Dialog z Ministrem Nauki

Dialog z Ministrem Nauki

Przewodniczący KBN

Pan Andrzej Wiszniewski

WYSTĄPIENIE

Niniejszym występuję o przyznanie mi na działalność naukową 45 667 USD, czyli średniej przypadającej na badacza w Polsce znajdującego się w dramatycznej sytuacji ( patrz Rzeczpospolita 28.07.2000)). Nie ma żadnych podstaw prawnych abym w demokratycznym państwie prawa był w sposób nieuzasadniony wyróżniany otrzymując na działalność badawczą aż 0 (słownie zero) zł polskich. Ta niezdrowa sytuacja budzi wyraźną zazdrość uczonych polskich, którzy określają mnie jako ‘świętą krowę’. Przyznanie mi dorocznej dotacji 45 667 USD na działalność badawczą zlikwidowałoby dotychczas obowiązujący kastowy podział społeczeństwa, sprzeczny z Konstytucją RP Jednocześnie zostałyby stworzone podobne szanse działalności naukowej dla aktywnych Polaków, którzy nie chcą mimo wszystko emigrować.

Przyznawanie mi dotychczas aż 0 zł (zero złotych polskich) na moje badania, których rezultatem jest brak publikacji (w niepodważalnej opinii decydentów nauki polskiej, por. załącznik- http://www.geo-jwieczorek.ans.pl ) przy jednoczesnym przyznawaniu średnio jedynie 45 667 USD dla najlepszych z najlepszych, których badania są tak ważne, że ich wykazu nawet KBN nie prowadzi ( i informacji o nich nie udziela podatnikowi!) – por. moja korespondencja z KBN- narusza elementarne normy etyczne, których respektowanie ma szczególny priorytet w nauce (Deklaracja KBN z dnia 1 czerwca, 2000).

Dla uwidocznienia niczym nieuzasadnionego traktowania niektórych obywateli niczym ‘świętych krów’ ( tak mnie określił jeden z byłych kolegów na międzynarodowym sympozjum, na którym ja, wyróżniany, byłem na koszt własny i organizatorów, a on w dramatycznej sytuacji na koszt podatnika) domagam się po raz n-ty opublikowania wykazu publikacji finansowanych przez KBN. Zaproponowany przeze mnie schemat (tabele 1-5 obrazujące wykonywane w ostatnich latach tematy i ich rezultaty ( http://www.geo-jwieczorek.ans.pl) wraz z nakładem na ich realizację środków podatnika) uwidoczniłby zapewne bezzasadność preferowania niektórych obywateli przez przyznawanie na ich badania aż 0 zł polskich, przy jednoczesnym dyskryminowaniu innych otrzymujących jedynie 45 667 USD rocznie.

Obecny stan rzeczy sugeruje, że ‘najlepsi z najlepszych’, dyskryminowani przyznawaniem jedynie średnio 45 667 USD nie mają nic do zaprezentowania, że ich osiągnięcia nijak się mają do wyróżnianych nakładami 0 zł, i w gruncie rzeczy istnieje uzasadnione podejrzenie, ze nakłady księgowane po stronie wydatków na naukę (jedynie 45 667 USD na badacza) w niemałym stopniu mogą być defraudowane. 

PUBLIKACJE – www.geo-jwieczorek.ans.pl


UWAGA. W moim ocenie jest to najwyżej 10- 20% prac, które mógłbym opublikować gdybym był finansowany w wymiarze 45 667 USD ( średnia roczna dla badacza znajdującego się dramatycznej sytuacji). Byłoby ich wielokrotnie więcej ( i znacznie lepszych) gdybym się przez cały czas znajdował poza zasięgiem ‘maczug profesorskich’ finansowanych z kieszeni podatnika.

Prace ostatnio publikowane są głównie poza granicami kraju, jako że nie nadają się do publikacji w periodykach polskich -finansowanych z kieszeni podatnika poprzez KBN- w których prace naukowe czy raczej makulatura produkowane są głównie po to aby mieć podkładkę pod wydatki księgowane po stronie wydatków na naukę polską.

Zwiększenie ilości publikacji w ostatnich latach jest ściśle skorelowane w czasie z wydostaniem się poza zasięg ‘maczug’ profesorskich finansowanych z kieszeni podatnika poprzez KBN. Stanowi to dowód, że efektywność prac naukowych można by znacznie zwiększyć poprzez wprowadzenie zakazu finansowania z kieszeni podatnika ‘maczug’ profesorskich. Domaganie się przy obecnej strukturze nauki i szkolnictwa wyższego zwiększenia nakładów na tzw. naukę polską –wierną córę nauki radzieckiej, i to z okresu Największego Językoznawcy-może być jedynie rozumiane jako domaganie się sfinansowania ‘maczug dalekiego zasięgu’, tak aby nieprawomyślni badacze, po skazaniu ich na śmierć naukową, więcej działalności naukowej nie mogli prowadzić. Dotychczasowy zasięg ‘maczug’ jest dla realizacji tego szczytnego celu ‘nauki polskiej’ niewystarczający (patrz wykazy powyżej).

Józef Wieczorek, Kraków,19 września 2000

UWAGA: Minister znalazł paragraf aby nie finansować moich badań. Do tej pory nie skorzystał z propozycji przedstawiania wyników badań opłacanych przez podatnika (poprzez KBN) zgodnie z moim wzorcem – http://www.geo-jwieczorek.ans.pl Zgodnie z przekazaną mi informacją Pana Ministra na stronach http://www.kbn.gov.pl i http://badis.man.poznan.pl ,można znaleźć informacje o wynikach badań. Jednakże rubryki ‚rezultaty’, ‚publikacje’ na stronie http://badis.man.poznan.pl ,są na ogół puste!!! Puste rubryki w takim przypadku oznaczają jednak brak wyników. Na co więc zostały przeznaczone pieniądze podatnika ? Tego do tej pory Pan Minister nie wyjaśnił, jakkolwiek w korespondencji napisał mi ‚ Doceniam w pełni Pańską troskę o właściwe funkcjonowanie podległej mi instytucji; Pańskie uwagi będą niewątpliwie brane pod uwagę w naszej dalszej pracy’. Ale kiedy to nastąpi? Czy ja tego doczekam?

(26 sierpień 2001) 

MINISTER NAUKI 
Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych 
Pan Andrzej Wiszniewski

Szanowny Panie Ministrze!

Jako obywatel RP płacący podatki na utrzymanie Ministerstwa Nauki i finansowanie badań naukowych domagam się od Pana Ministra rzetelnej informacji na co wydawane są moje pieniądze. Załączam przykładowy wykaz zakończonych 50 projektów badawczych i ich ‚rezultatów’. Niestety stan moich finansów nie pozwala mi na przytoczenie większej ich ilości (zapewne takich projektów, z takimi rezultatami, można przytoczyć setki, jeśli nie tysiące!). I tak robię to, co winni robić opłacani przeze mnie (i innych podatników) pracownicy KBN, a także ‚uczeni’, a Pan Minister mimo moich propozycji jednak nie chce tej sytuacji rozwiązać. Miło mi, że Pan Minister docenia w pełni moją troskę o właściwe funkcjonowanie podległej Panu instytucji ( jak Pan pisze w liście z dnia 17.08.2001 – BA-WZ-05-107/E/2001), ale za tymi słowami nie idą czyny. Domagam się od Pana Ministra poważnego potraktowania sprawy finansowania badań naukowych przez KBN i udzielania rzetelnych informacji podatnikom o ich rezultatach.

Józef Wieczorek

 

Komentarze 4

  1. […] Co więcej swego czasu (26 sierpień 2001) ) wręcz protestowałem (bezskutecznie) przeciwko wyróżnianiu mnie z tego powodu ! https://wobjw.wordpress.com/2009/12/29/dialog-z-ministrem-nauki/ […]

  2. […] W latach 90-tych, kiedy żaden minister polski ( lub mu podległy) nie chciał mi dać ani złotówki na badania, na ujawnienia moich badań prowadzonych głównie w konspiracji https://wobjw.wordpress.com/2010/07/20/badania-tematy/, https://wobjw.wordpress.com/2009/12/29/dialog-z-ministrem-nauki/ […]

  3. […] realizowane przez pasjonatów nauki wykluczonych z systemu, minister nie miał możliwości. [https://wobjw.wordpress.com/2009/12/29/dialog-z-ministrem-nauki/ ] Tym samym dla pasjonatów nauki sytuacja w III RP bywała gorsza niż sytuacja zesłańców […]

  4. […] wydatków na naukę (jedynie 45 667 USD na badacza) w niemałym stopniu mogą być defraudowane.[https://wobjw.wordpress.com/2009/12/29/dialog-z-ministrem-nauki/, […]

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: