAT F.,ŚWIDROWSKA J., MANSY J.L., HAKENBERG M., AVERBUCH O., STUPNICKA E., DUMONT T.  & WAJSPRYCH B. 1996 – Les Monts Sainte Croix (Pologne): formation et deformation d’un bassin Teisseyre-Tornquist. Reunion des sciences de la Terre, Orlean,1996    

Komentarzy 11

  1. […] 5 tys (za etat) nie mają czasu na badania a prowadzą je zarabiający 0 zł ( bez etatu). https://wobjw.wordpress.com/2010/07/20/badania-tematy/. to może zatem takich profesorów wyrejestrować z systemu, aby mogli się poświęcić badaniom ? […]

  2. […] i pożytkiem uprawiać naukę, nawet bez dofinansowania budżetowego, to już dawno udowodniłem ( https://wobjw.wordpress.com/2010/07/20/badania-tematy/) ale ten fakt jest pomijany milczeniem, bo kompromituje mędrców akademickich i nie tylko. Gdyby […]

  3. […] zestawienie efektywności moich badań finansowanych z kieszeni podatnika w ilości 0 zł rocznie https://wobjw.wordpress.com/2010/07/20/badania-tematy/z efektami tych badań, które były finansowane w ilości setek tysięcy zł. Na początku wieku […]

  4. […] zestawienie efektywności moich badań finansowanych z kieszeni podatnika w ilości 0 zł roczniehttps://wobjw.wordpress.com/2010/07/20/badania-tematy/z efektami tych badań, które były finansowane w ilości setek tysięcy zł. Na początku wieku […]

  5. […] moich badań finansowanych z kieszeni podatnika w ilości 0 zł roczniehttps://wobjw.wordpress.com/2010/07/20/badania-tematy/z efektami tych badań, które były finansowane w ilości setek tysięcy […]

  6. […] jw -Tak, o ile zmieni się jej strukturę, aby nie była marnotrawna. Od lat nie widać u nas relacji między finansowaniem badań a ich efektami. Wiele środków księgowanych po stronie wydatków na naukę jest marnowanych, a nawet kierowanych na niszczenie nauki/niewygodnych naukowców. Zdumiewające jest, że nieraz naukowcy bez finansowania mają większe efekty od tych, którzy są finansowani i to nieźle. np. Petycja o zmniejszenie marnotrawstwa środków finansowych księgowanych po stronie wydatków na naukę – http://www.nfa.pl/articles.php?id=236 https://wobjw.wordpress.com/2010/07/20/badania-tematy/ […]

  7. […] przeszedłem na działalność samorządną, zupełnie nieopłacaną z kieszeni podatnika ( m.in. https://wobjw.wordpress.com/2010/07/20/badania-tematy/ ) bo komercyjnej mentalności nadal nie […]

  8. […] Ja takie tabele, dotyczące moich niesponsorowanych badań, na wzór badań grantowych opracowałem i ujawniłem, aby stanowić wzór dla nieporadnych (?) sponsorowanych naukowców. (https://wobjw.wordpress.com/2010/07/20/badania-tematy/). […]

  9. […] ‚Niniejszym występuję o przyznanie mi na działalność naukową 45 667 USD, czyli średniej przypadającej na badacza w Polsce znajdującego się w dramatycznej sytuacji ( patrz Rzeczpospolita 28.07.2000)). Nie ma żadnych podstaw prawnych abym w demokratycznym państwie prawa był w sposób nieuzasadniony wyróżniany otrzymując na działalność badawczą aż 0 (słownie zero) zł polskich. Ta niezdrowa sytuacja budzi wyraźną zazdrość uczonych polskich, którzy określają mnie jako ‘świętą krowę’. Przyznanie mi dorocznej dotacji 45 667 USD na działalność badawczą zlikwidowałoby dotychczas obowiązujący kastowy podział społeczeństwa, sprzeczny z Konstytucją RP Jednocześnie zostałyby stworzone podobne szanse działalności naukowej dla aktywnych Polaków, którzy nie chcą mimo wszystko emigrować. …Obecny stan rzeczy sugeruje, że ‘najlepsi z najlepszych’, dyskryminowani przyznawaniem jedynie średnio 45 667 USD nie mają nic do zaprezentowania, że ich osiągnięcia nijak się mają do wyróżnianych nakładami 0 zł, i w gruncie rzeczy istnieje uzasadnione podejrzenie, ze nakłady księgowane po stronie wydatków na naukę (jedynie 45 667 USD na badacza) w niemałym stopniu mogą być defraudowane.[https://wobjw.wordpress.com/2009/12/29/dialog-z-ministrem-nauki/, https://wobjw.wordpress.com/2010/07/20/badania-tematy/%5D […]

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: